Chấm dứt (giải thể) hộ kinh doanh

Chấm dứt (giải thể) hộ kinh doanh.

Hồ sơ, trình tự thủ tục ngừng hoạt động hộ kinh doanh. Nên lựa chọn tạm ngừng hay giải thể hộ kinh doanh?

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh hay còn gọi là giải thể hộ kinh doanh là việc chấm dứt hoàn toàn hoạt động kinh doanh và chấm dứt văn bản quy phạm pháp luật về hộ kinh doanh. Theo quy định tại Điều 92 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:

Điều 92. Chấm dứt hoạt động kinh doanh hộ gia đình

1. Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Thông báo phải kèm theo các tài liệu sau:
a) Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế của cơ quan thuế;
b) Bản sao biên bản họp của các thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên trong hộ gia đình đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh;
c) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
2. Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán toàn bộ các khoản nợ, bao gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh, trừ hộ kinh doanh, chủ nợ. nếu không thì đã đồng ý. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và đưa ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Trình tự chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Bước 1: Đóng mã số thuế hộ kinh doanh tại cơ quan thuế quản lý hộ kinh doanh sau khi đã xác nhận đầy đủ các loại thuế và nghĩa vụ phải nộp
Bước 2: Chấm dứt kinh doanh hộ gia đình và trả lại Giấy phép hộ kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện
Lập hồ sơ đóng mã số thuế hộ kinh doanh theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 17 Thông tư 95/2016/TT-BTC như sau:
– Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế, mẫu số 24/ĐK-TCT
– Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế (bản chính); hoặc văn bản giải trình về việc mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế;
– Bản sao không yêu cầu chứng thực quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh, nhóm cá nhân, cá nhân (nếu có).
– Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh, cơ quan thuế phải: thông báo cho người nộp thuế về việc chấm dứt hiệu lực và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, mẫu số 17/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này, gửi cho người nộp thuế.
– Đồng thời, thay đổi trạng thái của người nộp thuế thành “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục hủy kích hoạt MÃ SỐ” trên hệ thống hồ sơ đăng ký thuế đối với hoạt động kinh doanh.
– Cơ quan thuế ban hành Thông báo chấm dứt mã số thuế của người nộp thuế, mẫu số 18/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc. kể từ ngày hộ kinh doanh, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh hoàn thành nghĩa vụ thuế.
Sau khi mã số thuế của hoạt động kinh doanh hết hiệu lực, mã số thuế của cá nhân đại diện hộ kinh doanh vẫn được sử dụng để thực hiện nghĩa vụ thuế đối với cá nhân.
Trường hợp hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh ngành, nghề kinh doanh không phải có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì khi mã số thuế của người đại diện hộ kinh doanh hết hiệu lực thì mã số thuế của hộ kinh doanh không còn hiệu lực. Địa điểm kinh doanh không bị chấm dứt.

Giải thể hộ kinh doanh

Hồ sơ cần chuẩn bị khi chấm dứt (giải thể) hộ kinh doanh
– Bản chính đăng ký kinh doanh
– Thông báo chấm dứt hoạt động (Phụ lục III-5 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)
– Xác nhận không nợ thuế kinh doanh

Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo chấm dứt kinh doanh và trả lại bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán toàn bộ các khoản nợ, bao gồm cả các khoản nợ thuế và các nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

Quý khách thắc mắc về chấm dứt, giải thể hộ kinh doanh hãy liên hệ với Luật Quốc Bảo hãy liên hệ hotline/zalo: 0763387788.

Quý khách tham khảo thêm:

Thành lập công ty Thủ tục thành lập công tyDịch vụ thành lập công ty

CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC BẢO

Địa chỉ: 191 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatquocbao.vn@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.