Chi tiết điều kiện thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp phổ biến, là một pháp nhân trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập với chủ sở hữu công ty, vốn đăng ký của công ty được chia thành nhiều phần, bằng nhau được gọi là cổ phần. Cổ đông chính là cổ đông, quyền và trách nhiệm của cổ đông phụ thuộc vào số lượng cổ phần nắm giữ. Chi tiết điều kiện thành lập công ty cổ phần qua bài viết sau:

Theo đó, công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo hình độ vốn góp của ít nhất 3 thành viên.

Công ty cổ phần là doanh nghiệp có các đặc điểm

 • Vốn đăng ký tại thời điểm thành lập công ty được chia thành các phần bằng nhau, được gọi là cổ phần;
 • Cổ đông có thể là cá nhân, tổ chức (doanh nghiệp, cơ quan nhà nước được ủy quyền,…) mua và sở hữu cổ phần của công ty theo tỷ lệ góp vốn của công ty.
 • Cổ đông góp vốn tối thiểu 3 người, tối đa không giới hạn;
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty với giới hạn số tiền góp vốn của công ty;
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng hoặc bán cổ phần của mình cho người khác bất cứ lúc nào, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật này.
 • Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Công ty cổ phần có quyền phát hành các loại chứng khoán

Có giá trị (bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, v.v.) để huy động vốn mô hình công ty cổ phần.

Nhà điều hành

 • Cấp quyết định cao nhất của công ty cổ phần là Đại hội đồng cổ đông – một cuộc họp thường niên (có thể là tạm thời) mà tất cả các cổ đông của công ty tham dự. Họ sẽ bỏ phiếu cho hội đồng quản trị và ban kiểm soát của công ty. Tuy nhiên, chỉ những cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian ít nhất 6 tháng hoặc tỷ lệ phần trăm thấp hơn theo quy định tại Điều lệ công ty cổ phần mới có quyền đề cử một cổ đông cho Hội đồng quản trị. Giám đốc và Ban kiểm soát.
 • Hội đồng quản trị có quyền bổ nhiệm Tổng giám đốc và Giám đốc của công ty cổ phần. Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH MTV không được kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc, Tổng giám đốc của công ty khác.

Chi tiết điều kiện thành lập công ty cổ phần

Lợi thế của công ty cổ phần

 • Nhiều thành viên có thể cùng nhau góp vốn và làm kinh doanh chung;
 • Có tình trạng pháp lý;
 • Các cổ đông có thể hạn chế rủi ro của họ vì họ chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản chỉ theo tỷ lệ phần trăm vốn góp của họ;
 • Khả năng huy động vốn từ công chúng thông qua đầu tư trực tiếp thuận lợi là rất lớn và bất cứ ai cũng có thể dễ dàng trở thành cổ đông của công ty (sự cởi mở của công ty) bằng cách mua cổ phần của công ty. công ty cổ phần);
 • Phạm vi hoạt động của công ty cổ phần rất rộng, liên quan đến hầu hết các lĩnh vực và ngành công nghiệp;
 • Việc chuyển nhượng, mua, bán và trao đổi vốn góp của công ty cổ phần khá dễ dàng;
 • Các công ty cổ phần có sự tham gia rất rộng, ngay cả các quan chức và nhân viên nhà nước cũng có quyền mua cổ phần và trở thành cổ đông của công ty.

Nhược điểm của công ty cổ phần

 • Cổ đông sáng lập có thể mất quyền kiểm soát công ty cổ phần;
 • Việc tổ chức, điều hành và quản lý công ty cổ phần tương đối phức tạp vì số lượng cổ đông không bị hạn chế, dẫn đến xung đột lợi ích giữa các nhóm cổ đông, phổ biến nhất trong số đó là tranh chấp quyền lực trong công ty.
 • Thủ tục thành lập công ty cổ phần cũng phức tạp hơn so với các loại hình công ty khác vì nó bị ràng buộc nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật, đặc biệt là hệ thống tài chính và kế toán.

>>>> Xem thêm: Chiến lược dành cho các nhà maketing mùa Covid >>>>

Chi tiết điều kiện thành lập công ty cổ phần

Điều kiện thành viên

Công ty cổ phần phải có ít nhất 3 cổ đông. Cổ đông phải đáp ứng các điều kiện về đối tượng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Điều kiện tên công ty

Tên tiếng Việt của doanh nghiệp phải bao gồm hai yếu tố quy định tại Điều 1 đến Điều 38 Của Luật Doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được dán tại tổng chi nhánh, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên tài liệu giao dịch, tài liệu và ấn phẩm được phát hành bởi doanh nghiệp.

Điều kiện ngành nghề kinh doanh

Dòng sản phẩm kinh doanh phải phù hợp với mã ngành cấp 4 trong hệ thống ngành kinh tế quốc dân. Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật mới được thành lập như chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề, vốn pháp định… để thành lập một công ty.

Điều kiện trụ sở chính

Trụ sở doanh nghiệp là đầu mối của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, được xác định tại địa chỉ bao gồm số nhà, vách đá, ngõ hẻm, ngõ hẻm, đường phố, đường phố hoặc làng nhỏ, làng nhỏ, xã, phường, xã, huyện, thành phố, thị trấn, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và email (nếu có).

Vốn đăng ký và vốn pháp định

 • Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá của các loại cổ phần được bán. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng mệnh giá của các loại cổ phần đã đăng ký mua và ghi vào Điều lệ công ty.
 • Vốn pháp định là vốn tối thiểu mà pháp luật yêu cầu thành lập công ty. Vốn pháp định áp dụng cho nhiều ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
 • Trên đây là một số điều kiện để thành lập công ty cổ phần mà bạn cần biết khi đăng ký thành lập công ty cổ phần. Để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết hơn, vui lòng liên hệ với Hiệp hội Kế toán ngay lập tức. Chúng tôi sẽ tư vấn và trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến thủ tục thành lập công ty cổ phần.

Chi tiết điều kiện thành lập công ty cổ phần

Chuẩn bị tài liệu chi tiết điều kiện thành lập công ty cổ phần

Để thành lập một công ty cổ phần, bạn cần chuẩn bị các tài liệu sau:

 • Mẫu đơn xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được sản xuất theo hình thức cơ quan nhà nước;
  soạn thảo Điều lệ công ty cổ phần;
 • Danh sách cổ đông sáng lập của công ty:
  • a) Cổ đông cá nhân: Phải chuẩn bị bản sao chứng minh nhân dân, bản sao thẻ căn cước công dân, bản sao hộ chiếu, bản sao công chứng trong thời hạn 03 tháng.
  • b) Cổ đông tổ chức: Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy ủy quyền, các giấy tờ liên quan khác.
 • Đối với công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh có nhu cầu vốn pháp định, giấy tờ chứng minh vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
 • Khi thành lập công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật hoặc người liên quan phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của dòng sản xuất kinh doanh có chứng chỉ hành nghề;
 • Tất cả các tài liệu, thủ tục thành lập công ty cổ phần hoặc công ty cổ phần mới phải tuân thủ các văn bản, thủ tục do Nhà nước quy định.

>>>> Xem thêm: Tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh >>>>

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

 • Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
 • Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh
+ Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần.
+ Nộp hồ sơ tại quầy, thanh toán phí, lấy số thứ tự và chờ điện thoại theo số đơn đặt hàng.
+ Các chuyên gia kiểm tra hồ sơ có đủ hồ sơ theo quy định hay không, tiếp nhận hồ sơ và xuất biên lai cho doanh nghiệp.
 • Bước 3: Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và xử lý thông tin doanh nghiệp:
+ Thông tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (nếu đơn đăng ký không hợp lệ)
+ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu đơn đăng ký hợp lệ)
 • Bước 4: Doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh để nhận kết quả xử lý hồ sơ (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) theo ngày hẹn trên biên lai.

Công ty TNHH TVĐT Luật VN Vừa chia sẻ với Quý khách về chi tiết điều kiện thành lập công ty cổ phần. Nếu quý khách cần tư vấn hỗ trợ hãy liên hệ số Hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn hỗ trợ. 

Công ty Luật VN

Địa chỉ: 60 Nguyễn Quang Bích, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatvn.vn02@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *