Điều kiện đứng tên và mở trường mầm non tư thục

Luatvn.vn chia sẻ với bạn một số vấn đề cơ bản về điều kiện thành lập trường mầm non tư thục và tiêu chuẩn chức danh giám đốc trường mầm non tư thục như sau:
Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện cho phép thành lập và cho phép hoạt động giáo dục mầm non tư thục sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và Điều kiện đứng tên và mở trường mầm non tư thục.

Các điều lệ căn cứ cho việc mở trường mầm non tư thục

Cơ sở pháp lý

Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

Phân tích nội dung

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT

Các nhóm trẻ em và mẫu giáo tư thục như sau

 • Có không gian nuôi dạy con cái, chăm sóc và giáo dục trẻ em; trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, giấy tờ để đảm bảo phù hợp với điều kiện tối thiểu
 • Có đủ đội ngũ giáo viên đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều 22 của Quy chế này;
 • Người nộp đơn xin thành lập trường mẫu giáo tư thục tư thục hoặc lớp mẫu giáo (sau đây gọi là giáo viên chủ nhiệm mẫu giáo).
 • Các tiêu chuẩn quy định tại Điều 16 của Pháp lệnh này cam kết đảm bảo an toàn cho trẻ em trong một nhóm trẻ em hoặc trường mẫu giáo;
 • Thành lập các nhóm trẻ em tư thục và các trường mẫu giáo tư thục với mục tiêu đào tạo, chăm sóc và giáo dục trẻ em mẫu giáo
 • Giáo dục phù hợp với nhu cầu địa phương;
 • Số trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non tư thục không được vượt quá 50 trẻ em;
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho phép thành lập các nhóm mầm non, mẫu giáo tư thục theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Nếu bạn muốn mở một trường mầm non ở nhà, bạn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên.

Điều kiện đứng tên và mở trường mầm non tư thục

Đối với thủ tục đăng ký cho các nhóm tư thục và trường mẫu giáo, theo điều 11, khoản 4, Quyết định 41/2008

 • Hồ sơ bao gồm: Đơn xin thành lập nhóm trẻ em, lớp mẫu giáo tư thục kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận, xem xét hồ sơ và có văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra cơ sở đào tạo.
 • Trường mẫu giáo tư thục tư nhân. Sau khi kết thúc thanh tra, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm trả lời Chủ tịch Ủy ban nhân dân bằng văn bản
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời UbND theo kết quả thẩm định của sở Giáo dục và Đào tạo
 • Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cấp giấy phép thành lập cho trẻ em tư thục và các nhóm trường mẫu giáo.
 • Những người nộp đơn xin mở một nhóm trẻ em hoặc một lớp học mẫu giáo tư thục tư nhân phải đáp ứng các điều kiện sau:
 • Tổ chức, cá nhân xin thành lập trường tư thục tư thục, trường mẫu giáo, nhóm trẻ em, trường mẫu giáo là công dân nước C.
 • Phẩm chất đạo đức;
 • Sức khỏe tốt;
 • Trình độ trung học cơ sở trở lên; ít nhất phải có chứng chỉ bồi thường chuyên môn giáo dục mầm non
  Bảo trì của người quản lý.

Tiêu chuẩn chức danh hiệu trưởng trường mầm non tư thục

Đối với ban lãnh đạo

 • Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận hoặc miễn nhiệm theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Khi đề cử không quá 65 tuổi trở lên
 • Có bằng trung cấp sư phạm mầm non trở lên;
 • Có uy tín về chính trị, đạo đức, lối sống, phẩm chất chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khỏe tốt, có khả năng tổ chức, quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo nghề giáo dục;

Tổ trưởng tổ trẻ, lớp trưởng trường mầm non tư thục phải đáp ứng các điều kiện

 • Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Phẩm chất, đạo đức, sức khỏe tốt
 • Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên; có chứng chỉ đào tạo chuyên môn giáo dục mầm non hoặc chứng chỉ đào tạo cán bộ quản lý ít nhất 30 ngày.

>>>> Xem thêm: Thủ tục thành lập nhóm trẻ mầm non >>>>

Giáo viên, cán bộ, nhân viên trường mầm non tư thục phải đáp ứng các điều kiện

 • Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tuân thủ chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
 • Có phẩm chất đạo đức, đạo đức tốt, yêu thương và tôn trọng trẻ em;
 • Có sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm;
 • Giáo viên mầm non phải có trình độ trung cấp sư phạm, có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm khác thì phải có chứng chỉ bồi thường đào tạo mầm non ít nhất 30 ngày. Nhân viên y tế, kế toán trung cấp chuyên ngành… Trong thời gian 02 năm, trường mầm non tư thục đáp ứng các điều kiện nêu trên thì chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép hoạt động của trường mầm non nêu trên, gửi UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện do Phòng Giáo dục cấp huyện cấp giấy phép hoạt động giáo dục, trong thời gian 2 năm nếu không đủ điều kiện hoạt động giáo dục thì thu hồi quyết định cho phép thành lập.

Các bước và thủ tục thành lập trường mầm non tư thục

Xây dựng một doanh nghiệp với các ngành nghề kinh doanh chức năng: đào tạo mầm non. Bước tiếp theo là xin giấy phép thành lập trường mầm non tư thục lên UBND huyện.

Các điều kiện để doanh nghiệp được cấp phép mở trường mầm non tư thục

 • Xây dựng quy hoạch phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và phù hợp với mạng lưới cơ sở giáo dục địa phương và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Việc thành lập chương trình phải đáp ứng các tiêu chí về mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, nội dung giáo dục; vị trí dự kiến về đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng trường học, cơ cấu tổ chức, nguồn lực và tài chính; định hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường;
 • Có năng lực kinh tế, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh của trường, trường mầm non tư thục.
 • Đến Phòng Giáo dục của UBND huyện để xin giấy phép thành lập trường mầm non tư thục.

Điều kiện đứng tên và mở trường mầm non tư thục

Các điều kiện về trường học được phép kinh doanh trường mầm non tư thục

 • Có đất, trường học, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ chơi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu duy trì và thực hiện các hoạt động giáo dục. Nhà thông thường đủ điều kiện phải có diện tích 1,5㎡/1 trẻ em; diện tích phòng ngủ trung bình tối thiểu 1,2m2/1 trẻ em, diện tích nhà vệ sinh trung bình tối thiểu 0,4m2/1 trẻ em, chiều rộng tối thiểu hiên trò chơi là 1 .8m, xung quanh có lan can cao 1m…
 • Địa điểm xây dựng trường tư thục, trường mầm non đảm bảo môi trường giáo dục, an toàn cho trẻ em, giáo viên và người lao động;
 • Ba nhóm trẻ em, mẫu giáo trở lên, ít nhất 50 trẻ em, không quá 20 nhóm trẻ em, lớp mẫu giáo;
 • Có chương trình giáo dục mầm non và tài liệu giáo dục chăm sóc trẻ em theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ đầy đủ, có cơ cấu hợp lý, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức các hoạt động giáo dục theo điều lệ giáo dục mầm non.
 • Việc tổ chức và hoạt động của trường và trường mẫu giáo được quy định.

Trường mầm non tư thục có từ hai hoặc nhiều người góp vốn phải có hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có:
 • Có phẩm chất đạo đức và đạo đức nghề nghiệp tốt, có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên.
 • Có sức khỏe tốt
 • Khi được đề cử, không quá 65 tuổi,
 • Có ít nhất 30 ngày chứng chỉ phát triển chuyên môn giáo dục mầm non hoặc chứng chỉ giáo dục mầm non.
 • Chỉ đào tạo người quản lý;

>>>> Xem thêm: Hướng dẫn những thủ tục mở lớp mẫu giáo tư thục >>>>

Quý khách muốn tìm hiểu điều kiện đứng tên và mở trường mầm non tư thục. Hãy liên hệ với luatvn.vn để được tư vấn hỗ trợ hotline/zalo: 0763387788.

CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC BẢO

Địa chỉ: 191 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatquocbao.vn@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.  Trả lời