Điều kiện thành lập nhóm trẻ tại gia đình

Khách hàng: Luật sư Luật Quốc Bảo thân mến! Hiện nay, tôi là một giáo viên mẫu giáo, có 12 năm kinh nghiệm làm việc trong một trường mẫu giáo công lập. Bởi vì gia đình này có cơ sở đủ điều kiện để thành lập một nhóm gia đình và được tin tưởng bởi một số phụ huynh muốn gửi con cái của họ đến nhà tôi. Hình thức trông trẻ sau giờ làm việc không cần phải được duy trì như các cơ sở khác, vì vậy chúng tôi không cần giáo viên dạy, chỉ cần hỗ trợ và giữ trẻ. Vì vậy, nếu tôi sử dụng bằng tốt nghiệp hợp lệ của người khác nhưng người đó không phải là chủ sở hữu của tổ chức đó, làm thế nào tôi có thể đăng ký? Vui lòng hướng dẫn tôi về điều kiện thành lập nhóm trẻ tại gia đình.

Cơ sở pháp lý được sử dụng trong bài viết

Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT
Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường mầm non tư thục

Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục hoặc lớp mẫu giáo

Các quy định sau đây về điều kiện thành lập nhóm trẻ tại gia đình

 • Các nhóm trẻ em tư nhân và các trường mẫu giáo tư thục là các cơ sở giáo dục mầm non khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
 • Điều kiện, tài liệu, thủ tục thành lập trường mầm non, trường mầm non tư thục được thực hiện theo quy định của Điều lệ trường mầm non và Quy chế này.
 • Tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập tổ chức bảo tồn tư nhân hoặc trường mẫu giáo, nếu đáp ứng các điều kiện sau đây thì được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập:
  • Thành lập các nhóm trẻ em và mẫu giáo độc lập, chuyên nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non, đáp ứng nhu cầu chăm sóc trẻ em của gia đình và đáp ứng nhu cầu của trẻ em. Sự nghiệp giáo dục;
  • Có đủ số lượng giáo viên theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 22 và Điểm 19 Điều 19 của Quy chế này;

Điều kiện thành lập nhóm trẻ tại gia đình

Các quy định khác

 • Không gian nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và các thiết bị, dụng cụ, đồ chơi, tài liệu an toàn quy định tại Điều 30 của Pháp lệnh này;
 • Người nộp đơn xin thành lập tổ mẫu giáo độc lập tư thục hoặc lớp mẫu giáo (sau đây gọi là tổ mẫu giáo độc lập tư thục hoặc chủ sở hữu lớp mẫu giáo) phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 16 của Pháp lệnh. Cam kết đảm bảo an toàn cho trẻ em trong một nhóm trẻ em hoặc trường mẫu giáo;
 • Số lượng trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non tư thục không quá 50.

Điều kiện để cá nhân mở trường mầm non tư thục

Điều 16, khoản 2 Điều 16 Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT quy định về điều kiện thành lập tổ chức của cá nhân:
 • Tổ chức, cá nhân xin thành lập trường độc lập tư thục, trường mẫu giáo, nhà trẻ, trường mầm non là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Phẩm chất và đạo đức;
 • Sức khỏe tốt.
 • Trình độ trung học cơ sở trở lên; có chứng chỉ đào tạo chuyên môn giáo dục mầm non hoặc chứng chỉ đào tạo cán bộ quản lý ít nhất 30 ngày.
Tùy thuộc vào điều kiện thành lập một nhóm gia đình, người nộp đơn xin giấy phép thành lập phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định để thành lập. Bạn không thể sử dụng văn bằng hợp lệ của người khác trừ khi người đó là chủ sở hữu. Bởi theo quy định, cá nhân đứng tên tổ chức có tất cả các điều kiện nêu trên. Nếu bạn muốn trở thành chủ sở hữu, bạn nên đáp ứng tất cả các yêu cầu và điều kiện đăng ký.

Thủ tục đăng ký thành lập trường mầm non tư thục

Thủ tục đăng ký thành lập được quy định tại Khoản 4 Điều 11 Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT và Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT. Theo đó,

Các hồ sơ đăng ký bao gồm

 • Đơn xin thành lập trường mầm non, trường mầm non tư thục;
 • Bản sao giấy chứng nhận và giấy chứng nhận hợp lệ của giáo viên, tổ trưởng tổ thiếu nhi, trường mầm non tư thục độc lập;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản hợp lệ;
 • Số lượng hồ sơ 01

>>>> Xem thêm: Thành lập trường mầm non tư thục tại TP HCM >>>>

Thủ tục đăng ký như sau

 • Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Uỷ ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn năm (5) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm có văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét điều kiện cho phép thành lập đoàn thanh niên. Trường mẫu giáo độc lập tư nhân;
 • Trong thời hạn 10 (10) ngày làm việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét hồ sơ và tiến hành kiểm tra vật lý đối với trẻ em và nhóm trường mầm non độc lập. Trường hợp đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều này thì Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;
 • Trong thời hạn 10 (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cho phép thành lập các tổ chức trẻ em và trường mầm non độc lập. Trường hợp không thành lập thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản thông báo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. Thông tư phải nêu rõ lý do và giải pháp không được phép thiết lập( nếu có).

Điều kiện cơ sở vật chất cho nhân viên trường mầm non tư thục

Trường mầm non tư thục, trường mầm non được thành lập nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
 • Có dự án quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội địa phương và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để xây dựng trường mầm non, mầm non, nhà trẻ.
 • Phương án bố trí trường mầm non, mầm non, mẫu giáo, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch, nội dung giáo dục; địa điểm xây dựng đất đai, vật chất, trang thiết bị, trường học; cơ cấu tổ chức, nguồn lực và tài chính; định hướng chiến lược xây dựng và phát triển.

Điều kiện nhân sự

Các trường mầm non tư thục cần bố trí đủ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo tiêu chuẩn, cụ thể:
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có).
 • Hiệu trưởng trường mầm non tư thục phải đáp ứng các tiêu chí sau:
 • Người đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều lệ trường mầm non không quá 65 tuổi; không phải là công chức, viên chức trên bảng lương của Nhà nước.
 • Người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của nhà trường; chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan quản lý giáo dục và Hội đồng quản trị (nếu có). Hiệu trưởng phục vụ 5 năm.
 • Trường mầm non tư thục có hội đồng quản trị, hiệu trưởng do Hội đồng quản trị đề cử, bầu bằng phiếu kín với hơn 50% số phiếu bầu; được Đại hội đồng nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Tiêu chuẩn của giáo viên, nhân viên: Phải đáp ứng các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, sức khỏe theo quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ trường mầm non.

Điều kiện cơ sở vật chất được quy định như sau

 • Có nhà trẻ, nhà trẻ có diện tích xây dựng kiên cố hoặc bán vĩnh viễn, an toàn, ánh sáng tự nhiên, thoáng mát, gọn gàng; phòng nuôi dạy con cái, chăm sóc, giáo dục phải có diện tích tối thiểu 1,5m2 đối với một trẻ em; có sân chơi, hàng rào, cổng để bảo vệ trẻ em và xe phù hợp với lứa tuổi; nơi tổ chức ăn uống cho trẻ em phải có bếp ăn riêng, an toàn, cách xa trường mầm non và nhóm trẻ em; bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm. Có đủ nước sinh hoạt và đủ nước uống hàng ngày cho trẻ em theo quy định.

Trang bị nhóm trẻ em tư thục

 • Có đệm hoặc đệm cho trẻ em ngồi chơi, giường, chăn, gối, màn chống muỗi, đồ dùng nước uống, kệ đồ chơi, khăn tắm và cốc, cốc trẻ em và nhà vệ sinh đầy đủ cho trẻ em sử dụng và ghế của giáo viên;
 • Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cho trẻ em, bao gồm: đồ chơi, dụng cụ, vật liệu phục vụ các hoạt động vui chơi, chơi game có mục đích;
 • Mỗi trẻ em có đủ đồ dùng cá nhân;
 • Cung cấp cho người nuôi dạy con cái các công cụ và tài liệu, bao gồm: một bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ em; sách giám hộ trẻ em; sổ giám sát tài sản nhóm trẻ em; tài liệu để phổ biến kiến thức nuôi dạy con cái cho cha mẹ.

Thiết bị lớp học mẫu giáo tư thục

 • Có bàn ghế phù hợp với trẻ em (đặc biệt là trẻ em 05 tuổi): một bàn, hai ghế cho hai trẻ em sử dụng; một bàn, một ghế và một bàn cho giáo viên; kệ cho bộ đồ ăn và đồ chơi; hộp đựng nước uống và nước sinh hoạt. Bán trú: có trẻ em ngủ trên bảng hoặc giường, chăn, gối, rèm cửa, quạt;
 • Có đủ trang thiết bị tối thiểu cho trẻ em, bao gồm: đồ chơi, dụng cụ, vật liệu phục vụ hoạt động vui chơi, học tập có mục đích;
 • Mỗi trẻ em có đủ đồ dùng cá nhân;
 • Cung cấp vật tư, tài liệu cho giáo viên mầm non, bao gồm: Bộ hướng dẫn thực hiện các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em; sách giám sát trẻ em, sổ ghi chép tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ em trong ngày để phổ biến kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ.

Điều kiện thành lập nhóm trẻ tại gia đình

Trình tự và cơ quan thực hiện

Gồm các bước như sau

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân thành lập trường mầm non tư thục, nộp hồ sơ cho Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, xem xét, có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện về đơn xin thành lập trường tư thục, trường mầm non;
 • Bước 3: Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho phép thành lập trường tư thục, trường mầm non theo quy định. Trường hợp không được phép thành lập thì Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Giáo dục và Đào tạo để trả lời tổ chức, cá nhân có đơn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Mở trường học.

Cơ quan điều hành

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Cơ quan điều phối: Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ; Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân xã.
Trên đây là lời khuyên của chúng tôi về các vấn đề của khách hàng. Ý kiến tư vấn nêu trên dựa trên các quy định pháp lý và thông tin do khách hàng cung cấp. Mục đích của tư vấn này là tư vấn cho các cá nhân và tổ chức. Nếu nội dung tư vấn bị nhầm lẫn hoặc không rõ ràng hoặc thông tin trong nội dung tư vấn khiến bạn không hiểu đầy đủ vấn đề hoặc / và các vấn đề và câu hỏi, chúng tôi mong được phản hồi của bạn.
>>>> Xem thêm: Mở nhóm trẻ tại nhà và những điều cần biết >>>>

Quý khách muốn tìm hiểu Điều kiện thành lập nhóm trẻ tại gia đình và các thủ tục khác. Hãy liên hệ với luatvn.vn để được tư vấn hỗ trợ hotline/zalo: 0763387788.

CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC BẢO

Địa chỉ: 191 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatquocbao.vn@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.  Trả lời