Điều kiện và quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu ngoại ngữ của mọi người trong xã hội, một loạt các trung tâm ngoại ngữ được mở với nhiều loại ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Nhật, Hàn Quốc, v. v. Để hiểu được điều kiện và quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ phải đảm bảo các ngành kinh doanh có những nội dung chính sau đây:

Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ

Giám đốc các trường đại học, viện, hiệu trưởng trường đại học và cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ trên cơ sở trường học;

Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập trung tâm đào tạo có liên quan có thẩm quyền quyết định trung tâm ngoại ngữ có liên quan;

Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ theo thẩm quyền ; cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ thuộc trường đại học, học viện, trường đại học và trường đại học sư phạm được quy định tại điểm B khoản 1 điều này.

Dựa vào cơ sở pháp lý hiện hành

Điều 48. Điều kiện của trung tâm tiếng nước ngoài và tin học để tiến hành hoạt động giáo dục

Có tổ giám đốc, giáo viên, nhân viên đáp ứng tiêu chuẩn quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.

Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu giảng dạy, nguồn kinh phí, bảo đảm chất lượng giáo dục theo quy hoạch xây dựng và phát triển của trung tâm và quy mô hoạt động của trung tâm

Nghị định 135 / 2018 / NĐ – CP là nghị định mới nhất có hiệu lực từ ngày 20 / 11 / 2018 và quy định các điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Theo đó, điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau

 • Phù hợp với quy hoạch, mạng lưới phát triển kinh tế, xã hội địa phương của cơ sở giáo dục đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đề án thành lập trung tâm tiếng nước ngoài và tin học xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nội dung ; đất, trang thiết bị, trang thiết bị, bộ máy, tài chính, tài chính.

Thông tư số 21 / 2018 / TT – BGDDT điều kiện nhân sự của trung tâm ngoại ngữ như sau

 • Có một nhân vật tốt;
 • Có năng lực quản lý;
 • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học bằng tiếng nước ngoài ít nhất là cấp 3 theo khung năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại việt nam và tương đương giám đốc ngoại ngữ.
 • Tốt nghiệp đại học khoa học máy tính hoặc tốt nghiệp đại học có giấy chứng nhận ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo tiêu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của bộ giáo dục và đào tạo. Thông tin và truyền thông cho giám đốc máy tính.
  Đảm bảo một trong hai điều kiện nêu trên giám đốc ngoại ngữ và tin học tin học.
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

>>>> Xem thêm: Mở trung tâm ngoại ngữ có gì mới >>>>>

Điều kiện và quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy tắc chung

 • Đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ;
 • Kế hoạch thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm các nội dung: tên trung tâm, địa điểm trung tâm, cơ sở pháp lý của thành lập trung tâm ; mục tiêu và nhiệm vụ của người dự kiến là trung tâm là giám đốc của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến là trung tâm;
 • Quy định về tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

Xác định thẩm quyền cho phép hoạt động của trung tâm ngoại ngữ đúng luật

Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục cho trung tâm ngoại ngữ quy định tại điểm b, c khoản 1 điều 47 nghị định 135 / 2018 / NĐ – CP;

Giám đốc trường đại học hoặc học viện ; các trường đại học và cao đẳng quyết định cho phép hoạt động giáo dục cho các trung tâm học tiếng nước ngoài và tin học để hoạt động trên cơ sở của mình.

Điều kiện của trung tâm nhà nước đề nghị cấp giấy phép hoạt động

Có một nhóm quản lý, giáo viên và nhân viên đáp ứng các tiêu chuẩn quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.

Có các cơ sở phù hợp, thiết bị, chương trình, tài liệu giảng dạy, nguồn kinh phí, bảo đảm chất lượng giáo dục theo quy hoạch xây dựng và phát triển của trung tâm và quy mô hoạt động.

Tài liệu chuẩn bị bao gồm

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động giáo dục;
 • Bản sao, bản sao có chứng thực từ bản gốc hoặc bản sao kèm bản chính để so sánh quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;
 • Quy định về hoạt động giáo dục của trung tâm;
 • Báo cáo về cơ sở vật chất, thiết bị, chương trình, tài liệu giảng dạy ; cán bộ quản lý, giáo viên ; tài liệu chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp ; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.

Điều kiện đề nghị cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ có đăng ký doanh nghiệp

Điều kiện của các cơ sở

Các cơ sở dạy kèm, dạy kèm phải đáp ứng yêu cầu quy định tại quyết định số 1211 / QĐ – BYT ngày 18 / 4 / 2000 của bộ y tế về vệ sinh và thông tư liên tịch số 26 / 2011 / TTLT – BGDĐT hướng dẫn các tiêu chuẩn:

 • Địa điểm dạy kèm, dạy kèm là bảo đảm an toàn cho giáo viên, người học ; ở xa nơi có nguy cơ xấu, khói, bụi và tiếng ồn được sinh ra ; cách xa đường chính, sông suối, thác nước, thác nước.
 • Phòng học có diện tích trung bình của ​​1,10m2 / học sinh hoặc nhiều hơn ; thông thoáng và có đủ ánh sáng tự nhiên, chiếu sáng nhân tạo ; bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh.
 • Quy mô bàn và ghế của học sinh và sự sắp xếp bàn ghế học sinh và ghế trong lớp học đáp ứng yêu cầu trong thông tư chung số 26 / 2011 / TTLT-BYT ngày 16 tháng 6 năm 2011.
 • Hội đồng quản trị của trường là chống chói ; quy mô, màu sắc và cách treo hội đồng trường đáp ứng yêu cầu trong quyết định số 1221 / QĐ – BYT ngày 18 tháng 4 năm 2000.
 • Có các cơ sở vệ sinh và lưu trữ chất thải vệ sinh.

Điều kiện cho các nhà tổ chức gia sư dạy học

 • Có đủ trình độ đào tạo tối thiểu tương ứng với. Nếu bạn dự định mở một trung tâm gia sư cho bất kỳ cấp độ học tập nào, bạn phải có ít nhất một bằng đào tạo với giáo viên của cấp đào tạo đó theo quy định tại điều 77
 • Khỏe mạnh.
 • Không trong thời gian bị xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, tập sự, áp dụng biện pháp giáo dục ở xã, phường, thị trấn. Cơ sở điều trị y tế, cơ sở giáo dục ; không bị kỷ luật với hình thức từ chức.

Hồ sơ giấy phép dạy và kinh doanh trung tâm ngoại ngữ

Đối với nhân viên là gia sư và các hoạt động ngoại khóa

 • Hồ sơ đề nghị tổ chức hoạt động dạy kèm, cam kết của ủy ban nhân dân cấp xã về việc thành lập địa điểm dạy kèm, gia sư, tuân thủ các quy định về việc gia sư và bảo đảm vệ sinh môi trường, bảo đảm vệ sinh môi trường.
 • Danh sách trích xuất của người tổ chức hoạt động dạy kèm, gia sư và người đăng ký dạy kèm;
 • Hồ sơ gia nhập kèm theo ảnh của người xin gia nhập, chứng nhận của người đứng đầu cơ quan quản lý xác nhận rằng mình có nhân vật đạo đức tốt, hoàn thiện nghĩa vụ dân sự và quy định của pháp luật. ; hoàn thành nhiệm vụ được giao tại cơ quan làm việc và không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, bị áp dụng biện pháp giáo dục.
 • Giáo dục ở xã, phường, thị trấn hoặc được gửi đến cơ sở chữa bệnh hoặc cơ sở giáo dục ; không bị kỷ luật với hình thức từ chức.

Các giấy tờ có liên quan khác

 • Bản sao hợp lệ của văn bản xác định trình độ đào tạo nghề nghiệp, đào tạo sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy kèm, gia sư và người đăng ký dạy kèm;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện cấp huyện hoặc cấp cao hơn hoặc hội đồng giám định y tế cho gia sư, gia sư;
 • Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy kèm, dạy kèm, trong đó nêu rõ các nội dung: đối tượng dạy kèm, nội dung kèm theo, địa điểm, cơ sở để tổ chức dạy kèm và tỷ lệ học phí, kế hoạch tổ chức thêm giảng dạy và học tập.

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động thành lập trung tâm ngoại ngữ

 • Bước 1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép tổ chức hoạt động dạy kèm, dạy kèm sẽ lập hồ sơ cho phép tổ chức hoạt động dạy kèm, dạy kèm ; gửi hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền cấp dưỡng, dạy kèm.
 • Bước 2. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy kèm, dạy kèm sẽ tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra địa điểm và phương tiện tổ chức hoạt động dạy kèm, gia sư.
 • Bước 3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp giấy phép dạy kèm, dạy kèm hoặc chấp thuận phản đối tổ chức. Dạy và học bằng văn bản.

>>>> Xem thêm: Thành lập trung tâm ngoại ngữ >>>>>

Thẩm quyền tổ chức trung tâm ngoại ngữ sau khi được cấp phép

 • Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép tổ chức dạy kèm, dạy kèm, ủy quyền cho giám đốc sở giáo dục và đào tạo cấp giấy phép tổ chức dạy kèm, dạy kèm trong trường hợp tổ chức gia sư. Ngoại khóa hoặc học phí bổ sung có nội dung thuộc chương trình học phổ thông hoặc thuộc về nhiều chương trình, nhưng chương trình cao nhất là chương trình trường học cao.
 • Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép tổ chức dạy kèm, dạy kèm, ủy quyền cho người đứng đầu sở giáo dục và đào tạo cấp giấy phép dạy dỗ, dạy kèm trong trường hợp tổ chức gia sư. , gia sư tư nhân với nội dung thuộc chương trình học tiểu học và trung học hoặc thuộc nhiều chương trình, nhưng chương trình cao nhất là chương trình học phổ thông cấp ba.

Theo các quy định trên, để thảnh lập trung tâm ngoại ngữ, nếu bạn muốn là giám đốc của trung tâm, bạn cần có bằng đại học ngoại ngữ mà trung tâm của bạn đã đào tạo và hoạt động trong một thời gian dài. Hoạt động trong lĩnh vực giáo dục ; ngoài ra, trung tâm của bạn cần đáp ứng các điều kiện của các cơ sở vật chất, vật liệu và kinh nghiệm của giáo viên.

Trên đây Luật VN vừa chia sẻ điều kiện và quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ đầy đủ nhất rất mong quý khách có thể tự mình làm được. Quý khách có câu hỏi nào cần hỗ trợ hãy liên hệ với Luật VN 0763387788 để được tư vấn.

CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC BẢO

Địa chỉ: 191 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatquocbao.vn@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.  Trả lời