Doanh nghiệp vừa và nhỏ được hỗ trợ ưu đãi gì?

Hiện nay chủ doanh nghiệp rất quan tâm: Doanh nghiệp vừa và nhỏ được ưu đãi gì? làm sao có thể tận dụng, tiếp cận được những ưu đãi của nhà nước.

Mục lục

Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ mới nhất.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ nhận được hỗ trợ gì? Trên cơ sở tiêu chí đánh giá doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như các chính sách pháp luật liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, luật sư sẽ tư vấn và trả lời cụ thể:

Điều 6. Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ Nghị định 39/2018/NĐ-CP:

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ được phân loại theo quy mô bao gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa.

1. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân không quá 10 người/năm và tổng doanh thu hàng năm không quá 10 người. 3 tỷ đồng hoặc tổng vốn không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân không quá 10 người và tổng doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng số vốn không quá 3 tỷ đồng.

2. Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân không quá 100 người/năm và tổng doanh thu hàng năm không quá 50 người. hàng tỷ đồng hoặc tổng số vốn không quá 20 tỷ đồng nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân không quá 50 người/năm và tổng doanh thu hàng năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng số vốn không quá 50 tỷ đồng nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Doanh nghiệp quy mô vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân không quá 200 người/năm và tổng doanh thu hàng năm không quá 200 người. hàng tỷ đồng hoặc tổng số vốn không quá 100 tỷ đồng nhưng không phải là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân không quá 100 người/năm và tổng doanh thu hàng năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng số vốn không quá 100 tỷ đồng nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ được hỗ trợ ưu đãi gì?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp vừa và nhỏ doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, với số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân không quá 200 người/năm. và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

Tổng số vốn không quá 100 tỷ đồng;
Tổng doanh thu của năm trước không quá 300 tỷ đồng.
Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định theo lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản; Công nghiệp và xây dựng; Thương mại và dịch vụ.
Có thể thấy, các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm phần lớn các doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam hiện nay, và hầu hết trong số đó là các doanh nghiệp do các nhà đầu tư Việt Nam thành lập. Nhằm khuyến khích các nhà đầu tư tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh để phát triển kinh tế, Nhà nước đã ban hành các chính sách pháp lý ưu đãi, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội phát triển.

Về tiếp cận tín dụng:

Chính phủ quyết định chính sách hỗ trợ tổ chức tín dụng tăng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; khuyến khích tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay theo xếp hạng tín nhiệm kinh doanh và các biện pháp phù hợp khác; khuyến khích thành lập tổ chức tư vấn độc lập để xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được bảo lãnh tín dụng tại Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định.

Hỗ trợ thuế, kế toán:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng trong thời gian giới hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn thuế suất thông thường áp dụng cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng thủ tục hành chính thuế, chế độ kế toán đơn giản theo quy định của pháp luật về thuế, kế toán.

Hỗ trợ mặt bằng sản xuất:

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định bố trí quỹ đất để hình thành và phát triển cụm công nghiệp; khu chế biến nông, lâm nghiệp, thủy sản, thủy sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy hoạch sử dụng đất; hỗ trợ tiền thuê mặt bằng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trên địa bàn. Thời gian hỗ trợ tối đa là 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê mặt bằng.
Ngoài ra, còn có hỗ trợ công nghệ, mở rộng thị trường, hỗ trợ thông tin, tư vấn và hỗ trợ pháp lý đặc biệt là cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Đồng thời, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 cũng sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư 2014, Luật Đấu thầu 2013 như sau:

Các loại hình kinh doanh bổ sung được hưởng ưu đãi đầu tư như:

Đầu tư phân phối sản phẩm của doanh nghiệp vừa và nhỏ;
Đầu tư kinh doanh cơ sở vật chất kỹ thuật để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, vườn ươm doanh nghiệp vừa và nhỏ;
Đầu tư kinh doanh trong không gian làm việc chung để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trước ngày Luật này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật này.
Nội dung, chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa có đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định của Luật này thì áp dụng quy định của Luật này.
Quý khách cần hỗ trợ, tư vấn hãy liên hệ Luật VN hotline/zalo: 0763387788 chung tôi luôn giúp đỡ các bạn

CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC BẢO

Địa chỉ: 191 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatquocbao.vn@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.    Trả lời