Hình thức quản lý công ty mới nhất 2021

Với sự phát triển nhanh chóng của thời đại công nghệ thông tin, việc áp dụng phần mềm trong quản lý doanh nghiệp đã trở thành không thể tránh khỏi, đây cũng là cách hiệu quả nhất để quản lý doanh nghiệp ngày nay. Bài viết sau đây sẽ mô tả chi tiết hơn về hình thức quản lý công ty mới nhất 2021 một cách hiệu quả.

Khái niệm quản lý công ty là gì?

Quản lý doanh nghiệp/ công ty hoặc quản lý bất kỳ tổ chức nào là một quá trình phức tạp và quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức. Quản lý đơn giản Quản trị công ty là quá trình làm việc với các cá nhân, nhóm và các nguồn lực khác (thiết bị, vốn, công nghệ) để đạt được các mục tiêu kinh doanh. Đạt được mục tiêu của họ bằng cách tổ chức và thực hiện các kỹ năng khác nhau để thách thức và đánh giá các nhà quản lý kinh doanh.

Phương pháp quản lý công ty hiệu quả

Để quản lý một doanh nghiệp một cách hiệu quả, các nhà quản lý doanh nghiệp (chủ doanh nghiệp) cần nắm vững một số cách:

Lập kế hoạch chiến lược kinh doanh và chi tiết hóa

Đây là công việc đầu tiên và quan trọng nhất của bất kỳ quản trị viên nào. Lập kế hoạch chiến lược là quá trình mà các nhà quản lý xác định và lựa chọn các mục tiêu chiến lược của công ty và phát triển các hành động cần thiết để đạt được chúng. Nếu các nhà quản lý lập kế hoạch chiến lược một cách khoa học và chi tiết, chẳng hạn như quyết định trước phải làm gì, làm thế nào để làm điều đó, khi nào, làm cho nó xảy ra, nó phải xảy ra hoặc không xảy ra.

Dựa trên các mục tiêu chung của tổ chức, xem xét các yêu cầu của pháp luật khách quan chi phối rất nhiều tất cả các yếu tố và khía cạnh của môi trường bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. thực hiện, do đó, doanh nghiệp sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra.

Hình thức quản lý công ty mới nhất 2021

Phân công công việc hợp lý và hiệu quả cho từng nhân viên, từng phòng ban/ phòng ban

Kế hoạch và chiến lược của doanh nghiệp sẽ được thực hiện hiệu quả hơn khi các nhà quản lý biết cách phân công và sắp xếp công việc cho từng nhân viên, từng bộ phận, từng bộ phận một cách hợp lý nhất. Do đó, quản trị viên cần phải hiểu giờ làm việc cụ thể, khả năng, trình độ và khối lượng công việc mà họ đảm nhận cho mỗi nhân viên. Do đó, quá trình sắp xếp công việc cho mỗi nhân viên có hiệu quả.

Hệ thống nhân viên của tổ chức và doanh nghiệp phân cấp

Một người quản lý tốt không phải là người làm bất cứ điều gì, nhưng họ phải biết làm thế nào để phân chia lao động và trao quyền cho người khác để phối hợp công việc hiệu quả hơn. Do đó, việc tổ chức và phân cấp hệ thống nhân viên là rất cần thiết. Đặc biệt là đối với các doanh nghiệp lớn, sự phân tầng này trở thành một yếu tố quan trọng và không thể thiếu để làm cho việc quản lý khoa học hơn, đơn giản hơn.

Tuy nhiên, để có thể phân cấp và sắp xếp nhân viên một cách hiệu quả, quản trị viên cần phải hiểu các quy trình, khả năng làm việc và khả năng quản lý của mỗi nhân viên. Những người phân cấp rộng hơn sẽ có nhiều việc làm hơn và vai trò của họ trong kinh doanh. Các nhà quản lý doanh nghiệp sẽ nhận được đánh giá, kết quả công việc và báo cáo từ người đứng đầu các phòng ban / phòng ban để kiểm soát toàn diện các hoạt động công việc.

Kiểm soát dữ liệu cơ bản cho doanh nghiệp của bạn

Trong các hoạt động kinh doanh có nhiều loại dữ liệu, quản trị viên cần biết cách phân chia từng loại cụ thể và có cơ chế kiểm soát hợp lý:

Kiểm soát dòng tiền tốt

Quản lý dòng tiền là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các nhà quản lý, đặc biệt là Giám đốc Tài chính. Dòng tiền là huyết mạch của bất kỳ doanh nghiệp nào. Quản lý dòng tiền tốt không chỉ đảm bảo sự trơn tru và thuận tiện của doanh nghiệp, mà còn là nền tảng để vượt qua đối thủ cạnh tranh khi thời điểm chín muồi. Một số cách để giúp quản lý hiệu quả dòng tiền:

 • Lập kế hoạch, giám sát và kiểm soát dòng tiền
 • Cải thiện các khoản phải thu
 • Quản lý chi tiết các tài khoản phải trả
 • Tối ưu hóa quản lý thành phẩm và hàng tồn kho để giải phóng dòng tiền
 • Chọn đúng khách hàng và đối tác

>>>> Xem thêm: Quản trị công ty tài chính năm 2021 >>>>

Kiểm soát sự gia tăng hoặc giảm doanh số bán hàng

Mức độ tăng hoặc giảm số lượng hàng hóa không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của doanh nghiệp. Hệ thống bán hàng hóa thường phụ thuộc vào cơ chế thị trường, sự thay đổi đột ngột trong nhu cầu của khách hàng, giá bán và thay đổi chất lượng hàng hóa.

Kiểm soát doanh số bán hàng, giúp chủ doanh nghiệp phân tích nguyên nhân tăng hoặc giảm, kịp thời đưa ra các giải pháp, chuẩn hóa và thúc đẩy quá trình bán hàng, nếu xu hướng tăng và thay đổi, hoặc nếu xu hướng là giảm, xem xét quá trình bán hàng.

Theo dõi các khoản phải thu

Bất kể số dư tiền mặt của doanh nghiệp lớn như thế nào, các nhà quản lý nên dành thời gian để kiểm tra các khoản phải thu. Điều này có thể là cầu nối giữa mối quan hệ kinh doanh của bạn với các tổ chức và doanh nghiệp khác. Giám sát các khoản phải thu sẽ giúp các nhà quản lý hiểu được thời gian tồn đọng, số tiền nợ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ và cung cấp các giải pháp hợp lý. Theo thống kê khoa học, gần 80% doanh nghiệp phá sản do không kiểm soát được nguồn gốc các khoản phải thu.

Kiểm soát hàng tồn kho tốt

Hàng tồn kho của công ty xác định sức mạnh của nó so với đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, để tối ưu hóa khả năng này, quản trị viên phải kiểm soát tất cả các hoạt động trong kho và hàng tồn kho bằng cách giảm chi phí vận hành, chi phí hàng tồn kho và tối ưu hóa doanh thu hàng tồn kho. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, hàng tồn kho nguyên liệu sản xuất sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm phần lớn chi phí khấu hao thiết bị, máy móc, lao động, khấu hao khi sản xuất không đủ.

Kiểm soát năng suất của từng nhân viên, từng phòng ban

Để có thể quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả, quản trị viên cần phải hiểu cụ thể về hiệu quả công việc của từng nhân viên, xem xét liệu họ có làm việc hiệu quả hay không, thái độ làm việc có tốt hay không, thời gian làm việc có ổn định hay không, công việc có ổn định và an toàn hay không, v.v. Những yếu tố này sẽ trực tiếp quyết định năng suất và năng suất của toàn bộ doanh nghiệp.

Kiểm soát năng suất và hiệu quả công việc giúp các nhà quản lý đưa ra quwyết định khen thưởng, kỷ luật hoặc khuyến khích, phát triển tài năng của nhân viên và thực hiện các điều chỉnh thích hợp để cải thiện hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Người nào là giám đốc công ty?

Theo điều 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020: “Giám đốc doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, đối tác chung, chủ sở hữu và chủ sở hữu. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ các vị trí quản lý có thẩm quyền khác đại diện cho công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định của Điều lệ công ty.

Theo đó, Luật Doanh nghiệp 2020 quy định rõ, giám đốc doanh nghiệp là người giữ chức vụ chủ chốt trong doanh nghiệp, ký kết giao dịch thay mặt cho doanh nghiệp như: chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên tên hợp đồng, chủ tịch hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Quản lý công ty cho tất cả các loại hình kinh doanh

Pháp luật quy định các chức danh quản lý khác nhau tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp, theo đó chức danh quản lý doanh nghiệp của một loại hình doanh nghiệp cụ thể sẽ là:

Doanh nghiệp tư nhân

Người quản lý doanh nghiệp tư nhân là: Chủ doanh nghiệp tư nhân, tổng giám đốc doanh nghiệp và cá nhân được ủy quyền ký kết giao dịch thay mặt công ty theo quy định của Điều lệ.

Đối với đối tác

Các nhà quản lý quan hệ đối tác bao gồm: đối tác chung, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc và các cá nhân khác có quyền ký các giao dịch thay mặt cho công ty. Công ty theo quy định của Điều lệ công ty.

Đối với một công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên

Người quản lý của một công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm các chức danh sau: Chủ tịch công ty, thành viên hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ các vị trí quản lý khác. Có quyền ký giao dịch thay mặt công ty theo quy định của Điều lệ công ty.

Đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn có hai hoặc nhiều thành viên

Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên bao gồm các chức vụ quản lý sau: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và công ty cá nhân có quyền ký kết giao dịch thay mặt công ty theo quy định của Điều lệ công ty.

Công ty cổ phần

Người quản lý công ty cổ phần bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân có chức danh quản lý khác có quyền ký giao dịch thay mặt công ty. Điều lệ công ty được quy định.

Báo cáo thay đổi thông tin quản lý kinh doanh

Trong trường hợp cần thay đổi người giữ chức vụ quản lý, doanh nghiệp phải báo cáo cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày thay đổi thông tin quản lý. Thông tin khai báo bao gồm: họ tên đầy đủ, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác của những người sau đây:

 • Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần;
 • Thành viên Ban kiểm soát hoặc Giám sát viên;
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Chi phí hành chính được xác định như thế nào?

Trước khi bạn có thể tìm hiểu làm thế nào để xác định chi phí quản lý doanh nghiệp, bạn cần phải hiểu khái niệm quản lý chi phí doanh nghiệp. Chi phí chung và quản lý được định nghĩa là chi phí thường liên quan đến toàn bộ doanh nghiệp, không phải liên quan đến bất kỳ hoạt động duy nhất nào. Do đó, theo định nghĩa trên, chi phí quản lý bao gồm:

 • Chi phí của người quản lý.
 • Chi phí vật liệu, công cụ,
 • Chi phí khấu hao tài sản cố định,
 • Chi phí mua dịch vụ từ bên ngoài và các chi phí tiền mặt khác.

Hình thức quản lý công ty mới nhất 2021

Sử dụng tài khoản này khi chi phí quản lý kinh doanh kế toán

Tài khoản 642: “Phí quản lý doanh nghiệp” được sử dụng để thu và chuyển các chi phí kinh doanh và quản lý cũng như các chi phí liên quan đến hoạt động chung của doanh nghiệp. Tài khoản số 642 cuối kỳ không có số dư, tài khoản phụ được phân loại:

 • Tài khoản 642.1: “Chi phí hành chính”
 • Tài khoản 642.2: “Quản lý chi phí vật liệu”
 • Tài khoản 642.3: “Chi phí vật tư văn phòng”
 • Tài khoản 642.4: “Chi phí khấu hao tài sản cố định”
 • Tài khoản 642.5: “Thuế, phí và lệ phí”
 • Tài khoản 642.6: “Chi phí khẩn cấp”
 • Tài khoản 642.7: “Chi phí mua dịch vụ từ bên ngoài”
 • Tài khoản 642.8: “Chi phí cho các loại tiền tệ khác”

Với hệ thống sổ tài khoản, có thể theo nhu cầu quản lý của từng chi nhánh, đơn vị, mở nhiều sổ cái khác, theo dõi nội dung quản lý kinh doanh và các yếu tố chi phí.

>>>> Xem thêm: Quản trị công ty niêm yết năm 2021 >>>>

Công ty TNHH TVĐT Luật VN Vừa chia sẻ đến các bạn về Hình thức quản lý công ty mới nhất 2021. Nếu quý khách cần tư vấn hỗ trợ hãy liên hệ số Hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn hỗ trợ. 

Công ty Luật VN

Địa chỉ: 60 Nguyễn Quang Bích, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatvn.vn02@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.