Hồ sơ và quy định thành lập trung tâm tư vấn du học

Hồ sơ và quy định thành lập trung tâm tư vấn du học. Tư vấn du học là một trong những ngành nghề có điều kiện theo pháp luật Việt Nam, sau khi đăng ký kinh doanh, tổ chức muốn hoạt động dịch vụ tư vấn du học  phải được cấp giấy phép. Tại sở giáo dục và đào tạo, họ được phép hoạt động theo quy định của nghị định 46 / 2017 / NĐ – CP theo nghị định 135 / 2018 / NĐ – CP. Vậy hồ sơ và quy định thành lập trung tâm tư vấn du học gồm những gì? Các vấn đề sau đây sẽ làm rõ các vấn đề mà khách hàng quan tâm đến tư vấn du học

Hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là gì?

Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là tổ chức hoạt động theo hình thức doanh nghiệp và hoạt động theo quy định của luật doanh nghiệp  hoặc đơn vị sự nghiệp có chức năng cung cấp dịch vụ tư vấn. Tư vấn du học hoặc một cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Cơ sở pháp lý về thành lập trung tâm tư vấn du học

Hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được quy định cụ thể tại các văn bản hiện hành như sau:
Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 Của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trinh lĩnh vực  giáo dục
Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của nghị định 46/2017
Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/08/2018 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
Luật giáo Dục năm 2019

Các tổ chức được cấp phép cung cấp dịch vụ tư vấn du học

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp;
 • Các đơn vị không kinh doanh có chức năng cung cấp dịch vụ tư vấn du học;
 • Các cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm?

 • Giới thiệu và lời khuyên về chính sách giáo dục của các nước và vùng lãnh thổ ; tư vấn về lựa chọn các trường học, khóa học, nghề nghiệp và trình độ phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người học;
 • Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức tuyển sinh, sinh viên;
 • Tổ chức đào tạo kỹ năng cần thiết cho công dân việt nam học tập ở nước ngoài;
 • Tổ chức công dân Việt Nam du học, đưa cha, mẹ, người giám hộ đến nơi tập huấn ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;
 • Các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

>>> Xem thêm: Hợp tác mở trung tâm tư vấn du học >>>>

Các loại hình kinh doanh tư vấn du học bao gồm: doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có chức năng học tập, cơ sở giáo dục hoạt động tại Việt Nam. Các loại khác như hộ kinh doanh không được phép tiến hành các hoạt động tư vấn du học.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Điều kiện về hình thức kinh doanh

Các tổ chức được cấp phép cung cấp dịch vụ tư vấn bao gồm:

 • Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;
 • Đơn vị sự nghiệp có chức năng cung cấp dịch vụ tư vấn du học;
 • Các cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Điều kiện nhân sự

 • Trình độ cán bộ trực tiếp tham mưu nghiên cứu, cụ thể: trình độ đại học hoặc cao hơn ; có khả năng sử dụng ít nhất một ngoại ngữ ở mức 4 hoặc cao hơn theo khuôn khổ chuyên môn của bộ giáo dục và đào tạo.
 • Theo các quy định hiện hành, điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đã bỏ qua điều kiện tiền gửi và điều kiện trình độ của người đứng đầu dịch vụ tư vấn du học.

Căn cứ nghị định số 46 / 2017 / NĐ – CP và nghị định số 135 / 2018 / NĐ – CP.

Điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn du học bổ sung như sau

Để thực hiện các hoạt động kinh doanh của dịch vụ tư vấn du học ở doanh nghiệp phải được cấp giấy chứng nhận đăng ký tư vấn về tư du học tại nước ngoài của bộ giáo dục và đào tạo, đáp ứng các điều kiện sau: điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn kinh doanh như sau:

 • Được thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp đăng ký là nhà tư vấn.
 • Có trụ sở, cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
 • Các nhân viên trực tiếp tham mưu du học có bằng đại học cao hơn ; có khả năng sử dụng ít nhất một ngoại ngữ ở mức 4 hoặc cao hơn theo khung chuyên môn của bộ giáo dục và đào tạo.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh tư vấn du học

 • Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học ; nội dung chính, nội dung hoạt động ; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ tư vấn du học ; kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện các giải pháp
 • Một bản sao được cấp từ sổ thạc sĩ, bản sao có chứng thực từ bản gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Danh mục nhân viên tư vấn trực tiếp du học: tên, ngày sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ.

Quá trình kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Bước 1: Thành lập một công ty

 • Trước khi áp dụng giấy phép học tập ở nước ngoài, các doanh nghiệp cần đăng ký thành lập công ty, các ngành nghề kinh doanh sau đây: dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Chi tiết: dịch vụ tư vấn du học.
 • Hiện nay, thủ tục đăng ký kinh doanh tại sở kế hoạch và đầu tư khá nhanh, chỉ có 6 – 8 ngày, doanh nghiệp hoàn thành tất cả các thủ tục.

Bước 2: Thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

 • Hồ sơ cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Đối với người trực tiếp tư vấn du học: sơ yếu lý lịch của xã, phường, bản sao chứng minh nhân dân ; bản sao công chứng bằng tiếng nước ngoài tương ứng với thị trường tư vấn du học, bản sao có công chứng
 • Đối với nhân sự khác: sơ yếu lý lịch của xã, phường, bản sao chứng minh nhân dân ; hợp đồng lao động.
 • Thông tin về thị trường tư vấn du học bao gồm: hiệp định hợp tác và văn bản pháp luật của cơ sở đào tạo.
 • Thông tin về cơ sở: hợp đồng thuê nhà, bản sao có công chứng sổ đỏ, địa chỉ phải có điều kiện phòng cháy và chữa cháy.

Quá trình xin phép tư vấn du học

 • Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc bằng bưu điện đến sở giáo dục và đào tạo nơi dịch vụ tư vấn du học được cung cấp;
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, giám đốc sở giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, xác minh tính xác thực của văn bản trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Dịch vụ tư vấn du học; nếu các điều kiện được quy định không đáp ứng được, văn bản thông báo sẽ được gửi đến tổ chức dịch vụ tư vấn du học, trong đó nêu rõ lý do.
 • Ghi chú về ứng dụng cho giấy phép tư vấn du học: Các doanh nghiệp lưu ý rằng chứng chỉ tiếng nước ngoài của tư vấn viên trực tiếp phải tương ứng với thị trường được lấy ý kiến, ví dụ như các nước nói tiếng anh, ít nhất một chứng chỉ ngoại ngữ của b2 hoặc cao hơn.

Một số câu hỏi liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Các cá nhân và hộ kinh doanh kinh doanh dịch vụ tư vấn du học?

Theo luật, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam được phép cung cấp dịch vụ tư vấn du học. Do đó, các cá nhân và hộ kinh doanh không được phép cung cấp dịch vụ tư vấn du học.

Giám đốc của một trung tâm tư vấn du học có chứng chỉ đào tạo chuyên môn trong việc tư vấn du học?

Trường hợp giám đốc công ty không tham gia vào nhóm tư vấn du học thì mức độ không bắt buộc. Trường hợp giám đốc công ty tham gia tổ du học của công ty, bạn phải có giấy chứng nhận đào tạo nghề chuyên môn ở theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo.

Việc kinh doanh dịch vụ tư vấn du học phải ký quỹ một khoản 500tr?

Theo các quy định hiện hành, kinh doanh dich vụ tư vấn du học là loại hình có điều kiện dó đó doanh nghiệp phải có một số tiền kỹ quỹ là 500.000.000 tại ngân hàng. Và được ngân hàng xác nhận nộp cho cơ quan cấp phép khi xin giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

>>>> Xem thêm: Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ >>>>

Trên đây là những chia sẻ quan trọng liên quan đến hồ sơ và quy định thành lập trung tâm tư vấn du học. Hy vọng nó sẽ là thông tin bổ ích đối với những ai đang có nhu cầu mở trung tâm. Nếu còn khó khăn hay cần hỗ trợ về thủ tục pháp lý, Quý khách liên hệ với Luật VN qua hotline 076 338 7788.

CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC BẢO

Địa chỉ: 191 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatquocbao.vn@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.  Trả lời