Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số

Một trong những khó khăn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (gọi tắt là doanh nghiệp SMEs) hiện nay là họ chưa có thông tin trên nền tảng số phù hợp để phát triển sản xuất kinh doanh. Do đó, nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra những giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Kinh tế số quốc gia và từng ngành, lĩnh vực, địa phương; Ngày 26/3/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuyển đổi số tại Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021 với mục tiêu giới thiệu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng nền tảng số xuất sắc do Chương trình lựa chọn.

Đối tượng của Chương trình là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nền tảng số, cơ quan, tổ chức, hiệp hội, viện, trường học có công nghệ số, nền tảng số và các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

>>> Quý khách tham khảo thêm: Thành lập công ty uy tín >>>>

Mục lục

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số:

Thứ nhất,

Lựa chọn các nền tảng xuất sắc để tham gia Chương trình; trong đó, nghiên cứu xây dựng danh sách các nhóm nền tảng số mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần, đó là các lĩnh vực quản trị, điều hành; Khách hàng và thị trường; Cơ sở hạ tầng công nghệ và an ninh mạng; nghề chuyên ngành. Thông qua danh sách các nhóm nền tảng số phục vụ chuyển giao lập luận cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, là cơ sở để đánh giá và lựa chọn các nền tảng kỹ thuật số để tham gia Chương trình. Danh sách này sẽ được thường xuyên đánh giá, sửa đổi, cập nhật phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp và tình hình thực tế.

Thứ hai:

Cổng thông tin điện tử của Chương trình tại http://smedx.vn và http://smedx.mic.gov.vn cung cấp thông tin về Chương trình; cung cấp kiến thức, tài liệu về chuyển đổi số doanh nghiệp; là đầu mối để các doanh nghiệp vừa và nhỏ đăng ký tham gia Chương trình và sử dụng nền tảng số của Chương trình; là sàn giao dịch hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong chuyển đổi số.

Thứ ba:

Xây dựng tài liệu, ấn phẩm và các chiến dịch truyền thông về Chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như thông qua các mạng xã hội. Thường xuyên cung cấp thông tin về các hoạt động của Chương trình; phối hợp, tăng cường kiểm soát, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các thông tin xấu, độc hại về nội dung chương trình.

Thứ tư:

Triển khai các khóa đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong chuyển đổi số; phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương, hiệp hội và các bên liên quan thực hiện Chương trình; xây dựng các tài liệu và công cụ dữ liệu hỗ trợ; tổ chức mạng lưới tư vấn chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Để thực hiện chương trình một cách đồng bộ, toàn diện, Bộ Thông tin và Truyền thông giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền về chuyển đổi số cho công chúng. cộng đồng doanh nghiệp địa phương; vận động doanh nghiệp tham gia Chương trình, sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số http://smedx.vn và http://smedx.mic.gov.vn;
Ưu tiên sử dụng nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa địa phương quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017) để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong khu vực tham gia Chương trình này; tập trung tổ chức các hội thảo, tập huấn về chuyển đổi số cho doanh nghiệp, đào tạo cho doanh nghiệp về chuyển đổi số./.

Lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể được chia thành các giai đoạn. Các giai đoạn có thể được thực hiện song song hoặc liên tiếp, tùy thuộc vào mục tiêu và tiềm năng hiện tại của doanh nghiệp. Đây là một lộ trình chung cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và cần được tùy chỉnh để phù hợp với tình trạng của từng doanh nghiệp.

Xác định mục tiêu và chiến lược chuyển đổi số:

– Xác định mục tiêu chiến lược và tầm nhìn chuyển đổi số
– Xây dựng chiến lược chuyển đổi số tích hợp vào chiến lược tổng thể của doanh nghiệp dựa trên đánh giá mức độ sẵn sàng và mục tiêu của doanh nghiệp
– Xác định kiến trúc tổng thể của doanh nghiệp (kiến trúc doanh nghiệp)
Ở giai đoạn chuẩn bị này, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần thảo luận để xác định tầm nhìn và chiến lược chuyển đổi số để đảm bảo phù hợp với các mục tiêu chiến lược tổng thể của doanh nghiệp trong dài hạn và ngắn hạn, tích hợp chiến lược chuyển đổi số vào chiến lược phát triển chung của doanh nghiệp. Trên cơ sở đánh giá mức độ sẵn sàng và mục tiêu, các doanh nghiệp sẽ xây dựng chiến lược chuyển đổi số tích hợp vào chiến lược tổng thể của doanh nghiệp.
Chuyển đổi số cần diễn ra song song và tích hợp với các chiến lược phát triển khác của doanh nghiệp. Để phát triển một cách bền vững và đồng bộ, trước khi thực hiện các chiến lược, các doanh nghiệp cần xác định rõ kiến trúc tổng thể của mình. Do đó, kiến trúc tổng thể cung cấp các nguyên tắc, phương pháp và mô hình giúp doanh nghiệp thiết kế và thực hiện đúng cấu trúc tổ chức và quy trình kinh doanh, hệ thống thông tin và cơ sở hạ tầng. rất phù hợp.

Chuyển đổi số các mô hình kinh doanh

– Ứng dụng công nghệ số để mở rộng kênh phân phối, tiếp thị, bán hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc khách hàng.
– Từng bước ứng dụng công nghệ số vào chuỗi cung ứng (kết nối quản lý hàng tồn kho, sản xuất, thu mua đầu vào).
– Ứng dụng công nghệ số vào dịch vụ kế toán và tài chính.
– Xây dựng khung cơ sở dữ liệu chung về kinh doanh, cung ứng và kế toán.
– Xây dựng chính sách bảo mật kinh doanh và dữ liệu và áp dụng các công cụ bảo mật.
Vì mục tiêu của hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam là tăng trưởng, do đó trong giai đoạn đầu chuyển đổi số, trước tiên các doanh nghiệp nên thực hiện chuyển đổi số mô hình kinh doanh của mình để nhận lại lợi ích. giá trị tức thì từ những thành tựu của việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật số. Các doanh nghiệp cần nhanh chóng ứng dụng công nghệ số để mở rộng kênh phân phối, tiếp thị và bán hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc khách hàng.
Bên cạnh việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, các doanh nghiệp cần ứng dụng công nghệ số vào chuỗi cung ứng (quản lý hàng tồn kho, dây chuyền sản xuất, quản lý mua hàng) để nâng cao lợi thế cạnh tranh, kiểm soát chi phí hiệu quả, đảm bảo hàng hóa đáp ứng nhu cầu của khách hàng và với chi phí thấp nhất. Các giải pháp phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) cung cấp cho chuỗi cung ứng giám sát hoạt động theo thời gian thực để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả kinh doanh.

Ngoài các mô hình kinh doanh, các doanh nghiệp cũng cần tập trung ứng dụng công nghệ số vào hoạt động quản trị như kế toán, tài chính. Với sự hỗ trợ của các ứng dụng công nghệ, doanh nghiệp nên có kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu chung về doanh nghiệp (doanh thu, khách hàng), cung ứng (hàng tồn kho, chi phí), kế toán (lợi nhuận, chi phí vốn). Đó sẽ là tiền đề để các doanh nghiệp thực hiện các giai đoạn tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi số.

Bảo mật thông tin không còn là một “điều nhỏ” đối với các doanh nghiệp khi các mối đe dọa bảo mật ngày càng phức tạp hơn. Do đó, ở giai đoạn đầu này, khi công nghệ số được áp dụng và cơ sở dữ liệu cơ bản đã được xây dựng, các doanh nghiệp cần chú ý đến các chính sách, công cụ bảo mật để bảo vệ bí mật kinh doanh. thông tin doanh nghiệp, khách hàng để tạo lợi thế cạnh tranh và ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

Hoàn thiện và chuyển đổi mô hình quản trị

Bước 1. Hoàn thiện mô hình quản trị và xác định các yêu cầu dữ liệu tích hợp cho bước tiếp theo.

Một khi đã đạt được sự tăng trưởng về doanh thu và khách hàng, các doanh nghiệp cần xem xét hoàn thiện mô hình quản trị từ cơ cấu tổ chức, hệ thống công nghệ thông tin, dữ liệu, con người, chính sách và quy trình. và quản lý hiệu suất vào đầu giai đoạn này. Một mô hình quản trị hiệu quả có thể kích thích tăng trưởng, hướng doanh nghiệp đến phát triển bền vững. Các yêu cầu dữ liệu liên quan để đánh giá KPI cần được xác định trong bước này làm đầu vào cho các chuyển đổi trong bước 2.

Bước 2. Chuyển đổi số lượng mô hình quản trị và hoàn thành cơ sở dữ liệu.

Sau khi hoàn thành mô hình quản trị ở bước 1, doanh nghiệp có đòn bẩy ứng dụng công nghệ để số hóa một số quy trình như lập kế hoạch, quản trị nguồn nhân lực,… Các giải pháp công nghệ có sẵn trên thị trường cho phép các doanh nghiệp kiểm soát khối lượng dữ liệu khổng lồ đến từ nhiều nguồn khác nhau và khai thác nguồn dữ liệu đó một cách hiệu quả, tổng hợp, xử lý và cung cấp thông tin mới để giúp các nhà lãnh đạo Lãnh đạo doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định hiệu quả hơn trong quản trị của họ.
Do đó, các doanh nghiệp luôn cần ưu tiên vai trò quản trị dữ liệu bền vững, tối ưu hóa dữ liệu để đáp ứng nhu cầu, chức năng và yêu cầu công việc cụ thể, hướng tới chuyển đổi số hoàn toàn hiệu quả. Xây dựng cơ sở dữ liệu chung về quản lý tài chính, kinh doanh và nhân sự ở giai đoạn này được coi là không thể tránh khỏi. Đồng thời, hệ thống đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng cũng cần được các doanh nghiệp xây dựng và phát triển cho phù hợp để đảm bảo hệ thống quản trị doanh nghiệp thực hiện đúng chức năng, phục vụ đúng đối tượng kịp thời, chính xác và đáng tin cậy.

Kết nối kinh doanh và quản lý, đổi mới sáng tạo để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới

Sau khi triển khai chuyển đổi số các mô hình kinh doanh giai đoạn 1 và chuyển đổi số các mô hình quản trị giai đoạn 2, doanh nghiệp cần áp dụng các giải pháp công nghệ để từng bước kết nối các hệ thống hiện có thành hệ thống thông tin cắt chéo, sử dụng cơ sở dữ liệu chung trong toàn doanh nghiệp. Một hệ thống tích hợp giúp giám sát, quản lý thông suốt, tăng tính năng động, đảm bảo doanh nghiệp ứng phó kịp thời với những thay đổi liên tục của môi trường kinh doanh, mang lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp thông qua thông tin và truyền thông. thông qua tiết kiệm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh.

Giai đoạn này cũng yêu cầu các nhà lãnh đạo đầu tư vào các giải pháp tập trung và hiệu quả cao để đảm bảo an toàn thông tin doanh nghiệp và thông tin khách hàng, đồng thời ngăn ngừa các rủi ro liên quan đến an ninh mạng để tránh xung đột tiềm ẩn. gián đoạn hoạt động kinh doanh và rò rỉ thông tin của toàn doanh nghiệp.

Sau khi đạt được mức tăng trưởng ổn định và bước vào giai đoạn biến động, các doanh nghiệp cần chủ động tạo ra một chu kỳ phát triển mới cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thể lựa chọn đầu tư đổi mới sáng tạo (R&D), sử dụng các công nghệ kỹ thuật số tiên tiến để tạo ra sản phẩm và dịch vụ và mang lại giá trị mới cho khách hàng. Đối với các hệ thống kinh doanh và quản lý hiện có, doanh nghiệp cần có kế hoạch bảo trì, nâng cấp để duy trì hoạt động liên tục.

CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC BẢO

Địa chỉ: 191 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatquocbao.vn@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.    Trả lời