Làm gì để doanh nghiệp phát triển?

Làm gì để doanh nghiệp phát triển? có thể hình dung với một công ty nhỏ kinh doanh một ngành nghề cũng phải có kiến thức và kỹ năng về ngành nghề đo, đối với một công ty hay một tập đoàn đa Quốc Gia thì kiến thức và kỹ năng đòi hỏi cao hơn, rộng hơn, mênh mông hơn. 

Tuổi trẻ gắn liền với khởi nghiệp người Việt Nam được đánh giá là một trong những nước có tinh thần khởi nghiệp đứng đầu thế giới, với tinh thân ham học mọi lĩnh vực các bạn trẻ Việt Nam được đánh giá là những người tiên phong trong lĩnh vực khơi nghiệp. Vậy còn bạn bạn có quyết tâm làm một điều gì đó để khẳng định mình không?

Tuổi trẻ khởi nghiệp thật đáng ngưỡng mộ và khuyến khích nhưng trước khi làm bất cứ điều gì các bạn phải chuẩn bị cho mình kiến thức về lĩnh vực đó nếu không bạn phải tam gác ý tưởng của mình lại sau những thất bại do chưa có kiến thức và kinh nghiệm. 

Đừng bào giờ tự cho mình có đủ kiến thức, kinh nghiệm khi mà bạn chưa trang bị cho mình đủ kiến thức, có nhiều bạn mở Công ty có rất nhiều vốn, có ngành nghề, có sản phẩm nhưng vẫn sụp đổ … đơn giản là các bạn đã chủ quan chưa tính lũy cho mình đủ kinh nghiêm… thương trường khốc liệt không đơn giản như những gì mình thấy.

Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp năm 2020;
Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Làm gì để doanh nghiệp phát triển?

Có thể liệt kê ra một số đầu việc mà bạn phải tìm hiểu trước khi có ý tưởng mở một công ty hay một doanh nghiệp, nếu như bạn muốn công ty của mình có thể phát triển và tồn tại bạn nhất định phải biết.

Doanh nghiệp là gì? 

Theo khoản 10 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của phập luật nhằm mục đích kinh doanh.

Doanh nghiệp thường được phân loại theo tính chất, đặc điểm, ví dụ:

– Doanh nghiệp nhà nước và Doanh nghiệp tư nhân;

– Doanh nghiệp trong nước và Doanh nghiệp nước ngoài.

Công ty là gì? 

Công ty là sự liên kết của hai hay nhiều người (cá nhân hay pháp nhân) bằng một sự kiện pháp lí trong đó các bên thỏa thuận với nhau sử dụng tài sản hay khả năng của họ nhằm tiến hành các hoạt động để đạt mục tiêu chung.
Công ty bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh.

Thông qua hai khái niệm trên, có thể nói rằng một công ty chỉ là một tập hợp con của một doanh nghiệp, với các đặc điểm cơ bản sau:

 • Là một pháp nhân.
 • Pháp nhân riêng biệt và độc lập với chủ sở hữu.
 • Chủ sở hữu với công ty chỉ có trách nhiệm hữu hạn
 • Cổ phần hoặc phần vốn góp trong công ty có thể chuyển nhượng.
 • Mô hình quản lý tập trung và thống nhất. 

Doanh nghiệp gồm 5 loại hình sau đây

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Có hai loại công ty trách nhiệm hữu hạn, đó là:
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
Công ty TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 2 thành viên có số lượng thành viên hạn chế không quá 50 người.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phiếu nên khả năng huy động vốn còn hạn chế.
Mức độ trách nhiệm của loại hình kinh doanh này bị hạn chế.
Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi vốn góp, tài sản cá nhân sẽ không bị ảnh hưởng khi công ty phá sản hoặc gặp khủng hoảng. rủi ro pháp lý khác.

Hộ kinh doanh cá thể

Được thành lập bởi một cá nhân hoặc các thành viên trong gia đình và chịu trách nhiệm với tất cả tài sản của mình cho các hoạt động kinh doanh của hộ gia đình.
Trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh.
Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

Công ty cổ phần

Số lượng thành viên ít nhất là 3, cao nhất là không giới hạn, có quyền phát hành cổ phiếu. Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần.
Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; Số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không có giới hạn về số lượng tối đa.
Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp.
Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phiếu các loại để huy động vốn.

Công ty hợp danh

Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, kinh doanh cùng nhau dưới tên chung (đối tác chung) và phải là cá nhân.
Ngoài các đối tác chung, công ty có thể có thêm người góp vốn.
Công ty hợp danh không được phát hành cổ phần.
Đối tác chung phải là cá nhân, chịu hoàn toàn trách nhiệm về nghĩa vụ của công ty.
Người góp vốn chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty.

Doanh nghiệp tư nhân

Chủ sở hữu duy nhất là doanh nghiệp thuộc sở hữu của một cá nhân tự chịu trách nhiệm về tất cả tài sản của mình cho tất cả các hoạt động của doanh nghiệp.
Mỗi cá nhân chỉ được phép thành lập một doanh nghiệp tư nhân.
Chủ sở hữu duy nhất của một chủ sở hữu duy nhất là một cá nhân.
Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền ra quyết định đối với mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và có toàn quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định. theo luật pháp.
Chủ sở hữu của một doanh nghiệp tư nhân có thể thuê một người khác làm giám đốc để quản lý và điều hành doanh nghiệp.
Một chủ sở hữu duy nhất không có điều lệ công ty.
Qua các loại hình trên chúng ta thấy chỉ có Công ty TNHH, Công ty Hợp danh, Công ty cổ phần có thể gọi là công ty. Còn Hộ kinh doanh và Doanh nghiệp tư nhân không phải là công ty 

Thủ tục thành lập công ty 

Những việc cần chuẩn bị trước khi thành lập Công ty

– Chọn Tên công ty mình yêu thích mang ý nghĩa với chủ doanh nghiệp

– Chọn địa chỉ công ty

– Ngành nghề kinh doanh

– Loại hình công ty

– Vốn điều lệ công ty

– Chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu công chứng trong vòng sáu tháng

Quy trình thành lập công ty

Soạn thảo và tư vấn cho khách hàng về mã ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh và thuế phải nộp ngay từ đầu cũng như trong quá trình hoạt động của một công ty hợp danh hoạt động tại Việt Nam.
Soạn thảo và chuẩn bị tất cả các tài liệu, tài liệu, thủ tục theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư (MPI) và nộp cho khách hàng chữ ký (ký tại nhà hoặc trụ sở chính của công ty). Lưu ý: với công ty hợp danh phải có chữ ký đầy đủ của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền của thành viên.
Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị thành lập công ty hợp danh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Đại diện doanh nghiệp nhận giấy phép kinh doanh từ Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Bàn giao giấy phép kinh doanh ban đầu cho khách hàng.
Lập hồ sơ và làm thủ tục công bố báo cáo thành lập doanh nghiệp trên báo giấy, báo điện tử theo quy định hiện hành.
Đại diện khách hàng để thực hiện thủ tục khắc nhãn tròn.
Soạn tệp thông báo mẫu con dấu.
Bàn giao con dấu cho khách hàng.

Thời gian hoàn thành Cơ sở đối tác 3 ngày

01 ngày thành lập doanh nghiệp 168 chuẩn bị hồ sơ, trình khách hàng ký hồ sơ, cử nhân viên nộp hồ sơ thành lập công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
03 ngày để Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ và cấp giấy phép đăng ký kinh doanh.

Kết quả bàn giao cho khách hàng:

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính và bản sao);
2. Con dấu pháp nhân (vòng tròn) + Giấy chứng nhận mẫu con dấu;
3. Giấy chứng nhận đăng ký thuế (MST)

Tư vấn và cam kết sau khi thành lập Công ty:

1. Đảm bảo tính chính xác của nội dung và thời gian thành lập công ty
2. Soạn thảo Điều lệ doanh nghiệp;
3. Dự thảo quyết định bổ nhiệm chức vụ trong Doanh nghiệp;
4. Cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khi có yêu cầu;
5. Hướng dẫn thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty;
6. Hướng dẫn thủ tục kê khai, mua bán hóa đơn;
7. Tư vấn miễn phí trong 1 năm sau khi thành lập công ty

Thành lập Hộ kinh doanh cá thể. 

Quy định về hộ kinh doanh cá thể

 • Quy định về thành lập hộ kinh doanh cá thể theo Điều 74 của Nghị định 78/2015 / ND-CP, ngành nghề kinh doanh của từng hộ kinh doanh được quy định bởi pháp luật như sau :
  • Khi đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải viết đơn 
  • Đơn đăng ký hộ kinh doanh cá thể và thông báo thay đổi thông tin đăng ký hộ kinh doanh cá thể.
  • Cơ quan đăng ký hộ kinh doanh cá thể. cấp huyện sẽ ghi lại thông tin về các ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể.
  • Các hộ kinh doanh cá thể có quyền tiến hành các ngành nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi họ đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và phải đảm bảo rằng họ hài lòng trong suốt quá trình hoạt động.
  • Việc quản lý nhà nước về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm tra sự tuân thủ của các hộ kinh doanh cá thể thuộc thẩm quyền của các cơ quan chuyên môn theo luật pháp chuyên ngành.
  • Do đó, các hộ kinh doanh cá thể được phép kinh doanh trong tất cả các ngành nghề kinh doanh được pháp luật cho phép theo quy định tại Quyết định 27/2018 / QĐ-TTg.

Hồ sơ và thủ tục đăng kí thành lập hộ kinh doanh cá thể

 • Một hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể bao gồm các tài liệu sau :
  • Đơn xin đăng ký hộ kinh doanh cá thể
  • Một bản sao hợp lệ của ID / CCD / hộ chiếu của chủ hộ doanh nghiệp;
  • Bản sao hợp đồng cho thuê nhà, hợp đồng cho vay mua nhà hoặc sổ đỏ trong trường hợp chủ hộ đứng tên địa chỉ hộ gia đình kinh doanh (không yêu cầu công chứng).
 • Trong trường hợp thành viên hộ gia đình cùng đóng góp vốn để đăng ký kinh doanh, cần có các tài liệu sau :
  • Bản sao hợp lệ của chứng minh thư / CCD / hộ chiếu của thành viên hộ gia đình;
  • Một bản sao hợp lệ biên bản cuộc họp của các thành viên trong gia đình về việc thành lập hộ gia đình kinh doanh;
  • Một bản sao hợp lệ của văn bản ủy quyền của các thành viên trong gia đình để một thành viên là chủ gia đình kinh doanh;
  • Thư ủy quyền cho người nộp đơn (nếu có);
  • Một bản sao hợp lệ của giấy chứng nhận thực hành (nếu có).

Kiến thức doanh nghiệp cần có để phát triển. Để hộ kinh doanh cá thể, công ty, doanh nghiệp sau khi mở có thể thành công phát triển trong quá trình hoạt động, Chủ công ty, doanh nghiệp phải lắm được các kiến thức cơ bản sau:

Làm gì để doanh nghiệp phát triển? phải xây dựng chiến lược kinh doanh?

Chiến lược kinh doanh chính là đặt mục tiêu, biết hiện tại và suy nghĩ về con đường đến mục tiêu
Bởi vì thị trường luôn biến động, nhu cầu của người tiêu dùng luôn thay đổi, vì vậy nếu bạn không phát triển chiến lược kinh doanh, bạn sẽ không có được hướng đi đúng đắn và phù hợp cho tình hình mới. Bên cạnh đó, việc xây dựng chiến lược kinh doanh sẽ hướng mọi người đến cùng một điểm đến.
Hơn nữa, sẽ rất khó để công ty ngày nay giành chiến thắng nếu không có chiến lược kinh doanh. Bởi đây là thời đại cạnh tranh khốc liệt (thị trường tự do và cạnh tranh mở), có thặng dư hàng hóa và nhu cầu tiêu dùng đa dạng.

>>>Có thể tham khảo thêm tại đây: Doanh nghiệp phải xây dựng chiến lược kinh doanh? >>>>

Xây dựng thương hiệu 

Tôi phải nói với bạn để chuẩn bị tâm trí của bạn, xây dựng một thương hiệu là rất khó khăn và lâu dài đòi hỏi đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc và không thể tính toán mỗi ngày. thời gian bằng tháng theo năm nếu bạn có một đội ngũ chuyên nghiệp, chuyên nghiệp với đủ kinh nghiệm và kiến thức. Nếu không, bạn có thể chọn thuê một đơn vị chuyên nghiệp để làm điều đó cho bạn với giá cả phải chăng phù hợp với điều kiện của công ty bạn.

Nhưng cũng phải lưu ý với bạn rằng bất kỳ khoản tiền nào bạn không thể chi tiêu không thể chi tiêu một chút nhưng có thể mong đợi có một sản phẩm tốt ngay lập tức, nói rằng, chúng tôi thấy khó khăn và không thể làm được, sẽ ổn nếu bạn không có tiền, hãy kiên nhẫn, bất cứ điều gì sẽ xảy ra. Hãy bắt đầu xây dựng thương hiệu của riêng chúng tôi

Quý khách có thể tham khảo thêm: Xây dựng thương hiệu không phải chủ doanh nghiệp nào cũng biết?

Quý khách có câu hỏi nào cần giải đáp, cần hỗ trợ hãy liên hệ với Luật VN hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn.

CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC BẢO

Địa chỉ: 191 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatquocbao.vn@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.  Trả lời