Lý do pháp lý khi muốn giải thể doanh nghiệp

Lý do pháp lý khi muốn giải thể doanh nghiệp. Giải thể công ty không phải là vấn đề đơn giản bởi vì nếu bạn không hiểu. Nó rất phức tạp và rất nhiều thời gian và nỗ lực của nhân sự của công ty. Mặc dù việc giải thể này nhằm vào quyết định cuối cùng của tất cả các hoạt động của công ty. Vì vậy dù bạn có thích hay không, bạn phải giải quyết nó thật kỹ lưỡng. Và đối với tất cả các lý do trên, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng dịch vụ giải thể công ty chuyên nghiệp. Hãy cùng đọc qua lý do và pháo lý khi muốn giải thể doanh nghiệp trong bài viết này nhé!

Giải thể doanh nghiệp là gì? Các lý do giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là thứ mà chủ doanh nghiệp muốn. Nhưng đối mặt với khó khăn không thể vượt qua, đây là cách để bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp và nhân viên.

Giải thể công ty là gì?

Sự giải thể là vắng mặt hoặc không tồn tại toàn bộ, tổ chức. Theo đó, giải thể doanh nghiệp được hiểu là chấm dứt tư cách pháp nhân và quyền và nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp.

Trường hợp giải thể doanh nghiệp

Có hai trường hợp giải thể doanh nghiệp: giải thể tự nguyện hoặc giải thể bắt buộc. Theo khoản 1 điều 201 của luật doanh nghiệp số 68 / 2014 / QH13, doanh nghiệp giải thể trong các trường hợp sau đây

Sự giải thể tự nguyện

Doanh nghiệp kết thúc thời hạn ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.

Trường hợp điều lệ công ty có quy định về thời hạn hoạt động của doanh nghiệp, khi hết thời hạn, nếu thành viên không muốn gia hạn hoạt động, công ty phải tiến hành giải thể.

Nhiệm kỳ hoạt động của doanh nghiệp có thể do các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc bằng giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Theo quyết định của chủ doanh nghiệp: 

 • Doanh nghiệp được giải thể theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, đối với công ty hợp danh, của hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty, chủ sở hữu công ty cổ phần của công ty cổ phần.
 • Trong trường hợp này, quyết định giải thể bắt nguồn từ sự tự nguyện và sáng kiến của chủ doanh nghiệp. Sự giải thể có thể do lợi nhuận thấp, lỗ kéo dài sẽ bị tổn thất. Doanh nghiệp chọn giải thể để thu hồi vốn hoặc chuyển sang loại hình kinh doanh khác.

Sự giải thể bắt buộc

Công ty không còn gặp số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của luật doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục.

Đối với một số loại doanh nghiệp, có số lượng thành viên tối thiểu là một trong các điều kiện để tồn tại và hoạt động. Theo đó, khi số lượng thành viên tối thiểu không đáp ứng, công ty phải thêm thành viên để đáp ứng số lượng thành viên tối thiểu. Các doanh nghiệp khác phải tiến hành giải thể doanh nghiệp.

>>>> Xem thêm: Thủ tục giải thể doanh nghiệp>>>> 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã bị thu hồi: 

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản sao điện tử được cơ quan đăng ký kinh doanh đăng ký kinh doanh ghi chép thông tin về đăng ký kinh doanh cho khoản 12 điều 3 luật số 68 / 2014 / QH9.
 • Do đó, việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng có nghĩa là nhà nước không nhận ra tư cách pháp lý của doanh nghiệp.
 • Theo đó, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của tòa án có hiệu lực, doanh nghiệp phải triệu tập họp để quyết định giải thể.

Đặc điểm pháp lý của giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp được suy rộng theo các đặc điểm pháp lý sau:

Về bản chất

Giải thể doanh nghiệp là quá trình có hoạt động nhằm chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp, để doanh nghiệp có thể rút khỏi thị trường. Đây là quá trình diễn ra với các hoạt động: các hoạt động kinh tế của tài sản, thanh toán thuế và các hoạt động pháp lý để ” xóa bỏ ” tên doanh nghiệp tại đăng ký kinh doanh.

Về lý do giải thể

Lý do giải thể khá đa dạng, có thể bắt nguồn từ vi phạm pháp luật của doanh nghiệp hoặc tự nguyện của chủ doanh nghiệp.

Hầu hết các doanh nghiệp tan rã khi nhà đầu tư không cần tiếp tục kinh doanh hoặc kinh doanh bị tổn thất nhưng chưa có mức độ khả năng thanh toán nợ đến hạn. Ngoài ra, lý do của doanh nghiệp để phá luật cùng với việc áp dụng các biện pháp trừng phạt để đóng cửa hoạt động và rút giấy phép sẽ dẫn đến việc giải thể, chẳng hạn như khai man trong tài liệu đăng ký. Kinh doanh bất hợp pháp hoặc kinh doanh, số lượng thành viên thấp hơn mức tối thiểu mà không cần xử lý hoặc khắc phục trong thời gian điều lệ.

Về điều kiện giải thể

Doanh nghiệp chỉ thực hiện các thủ tục giải thể để rút khỏi thị trường khi đảm bảo trả hết các khoản nợ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài sản. Nếu doanh nghiệp không có khả năng trả nợ đến hạn, doanh nghiệp phải áp dụng luật phá sản để chấm dứt hoạt động. Do đó, có thể nói rằng khả năng thanh toán của doanh nghiệp là yếu tố quyết định trong việc doanh nghiệp rút khỏi thị trường thông qua thủ tục giải thể hay phá sản.

Đối tượng quyết định giải thể

Chủ doanh nghiệp là người quyết định giải thể doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh không có thẩm quyền thỏa thuận hoặc đối tượng giải thể nhưng chỉ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ giải thể và khi không có khiếu nại về giải thể, quyết định cập nhật tình trạng ” đã xong “. Doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp được gọi là phê duyệt hồ sơ giải thể và xóa tên doanh nghiệp trong đăng ký kinh doanh.

Đối với trường hợp giải thể bắt buộc, chủ sở hữu doanh nghiệp phải quyết định giải thể doanh nghiệp trên cơ sở quyết định tạm đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định của tòa án. Trong trường hợp này, mặc dù không trực tiếp ra quyết định giải thể, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể được coi là đối tượng của quyết định giải thể doanh nghiệp vì chủ doanh nghiệp quyết định giải thể doanh nghiệp. Phần tiếp the của bài viết lý do và pháo lý khi muốn giải thể doanh nghiệp là phần đặc điểm giải thể,  bạn nên biết!

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Về nguyên tắc, doanh nghiệp chỉ có thể rút khỏi thị trường khi nó được xử lý thỏa đáng các nghĩa vụ được tạo ra trong quá trình thành lập và hoạt động. Vì vậy, luật luôn coi đây là điều kiện quan trọng để giải thể doanh nghiệp. Nếu tình trạng này không được đáp ứng, thủ tục phá sản có thể được áp dụng cho doanh nghiệp ngừng hoạt động.

Doanh nghiệp có thể giải thể khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp bảo đảm thanh toán tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác;
 • Doanh nghiệp không có trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án, trọng tài.
 • Theo lý thuyết, những cách sau đây ” bảo đảm thanh toán nợ và các nghĩa vụ tài sản khác ” có thể được chấp nhận:

+ Nợ đã được trả hoàn toàn, trong hồ sơ giải thể;

+ Một số khoản nợ của tổ chức, cá nhân khác, bao gồm cả tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu doanh nghiệp có liên quan, trả nợ sau khi giải thể doanh nghiệp. Trong trường hợp này, cần phải chú ý các quy định về chuyển giao nghĩa vụ trong bộ luật dân sự;

+ Cho giải thể chi nhánh, doanh nghiệp có chi nhánh giải thể có nghĩa vụ trả nợ, vì thực tế, các khoản nợ được tạo ra từ hoạt động chi nhánh là nợ của doanh nghiệp.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thủ tục giải thể được tiến hành tại doanh nghiệp và cơ bản trong cả hai trường hợp giải thể tự nguyện, giải thể bắt buộc, do tự nguyện giải thể, bắt buộc có liên quan chủ yếu đến yếu tố tự do. Sẽ khi quyết định giải thể.

Thủ tục giải thể được thực hiện theo các bước cơ bản sau:

Bước 1: Tiếp nhận quyết định giải thể

Phê duyệt quyết định giải thể của chủ sở hữu / đồng chủ sở hữu doanh nghiệp, là chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân thuộc doanh nghiệp tư nhân, hội đồng thành viên có trách nhiệm hữu hạn. Hai hoặc nhiều hơn nữa và đại hội đồng cổ đông có cổ phần. Trường hợp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị thu hồi, chủ doanh nghiệp bị buộc phải quyết định giải thể mà không có sự lựa chọn khác. Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục phê duyệt quyết định giải thể theo thủ tục tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp, đó là, triệu tập họp hội đồng thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên triệu tập đại hội đồng cổ đông. Đa số trong các công ty cổ phần.

Căn cứ vào biên bản họp để phê duyệt quyết định giải thể doanh nghiệp một chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải ký quyết định giải thể doanh nghiệp bằng các nội dung chủ yếu sau đây.

Kế hoạch thanh lý tài sản và trả nợ cũng như kế hoạch xử lý nghĩa vụ phát sinh từ việc thanh lý hợp đồng cần được xem xét là nội dung quan trọng khi quyết định giải thể doanh nghiệp.

Bước 2: Triển khai quyết định giải thể đối với các doanh nghiệp

Sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp được thông qua hợp pháp, doanh nghiệp chủ động tổ chức thực hiện nội dung quyết định này. Công ty chính thực hiện quyết định giải thể bao gồm:

 • Gửi quyết định giải thể cho cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động trong doanh nghiệp;
 • Công bố công khai quyết định giải thể và kế hoạch giải quyết nợ bằng cách đăng các tài liệu này trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và niêm yết tại trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Thực hiện thủ tục thanh lý tài sản, trả nợ theo kế hoạch công bố công khai.

Thanh toán nợ sẽ được ưu tiên nếu luật này quy định về nội dung này. Ví dụ, luật doanh nghiệp 2020 quy định rằng các khoản nợ của doanh nghiệp được trả theo thứ tự sau đây:

 • Nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các lợi ích khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động ký kết;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác.

Sau tất cả các khoản nợ và chi phí giải thể kinh doanh, phần còn lại sẽ được chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty tương ứng với sở hữu vốn góp và cổ phần.

Trong thời gian này, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng doanh nghiệp ” theo quy trình giải thể ” thông qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Kết thúc thủ tục giải thể cho doanh nghiệp

Thủ tục giải thể kết thúc khi cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của “doanh nghiệp giải thể” trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký kinh doanh.

Đối với trường hợp buộc giải thể, phải lưu ý rằng doanh nghiệp sẽ được cập nhật với tình trạng ” thủ tục giải thể ” ngay khi có quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Điều này đảm bảo bản chất bắt buộc của giải thể. Ngoài ra, người quản lý doanh nghiệp có liên quan phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại do không thực hiện đúng hoặc không đúng quy định về giải thể trong trường hợp doanh nghiệp bị buộc giải thể.

Hậu quả của giải thể doanh nghiệp? Có phạt để giải thể một doanh nghiệp không?

Sau khi giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp ngừng hoạt động và doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh. Sau khi giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp không còn bị xử phạt như tổ chức kinh tế.

Sau khi giải thể doanh nghiệp?

Lý do giải thể: theo điều 207 luật doanh nghiệp 2020.

Thời hạn hoạt động ghi trong điều lệ công ty hết hạn không có quyết định gia hạn.

Theo quyết định của chủ doanh nghiệp, đối với doanh nghiệp tư nhân, đối với công ty hợp danh, hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, đại hội đồng cổ đông.

Công ty không còn gặp số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã bị thu hồi.

>>>> Xem thêm: Thay đổi đăng ký kinh doanh >>>>

Phía trên là lý do và pháo lý khi muốn giải thể doanh nghiệp mới nhất năm 2021. Hãy nắm bắt pháp lý để giảm thời gian khi thực hiện việc giải thể doanh nghiệp của bạn!

Quý khách cần tư vấn hãy liên hệ với Luật VN để được hỗ trợ hotline/zalo: 0763387788.

Công ty Luật VN

Địa chỉ: 60 Nguyễn Quang Bích, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatvn.vn02@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *