Mẫu hợp đồng sang nhượng trung tâm ngoại ngữ

Mẫu hợp đồng sang nhượng trung tâm ngoại ngữ. Mẫu hợp đồng chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ là một thỏa thuận trong đó chủ sở hữu trung tâm ngoại ngữ hiện tại muốn chuyển toàn bộ cơ sở giảng dạy của mình cho người khác vì một số lý do.

Quý khách tham khảo thêm: Luật Quốc Bảo

Thành lập trung tâm ngoại ngữ Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ Điều kiện mở trung tâm ngoại ngữ

Những điều cần quan tâm khi làm hợp đồng sang nhượng

Bao gồm thương hiệu trung tâm, cơ sở vật chất giảng dạy, dịch vụ học tập, sách giáo khoa, giảng viên, số lượng sinh viên, bản quyền nếu có. Theo quy định hiện hành, trung tâm ngoại ngữ nói chung và trung tâm Anh ngữ nói riêng, để hoạt động cần có giấy phép của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh nơi họ hoạt động. Do đó, việc chuyển sang tên cũng được yêu cầu thực hiện các thay đổi và chỉnh sửa trên giấy phép này trước khi bên nhận chuyển nhượng có thể tiếp tục thực hiện các hoạt động đào tạo.

Hợp đồng chuyển nhượng trung tâm Anh ngữ, ngoài các điều khoản cơ bản của việc chuyển nhượng tài sản, cũng cần phải có các điều khoản ràng buộc nghiêm ngặt về việc chuyển nhượng các hoạt động như các khóa học đang diễn ra, học phí, v.v. Học phí nhận được từ sinh viên, các cam kết trước đó và hồ sơ nội bộ, thu chi. Nếu những vấn đề này không mạch lạc, khả năng xảy ra tranh chấp rủi ro sẽ rất lớn.

Hợp đồng sang nhượng trung tâm ngoại ngữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày, …tháng….. năm

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG TRUNG TÂM TIẾNG ANH

Số:…./…..

 • Căn cứ bộ luật dân sự số 91/2015/QH13
 • Căn cứ luật thương mại số 36/2005/L-QH11
 • Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13
 • Nghị định 46/2017/NĐ-CP
 • Thông  tư 21/2018/TT-BGDĐT
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên

Hôm nay ngày…., tháng….., năm…. , chúng tôi gồm

Bên A. ……………

Địa chỉ: ………………………………………………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế……………………..                                                     

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: …………………

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: …………………….

Bên B. ………………

Địa chỉ: ………………………………………………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế……………………..                                                    

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: …………………

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: …………………….

Điều 1: Nội dung thỏa thuận

Bên A đồng ý chuyển nhượng trung tâm tiếng anh cho bên B

Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh

Tên trung tâm tiếng anh

Diện tích

Địa điểm

Cơ sở vật chất

Thiết bị

Giảng viên đang giảng dạy: số lượng, bằng cấp

Các nhân viên khác

Điều 2: Cách thức thực hiện

Bên A bàn giao cho bên B những giấy tờ và các tài liệu đi kèm theo

a) Giấy phép kinh doanh và các Phụ lục, văn bản, giấy phép con kèm theo của Giấy phép này.

b) Các chứng từ tài chính khác (ví dụ như chứng từ nộp tiền thuê nhà cho chủ sở hữu nhà, nộp thuế,…)

bên A thống kê cho bên B về những cơ sở vật chất trong trung tâm(điều hòa, quạt, trần, tường, bàn, đèn,….)

Bên A thống kê cho bên B về hệ thống giảng viên đang giảng dạy tại trung tâm và những nhân viên khác, số lượng học viên và chất lượng giảng dạy

Điều 3: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

 • Giá sang nhượng cửa hàng là: ……………………….(chưa bao gồm thuế)
 • Thuế, lệ phí (nếu có) liên quan đến việc hợp đồng chuyển nhượng shop, cửa hàng quần áo này do Bên A chịu
 • Phương thức thanh toán: tiền việt nam đồng
 • Hình thức thanh toán: thanh toán 1 lần
 • Cách thức thanh toán : bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

+ Thanh toán bằng tiền mặt : thanh toán cho     

Họ và tên:……………………………….. chức danh

CMND/CCCD:………………………….. ngày cấp…………..… nơi cấp

ĐT:

+ Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Số TK

Chủ tài khoản

Ngân hàng

Chi nhánh

 • Thời hạn thanh toán

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của hai bên

Quyền và nghĩa vụ của bên A

Yêu cầu bên B thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền theo hợp đồng chuyển nhượng của trung tâm Anh ngữ này;
Bàn giao cho Bên B các tài liệu, giấy tờ quy định tại hợp đồng của văn bản này và các giấy tờ khác có liên quan theo thỏa thuận;
Cung cấp cho Bên B biên lai các nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc chuyển nhượng đã được thực hiện theo quy định;
Đảm bảo và hỗ trợ nguồn nhân lực và nhân viên hiện tại cho Bên B ít nhất 1 tháng sau khi chuyển nhượng (Điều khoản có lợi cho Bên B)
Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu các bên không thỏa thuận được về các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng;
Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định trong hợp đồng và theo quy định của pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của bên B

Thanh toán số tiền hợp đồng của bên A theo thỏa thuận (có biên lai có chữ ký của hai bên hoặc chứng từ tài chính theo quy định);
Nhận từ bên A các tài liệu, giấy tờ quy định tại hợp đồng của văn bản này và các giấy tờ khác có liên quan theo thỏa thuận;
Cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho Chủ sở hữu nhà để xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng;
Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu các bên không thỏa thuận được về các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng;

Điều 5: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa giảng viên và Bên B, Bên B phải thông báo ngay cho Bên A và các bên để giải quyết trên tinh thần hòa giải, thương lượng vì lợi ích chung. Các bên tiến hành thương lượng và hòa giải ít nhất …..times trong vòng …… hàng tháng kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.
Trường hợp tranh chấp không thỏa thuận được thì được giải quyết bằng hòa giải, trọng tài thương mại hoặc theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 6: Trường hợp bất khả kháng

Hợp đồng có thể bị đình chỉ do thiên tai, bão, lũ lụt, dịch bệnh. Hai bên thống nhất rằng trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng khiến công ty không thể kinh doanh được, hai bên có thể thỏa thuận ngừng hợp đồng.
Hai bên có thể thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trong trường hợp hậu quả không thể khắc phục được do sự kiện bất khả kháng do bão, lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh gây ra.

Điều 7: Phạt vi phạm hợp đồng và Bồi thường thiệt hại

–Nếu Bên A hoặc Bên B vi phạm một trong các quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận của hợp đồng này
– Sẽ có hình phạt cho các vi phạm

Lần 1 số tiền là

Lần 2 lần số tiền là

Nếu một bên vi phạm từ 3 lần trở lên thì bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và bên kia phải bồi thường toàn bộ giá trị hợp đồng cho bên kia.
Trường hợp chậm nộp tiền phạt thì số tiền chậm nộp sẽ được tính theo lãi suất của Bộ luật Dân sự 2015
Trường hợp hợp đồng bị chấm dứt do vi phạm thì bên bị vi phạm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên vi phạm tương ứng với giá trị hợp đồng bị thiệt hại.

Điều 8: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi một trong các trường sau đây xảy ra
 • Hai bên thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận của hợp đồng này
 • Một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng
 • Có sự can thiệp của cơ quan có thẩm quyền
 • Một trong hai bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu không có lỗi và không có thiệt hại xảy ra. Tất cả các trường hợp khác phải được bồi thường theo thỏa thuận

Điều 9: Cam đoan của các bên

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết sau đây

Bên A cam kết

Thông tin về tài sản chuyển nhượng ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật trung tâm ngoại ngữ không có tranh chấp, hoạt động theo quy định của pháp luật
Việc giao kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hay ép buộc
Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận nêu trong hợp đồng này

Bên B cam kết

Thông tin cá nhân được nêu trong hợp đồng này là đúng sự thật
Bên B đã cân nhắc kỹ lưỡng và biết rõ tài sản kèm theo khi bên A chuyển nhượng trung tâm Anh ngữ
Việc giao kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hay ép buộc
Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận nêu trong hợp đồng này

Điều 10: Điều khoản chung

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…. Và kết thúc ngày …..

Hai bên đồng ý thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản của hợp đồng.
Hợp đồng này được ký kết tại….
Hợp đồng này được chủ sở hữu nhà thuê để làm địa điểm mở trung tâm ngoại ngữ xác nhận việc chuyển nhượng
Được tạo thành hai bản có giá trị pháp lý bằng nhau và có hiệu lực thi hành kể từ ngày …..
Đại diện bên A

Ký và đóng dấu

Đại diện bên B

Ký và đóng dấu

Quý khách tham khảo thêm:

Thành lập trung tâm ngoại ngữ Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ Điều kiện mở trung tâm ngoại ngữ

https://luatvn.vn/chien-luoc-marketing-trung-tam-ngoai-ngu/

https://luatvn.vn/de-an-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu/

https://luatvn.vn/to-trinh-xin-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu/

https://luatvn.vn/thu-tuc-chuyen-nhuong-trung-tam-ngoai-ngu/

CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC BẢO

Địa chỉ: 191 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatquocbao.vn@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.