Mở trung tâm ngoại ngữ có gì mới

Mở trung tâm ngoại ngữ, Tp HCM là trung tâm kinh tế của cả nước với dân số hơn 10.000.000 tỷ lệ dân số trẻ đang là học sinh, sinh viên, người lao động chiếm đến 60%, đây là cơ hội cho ai đang muốn đầu tư lĩnh vực giáo dục cụ thể là “Mở trung tâm ngoại ngữ “

Chính sách hội nhập, thu hút các công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Bên cạnh việc khuyến khích các bạn trẻ học tập và nghiên cứu chuyên nghiệp ở nước ngoài, chương trình đã góp phần tạo ra một lượng lớn khách hàng có nhu cầu học ngôn ngữ mới ngoài tiếng mẹ đẻ.

Nắm bắt được xu hướng đó, việc mở các trung tâm giảng dạy ngoại ngữ (tiếng Nhật, tiếng Anh, ngoại ngữ cho trẻ em) cũng phát triển mạnh mẽ. Bạn cần ước tính chi phí, vốn cần thiết để mở trung tâm; Đồng thời, bạn cũng nên tìm hiểu về các thủ tục, quy trình và điều kiện để thành lập một trung tâm ngoại ngữ.

Mục lục

I. Đối tượng có quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ

Theo Điều 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học (ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 21/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo loại môn học thành lập trung tâm ngoại ngữ, có 3 hình thức trung tâm ngoại ngữ:
 • Trung tâm ngoại ngữ do Nhà nước thành lập;
 • Trung tâm ngoại ngữ do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập;
 • Trung tâm ngoại ngữ do cá nhân, tổ chức nước ngoài thành lập toàn bộ hoặc một phần;
 • Như vậy, các cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, các tổ chức kinh tế, xã hội, xã hội – nghề nghiệp được thành lập hợp pháp hoàn toàn có thể tự thành lập các trung tâm ngoại ngữ để kinh doanh.

II. Căn cứ:

 • Luật giáo dục 2005.
 • Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
 • Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
 • Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 • Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 • Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
 • Thông tư 04/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

III. Thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ

1. Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ

a) Giám đốc, Hiệu trưởng học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm trong khuôn viên trường;
b) Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định trung tâm ngoại ngữ trực thuộc;
c) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ thuộc thẩm quyền; cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ của trường đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên trường, trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

2. Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ, bao gồm:

 • Đơn đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ (đơn đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ)
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm các nội dung sau: Tên trung tâm, vị trí trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm;
 • Dự thảo quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

>> Quý khách tham khảo thêm: THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ >>>>

3. Thủ tục xin phép hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ

Bước 1:

Trung tâm ngoại ngữ gửi 01 bộ tài liệu quy định tại khoản 2 Điều này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này;

Bước 2:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần sửa chữa, bổ sung cho trung tâm;

Bước 3:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ chính xác, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định năng lực thực tế đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;

Bước 4:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Trường hợp chưa có quyết định cho hoạt động giáo dục thì phải gửi thông báo bằng văn bản đến trung tâm nêu rõ lý do.

IV. Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ hoạt động

1. Thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục

a) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ quy định tại các điểm b và c khoản 1 Điều 47 Nghị định này;
b) Hiệu trưởng trường đại học, hiệu trưởng cơ sở giáo dục, trường đại học, cao đẳng quyết định cho phép hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ hoạt động trong khuôn viên trường đại học.

2. Những giấy tờ nào cần thiết để xin phép hoạt động giáo dục?

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động giáo dục;
b) Bản sao quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền ban hành;
c) Quy định về hoạt động giáo dục của trung tâm;
d) Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu giảng dạy; nhân viên quản lý, giáo viên; tài liệu chứng minh quyền sử dụng đất, nhà ở hợp pháp; nguồn kinh phí để đảm bảo hoạt động của trung tâm.

V. Điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất khi thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Người đứng đầu trung tâm ngôn ngữ

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc là người đứng đầu trung tâm ngoại ngữ. Giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và với cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Do đó, Giám đốc Trung tâm đáp ứng các tiêu chí sau:
 • Có một tính cách tốt;
 • Có năng lực quản lý;
 • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu mức độ 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 trình độ đối với Việt Nam hoặc tương đương.
 • Kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Tiêu chuẩn giáo viên dậy ngoại ngữ

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ là người chịu trách nhiệm giảng dạy và thực hành hướng dẫn, bao gồm giáo viên toàn thời gian, giáo viên hợp đồng, giáo viên tiếng Việt và người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể). cơ thể), người nước ngoài.
 • Giáo viên Việt Nam đủ điều kiện giảng dạy ngoại ngữ khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
– Có trình độ cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
– Có trình độ đại học từ ngoại ngữ trở lên và có chứng chỉ sư phạm.
 • Giáo viên là người bản ngữ, ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể): Có bằng cao đẳng trở lên và có chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp.
 • Giáo viên nước ngoài đủ điều kiện giảng dạy ngoại ngữ khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

Nhân viên Kế toán, Thủ quỹ

Yêu cầu nhân viên kế toán:  Phải có bằng trung cấp kế toán cao hơn càng tốt,

Nhân viên thủ quý không yêu cầu.

Tên của trung tâm ngoại ngữ

 • Tên của trung tâm ngôn ngữ sẽ được đặt theo các nguyên tắc sau: Trung tâm ngôn ngữ + Tên riêng
 • Tên riêng của trung tâm không được trùng với tên riêng của trung tâm được thành lập trước đó; không sử dụng lời nói, dấu hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, mỹ thuật của dân tộc Việt Nam.
 • Trung tâm ngoại ngữ có tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng tiếng nước ngoài phổ biến khác) với nội dung tương đương.
 • Tên của trung tâm ngoại ngữ được ghi trên quyết định thành lập, con dấu, biển hiệu và giấy tờ giao dịch của trung tâm.

Cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ

Về điều kiện dịch vụ giảng dạy:

 • Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỷ lệ trung bình không vượt quá 25 học sinh/1 giáo viên/ca làm việc.
 • Có đủ phòng học và phòng chức năng phù hợp. Đáp ứng các yêu cầu của chương trình đào tạo.
 • Có phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm. Phục vụ công tác quản lý, đào tạo.
 • Lớp học được chiếu sáng tốt, mức ánh sáng lớn hơn 300 Lux. Có diện tích tối thiểu 1,5 m2/học sinh/ca làm việc.
Có sách giáo khoa, tài liệu và thiết bị cho việc dạy và học. Theo yêu cầu của chương trình đào tạo (Chương trình giảng dạy là chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tự biên soạn hoặc lựa chọn chương trình, tài liệu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng. . Cơ sở giáo dục trong nước và quốc tế. Phù hợp với nhu cầu của người học và khả năng đáp ứng của trung tâm)
 • Có thư viện, cơ sở thực hành và các cơ sở khác. Đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo
 • Có nhà vệ sinh cho giáo viên và học sinh. Đảm bảo tối thiểu 60 học sinh/1 nhà vệ sinh.
 • Có bãi đỗ xe và kế hoạch đỗ xe.
 • Môi trường sư phạm an toàn và bảo mật

Về thiết bị:

– Được trang bị đầy đủ bàn, ghế, bàn ghế, dụng cụ giảng dạy thiết thực phù hợp với quy mô trung tâm.
– Mỗi Trung tâm phải có 1 máy tính kết nối Internet đặt tại Văn phòng.

Về phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:

– Có trang thiết bị phòng cháy và chữa cháy theo quy định.
– Có biên bản kiểm tra phòng cháy và chữa cháy.
– Xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (đã được Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ phê duyệt). Có quy định về phòng cháy và danh sách đội phòng cháy và chữa cháy.
Ngoài các yêu cầu về cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ. Ngoài ra còn có các yêu cầu khác về cơ cấu tổ chức của trung tâm. Nếu họ đáp ứng đủ yêu cầu, trung tâm ngôn ngữ mới sẽ được phép thiết lập và vận hành.

VI. Một số biểu mẫu khi thành lập trung tâm ngoại ngữ

Mẫu 1. Đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ( Cá nhân)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP…, ngày…. tháng…. năm 2020

ĐƠN XIN THÀNH LẬP

Trung tâm Ngoại ngữ + Tên riêng

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố….

Tôi tên: ……………………………………….  Sinh năm: ……………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ.

Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên (2), tôi đứng tên thành lập Trung tâm (1) với nội dung như sau:

 • Tên cơ sở đào tạo: Trung tâm Ngoại ngữ…………………. + Tên riêng.
 • Tên giao dịch: …………………………………………………………
 • Địa chỉ: …………………………………………………….………………………
 • Điện thoại: …………………………………………………………………………
 • Môn dạy: …………………………………………………….…………………
 • Chương trình ……………………………………………………………………
 • Giám đốc Trung tâm: Ông (bà) ………………………….………………………

Tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của các nội dung trong Hồ sơ thành lập Trung tâm (Cơ sở); Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành Giáo dục – Đào tạo và pháp luật của Nhà nước.

Ý kiến của       

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận (Huyện)

…., ngày …. tháng …. năm 2020.

  Ký tên

 

 

 

 

Mẫu 2: Đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ dành cho các Công ty, doanh nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP…, ngày…tháng … năm 2020

ĐƠN XIN THÀNH LẬP

Trung tâm Ngoại ngữ + tên riêng

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố……………………………….

Tôi tên: …………………………………Sinh năm: ……………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ cơ quan: …………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học; và

Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Tôi đại diện (Tên, công ty, doanh nghiệp, đơn vị, trường) đứng tên thành lập Trung tâm + Loại hình với những nội dung như sau:

 • Tên cơ sở đào tạo: Trung tâm + Loại hình + Tên riêng.
 • Tên giao dịch: ……………………………………………………………………
 • Địa chỉ: …………………………………………………………….………………
 • Điện thoại: …………………………………………………………………………
 • Môn dạy ……………………………………………………….………………
 • Chương trình ……………………………………………………………………
 • Giám đốc Trung tâm: Ông (bà) ……………………………….…………………

Tên riêng, Tên tổ chức (công ty, doanh nghiệp, đơn vị, trường) xin cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của các nội dung trong Hồ sơ thành lập Trung tâm; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành Giáo dục – Đào tạo và pháp luật của Nhà nước.

Ý kiến của       

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận (Huyện)

…., ngày …. tháng …. năm 2020.

  Ký tên

 

 

 

VII. Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ

1. Nội dung đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm:

(1) Tên trung tâm, loại trung tâm, vị trí trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý để thành lập trung tâm;

(2) Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

(3) Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

(4) Tiện nghi của trung tâm

(5) Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, phó giám đốc (nếu cần), nhóm (hoặc phòng chuyên môn);

2. Điều kiện đối với cán bộ, giáo viên trung tâm ngoại ngữ

Giáo viên Việt Nam có trình độ giảng dạy ngoại ngữ khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

Giáo viên nước ngoài đủ điều kiện giảng dạy ngoại ngữ khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

VIII. Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động

Căn cứ: Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 08 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 2. Vị trí của Trung tâm trong hệ thống giáo dục quốc dân

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm.

Điều 4. Loại hình Trung tâm

Điều 5. Tên của Trung tâm.

Chương II

HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

Điều 7. Điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng

Điều 8. Chương trình giảng dạy, hình thức học tập

Điều 9. Giáo trình và tài liệu giảng dạy, học tập

Điều 10. Tuyển sinh và tổ chức lớp học

Điều 11. Tổ chức kiểm tra, đánh giá.

Chương III

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Trung tâm

Điều 14. Chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

Chương IV

GIÁO VIÊN CỦA TRUNG TÂM

Điều 15. Vị trí và chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên

Điều 16. Nhiệm vụ của giáo viên

Điều 17. Quyền của giáo viên

Điều 18. Hành vi ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên

Điều 19. Các hành vi bị cấm đối với giáo viên

Chương V

HỌC VIÊN CỦA TRUNG TÂM

Điều 20. Nhiệm vụ của học viên trong Trung tâm.

Điều 21. Quyền lợi của học viên

Điều 22. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của học viên

Điều 23. Các hành vi bị cấm đối với học viên

Chương VI

THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 25. Khen thưởng

Điều 26. Xử lý vi phạm

Trên đây Luật VN vừa chia sẻ một cách chi tiết quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ đầy đủ nhất rất mong quý khách có thể tự mình làm được. Quý khách có câu hỏi nào cần hỗ trợ hãy liên hệ với Luật VN 0763387788 để được tư vấn

Công ty Luật VN

Địa chỉ: 60 Nguyễn Quang Bích, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatvn.vn02@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *