Nên chọn tạm ngưng hay giải thể công ty

Đối mặt với sự phát triển phức tạp của đại dịch covid, nhiều doanh nghiệp hiện không thể tiếp tục hoạt động. Doanh nghiệp có nên giải thể hay tạm dừng? Cùng nhau đến phòng tư vấn luật Luatvn.vn để tìm hiểu xem nên chọn tạm ngưng hay giải thể công ty mùa covid!

Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2020
Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Khái niệm về tạm dừng và giải thể công ty

Tạm dừng kinh doanh

 • Ngừng kinh doanh” có nghĩa là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong quá trình ngừng hoạt động. Ngày chấm dứt tình trạng pháp lý “đình chỉ kinh doanh” là ngày kết thúc thời hạn đình chỉ thông báo của doanh nghiệp hoặc ngày doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trở lại trước thời hạn thông báo.
 • Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh vẫn có địa vị pháp lý.

Giải thể doanh nghiệp

 • Giải thể doanh nghiệp là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đình chỉ mọi hoạt động kinh doanh và bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Chấm dứt tình trạng pháp lý và nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp giải thể.

Điều kiện để lựa chọn nên chọn tạm nhưng hay giải thể công ty

Tạm dừng kinh doanh
 • Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh bằng văn bản trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày ngừng kinh doanh hoặc phục hồi kinh doanh trước thời hạn thông báo.
Giải thể doanh nghiệp
 • Doanh nghiệp chỉ có thể giải thể nếu doanh nghiệp đảm bảo thanh toán tất cả các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác và không giải quyết tranh chấp tại tòa án hoặc tổ chức trọng tài. Chủ doanh nghiệp và người có liên quan phải chịu trách nhiệm liên đới về các khoản nợ của doanh nghiệp.

>>>> Xem thêm: Thủ tục tạm ngưng kinh doanh cho doanh nghiệp 2021 >>>>

Các bước thực hiện thủ tục tạm dừng và giải thể công ty

Tạm dừng kinh doanh

 • Bước 1: Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ thông báo đình chỉ hoạt động cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính ít nhất 03 ngày trước ngày ngừng hoạt động.
 • Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp.
 • Thời gian thực hiện: 3 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp nộp đơn xin đình chỉ hoạt động.

Giải thể doanh nghiệp

 • Bước 1: Chấm dứt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp (nếu có)
 • Bước 2: Phê duyệt quyết định giải thể doanh nghiệp
 • Bước 3: Tuyên bố giải thể doanh nghiệp
 • Bước 4: Thanh lý tài sản, trả nợ doanh nghiệp
 • Bước 5: Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thanh toán, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng kinh doanh
 • Thời gian thực hiện: Ít nhất 180 ngày kể từ ngày ban hành quyết định giải thể doanh nghiệp.

Hậu quả pháp lý

Giải thể doanh nghiệp

 • Chấm dứt hoạt động kinh doanh.
 • Không còn là pháp nhân nữa
 • Chấm dứt mã số thuế doanh nghiệp.

Tạm dừng kinh doanh

 • Chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp một thời gian, sau thời gian tạm ngừng, doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường.
 • Doanh nghiệp này vẫn có địa vị pháp lý.
 • Trong thời gian tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp phải đóng đầy đủ các khoản nợ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tiếp tục xóa nợ, hoàn thành hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Bạn có nên chọn tạm ngưng hay giải thể công ty của mình không?

Với các quy định pháp lý về giải thể và ngừng hoạt động, bạn có thể thực hiện nó dễ dàng hơn và nhanh hơn nếu bạn chọn ngừng kinh doanh. Sau khi hết thời hạn ngừng hoạt động, doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, việc lựa chọn giải thể hoặc tạm dừng kinh doanh phụ thuộc vào tình hình thực tế của từng doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt động sau một thời gian, nó sẽ chọn tạm dừng kinh doanh của mình. Nếu không thể tiếp tục hoạt động, doanh nghiệp có thể lựa chọn giải thể doanh nghiệp.
Ví dụ:
Doanh nghiệp chọn ngừng hoạt động trong các trường hợp sau:
 • Dự định tái cấu trúc công ty và lập kế hoạch lại chiến lược và mục tiêu kinh doanh.
 • Sau khủng hoảng, các doanh nghiệp vẫn có thể khôi phục và tái cấu trúc doanh nghiệp.
 • Số lượng nhân viên không nhiều.
Doanh nghiệp chọn giải thể trong các trường hợp sau:
 • Doanh nghiệp không còn khả năng tự phục hồi.
 • Lãnh đạo công ty không đề xuất giải pháp và có kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp.
 • Số lượng nhân viên lớn, ảnh hưởng đến khả năng trả lương và bảo hiểm xã hội của người lao động.

>>>> Xem thêm: Thủ tục giải thể công ty bắt buộc >>>>

Một số lưu ý nên chọn tạm ngưng hay giải thể công ty

Nếu doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, doanh nghiệp có thể tạm dừng hoạt động. Khi đó, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục liên quan đến việc ngừng kinh doanh theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

Thông báo tạm ngưng kinh doanh

Theo Điều 1, Điều 66 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định như sau:
 • Trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động, doanh nghiệp phải thông báo cho Văn phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính ít nhất 3 ngày làm việc trước ngày đóng cửa.
 • Trường hợp doanh nghiệp muốn tiếp tục ngừng hoạt động sau khi hết thời hạn thông báo thì phải thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục đóng cửa.
 • Thời hạn đình chỉ của mỗi thông tư không được vượt quá một năm.

Tạm dừng giờ làm việc

 • Tại khoản 1 Điều 66 Nghị định 01, thời gian đình chỉ của mỗi thông tư không được vượt quá một năm. Đồng thời, khi kết thúc thời gian ngừng hoạt động, doanh nghiệp phải làm thủ tục khai báo với cơ quan đăng ký kinh doanh nếu muốn tiếp tục ngừng hoạt động.

Về nghĩa vụ thuế

Thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 2 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP như sau:
 • Doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp tạm thời ngừng kinh doanh chưa đầy một tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế hàng tháng, hàng quý; hồ sơ quyết toán hàng năm.
 • Doanh nghiệp không được sử dụng hóa đơn mà không phải nộp báo cáo sử dụng hóa đơn.
 • Trường hợp doanh nghiệp được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật thì phải nộp tờ khai thuế và báo cáo sử dụng hóa đơn theo quy định.
 • Doanh nghiệp phải tuân thủ các quyết định, thông báo của cơ quan thuế về đôn đốc thu hồi nợ, thi hành quyết định hành chính về thuế, kiểm tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế và xử lý vi phạm pháp luật về thuế. Luật quản lý thuế.
Lưu ý: Doanh nghiệp trực tiếp đăng ký thuế với cơ quan thuế không được đăng ký ngừng hoạt động hoặc ngừng hoạt động sau khi cơ quan thuế ban hành thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Về phí cấp phép

Căn cứ điểm c, khoản 2 Điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP:
Người chủ động nộp lệ phí phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm dương lịch, không phải nộp lệ phí cấp phép cho năm ngừng hoạt động, nhưng:
 • Gửi văn bản yêu cầu cơ quan thuế chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh trước ngày 30/1 hàng năm.
 • Trường hợp yêu cầu tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh mà không phải nộp lệ phí cấp phép trong năm đó.
 • Trường hợp không đáp ứng các điều kiện nêu trên thì đình chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải nộp lệ phí cấp phép cả năm.

Hình phạt đối với doanh nghiệp không thông báo đình chỉ hoạt động

 • Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 32 Nghị định 50/2016/NĐ-CP, doanh nghiệp không thông báo kịp thời hoặc thông báo thời gian, thời hạn tạm ngừng kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng.

>>>> Xem thêm: Lý do pháp lý khi muốn giải thể doanh nghiệp >>>>

Phía trên là bài viết tư vấn nên chọn tạm ngưng hay giải thể công ty 2021. Quý khách cần tư vấn hãy liên hệ với Luật VN để được hỗ trợ hotline/zalo: 0763387788

Công ty Luật VN

Địa chỉ: 60 Nguyễn Quang Bích, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatvn.vn02@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *