Những điểm mới trong kinh doanh hộ cá thể 2021

Công việc của hộ kinh doanh cá thể là gì? Các đặc điểm cơ bản của các hộ kinh doanh cá thể theo quy định mới nhất là gì? Tôi có nên đăng ký làm hộ kinh doanh không? Những điểm mới trong hộ kinh doanh cá thể 2021 là gì?

Công việc của hộ kinh doanh cá thể là gì?

Kinh doanh hộ gia đình không phải là loại hình kinh doanh. Luật doanh nghiệp cũng không có định nghĩa cụ thể về kinh doanh hộ gia đình. Các hộ kinh doanh được quy định tại nghị định 01 / 2021 / NĐ – CP.

Theo quy định tại khoản 1 điều 79 nghị định số 01 / 2021 / NĐ – CP quy định rằng. Kinh doanh hộ gia đình được đăng ký thành lập bởi cá nhân, thành viên và chịu trách nhiệm với tất cả tài sản của mình để hoạt động kinh doanh. Kinh doanh hộ gia đình. Trong trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì họ ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký kinh doanh hộ gia đình, người được hộ gia đình uỷ quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh. ”
Hộ kinh doanh sử dụng 10 lao động trở lên phải đăng ký cơ sở kinh doanh theo quy định.

Một số đặc điểm pháp lý của hộ kinh doanh cá thể

Đặc điểm pháp lý của hộ kinh doanh bao gồm: đối tượng đăng ký, tự nhiên.

Đối tượng thành lập hộ kinh doanh

Kinh doanh hộ gia đình do một cá nhân là công dân việt nam, hoặc thuộc sở hữu của một nhóm người hoặc một hộ gia đình.

Đối với một hộ kinh doanh thuộc sở hữu của một cá nhân, cá nhân có toàn quyền quyết định tất cả các hoạt động kinh doanh của hộ gia đình. Đối với hộ kinh doanh thuộc sở hữu của một nhóm người hoặc hộ gia đình, tất cả các hoạt động kinh doanh của hộ được quyết định bởi các thành viên của nhóm hoặc trong hộ gia đình. Một nhóm người hoặc hộ gia đình bổ nhiệm một người đủ điều kiện đại diện cho nhóm hoặc hộ gia đình tham gia các giao dịch ngoài.

Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp cá thể đình thường xuyên

Các doanh nghiệp hộ gia đình hoạt động thường xuyên và có quy mô chuyên nghiệp ổn định phải đăng ký. Các hộ gia đình tham gia vào nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, muối sản xuất, đồ ăn nhẹ, du lịch, kinh doanh di động, và các dịch vụ thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh. Ngành công nghiệp có điều kiện.

Kinh doanh hộ gia đình không phải là doanh nghiệp

Theo quy định tại khoản 10 điều 4 luật doanh nghiệp năm 2020 ” doanh nghiệp là tổ chức có tên, tài sản, văn phòng giao dịch, thành lập hoặc đăng

ký thành lập theo quy định của pháp luật về mục đích kinh doanh. Mặc dù một tổ chức kinh doanh khá chuyên nghiệp nhưng hộ kinh doanh không có trạng thái của doanh nghiệp. Hộ kinh doanh không có dấu niêm phong, không thể mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, không thể thực hiện các quyền mà doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu hoặc áp dụng luật phá sản khi làm kinh doanh tại một khoản lỗ.

>>>> Xem thêm: Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số>>>>>

Cá nhân, nhóm người hoặc thành viên hộ gia đình có trách nhiệm không giới hạn

Khi nợ phát sinh, cá nhân hoặc thành viên chịu trách nhiệm thanh toán hết các khoản nợ, bất kể số tài sản, tài sản dân sự họ có ; không phân biệt đối xử hoặc ngừng kinh doanh.

Trách nhiệm không giới hạn này cũng dẫn đến quy định một cá nhân hoặc thành viên hộ gia đình đăng ký kinh doanh không đồng thời là chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của hợp danh, trừ các trường hợp sau đây. Vì các tổ chức và thành viên hợp danh của hợp danh vốn phải chịu trách nhiệm về doanh nghiệp duy nhất và hợp danh, đây là cách để đảm bảo trách nhiệm. Các nghĩa vụ tài chính không giới hạn trong kinh doanh của nó.

Bạn có nên đăng ký một hộ kinh doanh cá thể không?

Kinh doanh hộ gia đình là một mô hình khá phổ biến ở nước ta. Vì đăng ký đơn giản, và áp dụng theo phương pháp thuế căn hộ. Tuy nhiên, những điểm mới trong hộ kinh doanh cá thể 2021 vẫn tiết lộ nhiều hạn chế và rủi ro tiềm năng khi làm kinh doanh như:

 • Cá nhân đã thành lập và đóng góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của hợp danh, trừ trường hợp các thành viên hợp danh còn lại.
 • Cá nhân, nhóm người hoặc tất cả các thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm không giới hạn về nghĩa vụ thuế và nợ.
 • Mỗi cá nhân hoặc nhóm cá nhân chỉ có thể thành lập một hộ kinh doanh. Do đó, một khi có một hộ kinh doanh, cá nhân và nhóm cá nhân không thể thiết lập các cửa hàng, nơi thứ hai của doanh nghiệp là kinh doanh hộ gia đình.
 • Hạn chế phát hành hóa đơn cho khách hàng.

Phía trên là nội dung của một số đặc điểm pháp lý của các hộ kinh doanh được gửi đến người đọc. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào mà độc giả vẫn có thắc mắc hoặc lo ngại, vui lòng liên hệ với Luatthainguyen.vn theo thông tin trên trang web hoặc dưới đây để biết câu trả lời. Hoặc liên hệ với chúng tôi để đăng ký kinh doanh.

Những điểm mới trong hộ kinh doanh cá thể 2021

Quy định về hộ kinh doanh đã được loại bỏ khỏi luật doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 cùng với nghị định số 01 / 2021 / NĐ – CP về đăng ký kinh doanh nhiều quy định mới. Kinh doanh hộ gia đình sẽ được thực hiện vào năm 2021. So sánh với các quy định của luật doanh nghiệp 2014 là những điểm mới của các hộ kinh doanh mới, chúng tôi sẽ trả lời các bạn thông qua bài viết dưới đây.

Luật doanh nghiệp – 2020
Nghị định số 01 / 2021 / NĐ – CP có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 01 năm 2021.
Các tài liệu liên quan khác.

Điểm mới về đăng ký hộ kinh doanh

Căn cứ điều 79 nghị định số 01 / 2021 / NĐ – CP.

Các đối tượng quy định 2 đối tượng được phép thành lập là cá nhân hoặc thành viên hộ gia đình. Vì vậy, nghị định này hạn chế đối tượng được thành lập là hạn chế đối với trường hợp ” một nhóm người ” có thể là đối tượng thành lập. Đây là điểm mới giúp các nhà chức trách kiểm soát các đối tượng đã đăng ký thành lập loại hình kinh doanh này.

Hạn chế một số chủ đề không được phép thành lập hộ kinh doanh là: những người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang bị giam giữ, đang phục vụ các biện pháp xử lý hành chính ở việt nam. Cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điểm mới trong số nhân viên

Luật không hạn chế số lao động có thể làm việc tại hộ kinh doanh tối đa 10 người theo quy định cũ. Quy định này giúp các hộ kinh doanh không phải đăng ký cơ sở kinh doanh khi sử dụng hơn 10 người lao động. Giới hạn nhiều thủ tục cho các hộ kinh doanh.

Điểm mới về địa điểm kinh doanh

Căn cứ vào khoản 2 điều 86 nghị định số 01 / 2021 / NĐ – CP quy định. Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp hộ gia đình có thể hoạt động tại nhiều địa điểm, chỉ cần lựa chọn một địa điểm đăng ký trụ sở chính của doanh nghiệp hộ kinh doanh và phải thông báo cho cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi thực hiện doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh cho các địa điểm kinh doanh còn lại.

Quy định mới đã cho phép tất cả các hộ kinh doanh hoạt động tại nhiều nơi thay vì hạn chế các hộ kinh doanh thương mại và kinh doanh di động được phép làm kinh doanh ngoài địa điểm đăng ký. Điều này giúp nhiều hộ kinh doanh khi họ muốn mở rộng quy mô hoạt động, họ có thể làm kinh doanh ở nhiều nơi, góp phần phát triển mô hình kinh doanh này.

Bổ sung các quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ hộ kinh doanh cá thể

Theo quy định tại điều 81 nghị định 01 / 2021 / NĐ – CP. Chủ hộ kinh doanh là đại diện hộ kinh doanh thực hiện các nghĩa vụ về thuế, tài chính, kinh doanh. Ngoài ra, chủ hộ kinh doanh có thể thuê người khác quản lý và hoạt động kinh doanh. Nhưng trong trường hợp này, chủ hộ kinh doanh và các thành viên hộ gia đình tham gia hộ kinh doanh vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

Điểm mới trong quy định về đăng ký thay đổi đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Khi có thay đổi về nội dung đã đăng ký, chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thay đổi. Theo quy định cũ, không có thời hạn đăng ký thay đổi. Quy định này nhằm tránh tình huống khi có thay đổi trong nội dung đăng ký kinh doanh nhưng thay đổi chưa được đăng ký trong giấy đăng ký, điều này sẽ khó khăn cho các nhà chức trách để kiểm soát các hoạt động kinh doanh của các đối tượng này.

Quy định về hồ sơ, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong các trường hợp cụ thể được quy định tại điều 90 nghị định số 01 / 2021 / NĐ – CP.

Trường hợp thay đổi hộ gia đình

 • Thông báo về thay đổi đầu hộ kinh doanh của hộ gia đình, hộ gia đình mới hoặc của hộ kinh doanh mới trong trường hợp thay đổi hộ gia đình do thừa kế.
 • Hợp đồng mua bán hoặc tài liệu chứng minh hoàn thành mua, bán hộ kinh doanh, hợp đồng hiến tặng trong trường hợp hiến ; bản sao chứng nhận thừa kế pháp lý của người thừa kế trong trường hợp thay đổi hộ kinh doanh do thừa kế.
 • Một bản sao biên bản họp các thành viên hộ gia đình trong việc thay đổi tên người đăng ký thành lập đối với trường hợp đăng ký thành viên của hộ gia đình.
 • Bản sao ủy quyền cho thành viên là người đứng đầu hộ kinh doanh.

Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ trụ sở chính đến huyện, thị xã hoặc thành phố khác

 • Thông báo thay đổi thông tin đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký.
 • Bản sao biên bản họp các thành viên hộ gia đình đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính trong trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.
 • Một bản sao giấy tờ pháp luật của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, hộ gia đình đăng ký làm hộ kinh doanh cá nhân.

Các trường hợp thay đổi khác

 • Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do hộ kinh doanh ký.
 • Bản sao biên bản họp các thành viên hộ gia đình đăng ký thay đổi hộ kinh doanh, trong trường hợp hộ gia đình đăng ký hộ khẩu.

Về việc tạm dừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời điểm thông báo

Không có giới hạn về thời gian đình chỉ kinh doanh. Do đó, trong trường hợp đình chỉ kinh doanh trong 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền. Thời hạn thông báo tạm ngừng kinh doanh: ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh:

 • Thông báo về đình chỉ kinh doanh.
 • Một bản sao của biên bản họp các thành viên hộ gia đình trong trường hợp hộ kinh doanh có đăng ký hộ kinh doanh.

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể mới nhất 2021

Hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể

Mẫu đơn đăng ký hộ kinh doanh. Nội dung đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

 • Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh ; số điện thoại, số fax, thư điện tử; Kinh doanh; Số vốn kinh doanh; Số nhân viên; Bản sao thẻ id cá nhân tham gia kinh doanh hộ gia đình hoặc đại diện hộ gia đình
 • Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập.
 • Hợp đồng thuê nhà, thuê nhà giữa chủ nhà và chủ hộ kinh doanh phải được ký trực tiếp, không có trung gian và bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • 02 bản sao chứng minh thư chứng minh nhân dân, hộ gia đình, hộ gia đình cùng góp vốn để thành lập hộ kinh doanh.
 • Giấy chứng nhận các ngành nghề có điều kiện.

Quy trình thành lập hộ kinh doanh cá thể

Bước 1: Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc đại diện của hộ gia đình gửi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

>>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty >>>>

Bước 2: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện giao biên lai và cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu có đủ điều kiện. Sau đây:

 • Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
 • Tên hộ kinh doanh có ý định đăng ký phải tuân thủ các quy định tại điều 88 nghị định số 01 / 2021 về đăng ký kinh doanh;
 • Trả phí đăng ký bắt buộc.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ cho người yêu cầu bằng văn bản về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Dịch vụ tư vấn thành lập hộ kinh doanh của Luật VN

 • Tư vấn điều kiện và thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể cho khách hàng;
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá nhân;
 • Đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục xây dựng hộ kinh doanh cá nhân tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn về các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của hộ kinh doanh;
 • Hỗ trợ và lời khuyên về đăng ký nhãn hiệu, các vấn đề về thuế và giấy phép có liên quan trong hoạt động của hộ kinh doanh cá nhân.

Trên đây là chia sẻ những điểm mới trong hộ kinh doanh cá thể 2021 mà Luatvn.vn đã trình bày. Chúc các bạn có thể lựa chọn đúng mục đích kinh doanh cho bản thân.

Công ty Luatvn.vn là một đơn vị chuyên đăng ký các hộ gia đình kinh doanh cá nhân với các thủ tục nhanh chóng và tiết kiệm thời gian. Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi Công ty TNHH TV ĐT Luật VN hotline/Zalo: 0763387788 để được tư vấn. 

Công ty Luật VN

Địa chỉ: 60 Nguyễn Quang Bích, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatvn.vn02@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *