Những điều cần biết khi thuê lao động người nước ngoài

Những điều cần biết khi thuê lao động người nước ngoài. Lao động nước ngoài đã và đang đóng góp đáng kể vào sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, các doanh nghiệp phải “tiếp thu” 3 điểm sau đây khi tuyển dụng lao động nước ngoài.

Quý khách có thể tham khảo thêm:

Giấy phép lao độngDịch vụ giấy phép lao độngGiấy phép lao động cho người nước ngoài

Điều kiện thuê lao động nước ngoài

Theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Lao động 2012, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu trong nước chỉ được tuyển dụng lao động nước ngoài làm quản lý, điều hành, chuyên gia, người lao động trong nước. những kỹ thuật mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được.
Trong đó, người lao động nước ngoài phải là:
– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
– Có trình độ chuyên môn, kỹ năng, sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;
– Không phải là tội phạm hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và nước ngoài;
– Có giấy phép lao động, trừ trường hợp được miễn.

Thủ tục để sử dụng lao động nước ngoài

Bước 1: Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động

Khoản 2 Điều 170 Bộ luật Lao động 2012 quy định, trước khi tuyển dụng lao động nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. . Theo đó:

Giới thiệu về hồ sơ:

– Báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài (Mẫu số 1);
– Trường hợp có sự thay đổi về nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài thì gửi báo cáo giải trình về sự thay đổi (Mẫu số 2).

Về trình tự thực hiện:

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ nêu trên, doanh nghiệp nộp hồ sơ cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (gọi chung là cơ quan phê duyệt) trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ. ngày làm việc dự kiến.
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi, cơ quan phê duyệt có trách nhiệm thông báo cho doanh nghiệp về việc chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài.
(Điều 4 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH)

Bước 2: Xin cấp giấy phép lao động

Giới thiệu về hồ sơ:
– Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động (Mẫu 7);
– Giấy tờ chứng minh là chuyên gia;
– Giấy tờ chứng minh là công nhân kỹ thuật:
– Giấy tờ chứng minh người lao động đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi làm việc tại Việt Nam;
– Giấy tờ chứng minh người lao động đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài không có mặt thương mại tại Việt Nam ít nhất 2 năm;
– Giấy chứng nhận sức khỏe của người lao động có giá trị trong 12 tháng kể từ ngày ký kết luận y tế đến ngày nộp hồ sơ;

Phiếu lý lịch tư pháp;

– 02 ảnh màu chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

– Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu;

– Một số giấy tờ liên quan khác.

Về trình tự thực hiện:

Ít nhất 15 ngày làm việc trước khi người lao động bắt đầu làm việc, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ xin giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động làm việc.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, người lao động được cấp giấy phép lao động.
(Điều 12 Nghị định 11/2016/NĐ-CP)

Phải tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP, người lao động nước ngoài phải tham gia bảo hiểm xã hội nếu:
– Có giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;
– Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.
Ngoại Trừ:
– Nhà quản lý, điều hành, chuyên gia, công nhân kỹ thuật của doanh nghiệp nước ngoài đã thiết lập hiện diện thương mại tại Việt Nam, tạm thời di chuyển trong doanh nghiệp để có mặt và được đại diện bởi doanh nghiệp nước ngoài. tuyển dụng bên ngoài trước ít nhất 12 tháng;
– Đã đến tuổi nghỉ hưu (đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ).
Đối với đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội, mức đóng như sau:

ời điểm đóng

Người sử dụng lao động

Người lao động

Ốm đau, thai sản

TNLĐ, BNN

Hưu trí, tử tuất

Hưu trí, tử tuất

Từ 01/12/2018

3%

0,5%

0

0

Từ 01/01/2022

3%

0,5%

14%

8%

(Điều 12 và Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP)

Sử dụng lao động nước ngoài khi lao động Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh là nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi sử dụng các đối tượng này, doanh nghiệp nên hiểu rõ 3 điểm đặc biệt nêu trên.

CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC BẢO

Địa chỉ: 191 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatquocbao.vn@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.