Những lưu ý trước và sau khi đăng ký hộ kinh doanh

Bạn cần chuẩn bị các văn bản pháp lý nào để thành lập một hộ kinh doanh? Thuế suất và phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh theo quy định gần nhất sẽ được tham khảo và trả lời bởi luật sư của công ty Luatvn.vn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về những lưu ý trước và sau khi đăng ký hộ kinh doanh hiện nay nhé!

Mục lục

Hộ kinh doanh là gì?

Một hộ kinh doanh thuộc sở hữu của một cá nhân hoặc một nhóm người bao gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc thuộc sở hữu của hộ, chỉ được đăng ký làm hộ gia đình. Doanh nghiệp tư nhân tại một địa điểm, sử dụng dưới mười nhân viên và chịu trách nhiệm đầy đủ về hoạt động kinh doanh.

Hộ kinh doanh sử dụng 10 lao động trở lên phải đăng ký cơ sở kinh doanh theo quy định.

Điều kiện đăng ký hộ kinh doanh

Ai đủ điều kiện đăng ký làm một hộ kinh doanh?

Cá nhân là công dân việt nam đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, năng lực hành vi dân sự có thể đăng ký là hộ kinh doanh Một nhóm người hoặc hộ gia đình cũng có thể đăng ký thành lập một hộ kinh doanh. Hãy tìm hiểu những lưu ý trước và sau khi đăng ký hộ kinh doanh phía dưới để biết thêm nhiều điều kiện nhé!

Những người đã đăng ký thành lập một hộ kinh doanh không thể thành lập hộ kinh doanh thứ hai theo tên của họ.

Ai không cần phải đăng ký một hộ kinh doanh?

Các hộ gia đình tham gia vào nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, sản xuất muối, đồ ăn nhẹ, du lịch, kinh doanh di động, và cung cấp dịch vụ thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh. Đối với ngành, nghề có điều kiện, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ quy định mức thu nhập thấp áp dụng ở địa phương.

>>>> Xem thêm: Những điểm mới trong kinh doanh hộ cá thể 2021 >>>>

Ai cần phải đăng ký một hộ doanh nghiệp?

Ngoại trừ những người không cần đăng ký hộ kinh doanh ở trên. Sau đó tất cả các đối tượng còn lại khi làm việc cần phải đăng ký làm một hộ kinh doanh.

Những điều cần biết trước khi quyết định đăng ký giấy phép hộ kinh doanh

Có bao nhiêu nhân viên mới được phép thành lập một hộ kinh doanh?

Một hộ kinh doanh được phép sử dụng không quá 10 người lao động. Hộ kinh doanh có hơn 10 người lao động phải đăng ký kinh doanh trong một trong các hình thức doanh nghiệp quy định trong luật doanh nghiệp, bao gồm: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty cổ phần.

Các hộ kinh doanh trả những loại thuế gì?

Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh được xác định là doanh thu trừ chi phí hợp lý liên quan đến thu nhập chịu thuế từ kinh doanh trong kỳ thuế. Chi phí hợp lý bao gồm: tiền lương, tiền công cho người lao động ; chi phí nguyên liệu, hàng hóa sử dụng trong sản xuất, kinh doanh ; chi phí khấu hao, phí, lệ phí phải nộp theo quy định của pháp luật.

Việc xác định doanh thu và chi phí dựa trên định mức, tiêu chuẩn, chế độ, chứng từ và sổ kế toán theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhiều người tham gia kinh doanh theo một đăng ký kinh doanh thì thu nhập chịu thuế của mỗi người được xác định theo:

 • Tỷ lệ vốn góp của từng cá nhân được ghi trong đăng ký kinh doanh
 • Thỏa thuận giữa các cá nhân đăng ký kinh doanh
 • Tính theo thu nhập bình quân đầu người trong trường hợp đăng ký kinh doanh không xác định tỷ lệ phần trăm vốn góp hoặc không có thỏa thuận về phân phối thu nhập giữa các cá nhân.

Trách nhiệm tài chính của hộ kinh doanh là gì?

Chủ sở hữu hộ kinh doanh có trách nhiệm với tất cả tài sản của hộ kinh doanh. Điều này có nghĩa là nếu doanh nghiệp thất bại, người đứng đầu sẽ phải sử dụng tài sản cá nhân của mình (tiền, nhà, đất đai, xe hơi, v. v.) để trả nợ cho hộ kinh do mình làm chủ.

Có bao nhiêu địa điểm kinh doanh mà một người được đăng ký?

Một hộ kinh doanh chỉ được phép đăng ký một địa điểm kinh doanh trên toàn quốc. Hộ kinh doanh, nếu họ muốn kinh doanh tại hai địa điểm kinh doanh trở lên phải đăng ký kinh doanh trong một trong các hình thức doanh nghiệp quy định tại Luật doanh nghiệp.

Có thể đăng ký hộ kinh doanh ở đâu?

Bạn cần gửi đơn đăng ký đến phòng đăng ký kinh doanh của huyện nơi mà địa điểm kinh doanh, sau khi hoàn thành tất cả các tài liệu đăng ký kinh doanh bắt buộc.

Là hộ kinh doanh được phép sử dụng con dấu không?

Không. Hộ kinh doanh không được phép làm và sử dụng con dấu.

Có cần đặt tên cho một hộ kinh doanh không?

Có nhé! Tất cả các hộ kinh doanh phải có tên hợp lý theo Luật kinh doanh.

Những lưu ý trong quá trình thành lập hộ kinh doanh

Quy định về việc đặt tên cho các hộ kinh doanh

 • Tên của doanh nghiệp hộ phải bao gồm hai yếu tố: phần tử đầu tiên là loại hình kinh doanh ” kinh doanh hộ gia đình ” thứ hai là tên thích hợp của hộ kinh doanh.
 • Tên của hộ kinh doanh phải là người việt nam, có thể đi kèm với số và ký hiệu, và phải được thực hiện. Không sử dụng những từ ngữ và biểu tượng vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức của quốc gia.
 • Tên phù hợp của hộ kinh doanh không được trùng khớp với tên thích hợp của hộ kinh doanh đã đăng ký khác trong cùng quận mà bạn định định vị doanh nghiệp. Do đó, bạn cần kiểm tra tên đã đăng ký của tất cả các hộ kinh doanh trong khu vực của bạn trước khi đặt tên cho họ. Nếu tên bạn dự định cung cấp cho hộ kinh doanh giống như tên hộ gia đình đã đăng ký, đơn đăng ký kinh doanh của bạn sẽ không được chấp nhận.

Có thể thành lập một hộ kinh doanh trong ngành công nghiệp và công việc đòi hỏi phải có giấy phép hành nghề theo luật hay không?

Có nhé! Trong trường hợp này, bạn cần gửi bản sao giấy phép hành nghề của cá nhân hoặc hộ gia đình để đăng ký kinh doanh vào phòng đăng ký kinh doanh.

Có thể thành lập một hộ kinh doanh trong ngành công nghiệp và giao dịch đòi hỏi phải có vốn pháp định?

Có nhé! Trong trường hợp này, bạn cần gửi bản sao hợp lệ chứng nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cùng với hồ sơ đăng ký kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Mất bao lâu để thành lập một hộ kinh doanh?

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nộp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ngành nghề không thuộc danh mục các ngành, nghề, hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Khi nhận được đơn đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp biên lai, nêu rõ ngày áp dụng. Trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh không hoàn thành theo quy định thì cơ quan đăng ký kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu bạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc. Trong thông báo này, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ chỉ định điều cần sửa chữa hoặc bổ sung.

Cần tài liệu nào để nộp đăng ký hộ kinh doanh?

 • Đơn xin đăng ký hộ kinh doanh. Mẫu đơn được cung cấp tại phòng đăng ký kinh doanh của huyện nơi có hộ kinh doanh.
 • Bản sao thẻ căn cước cá nhân hoặc đại diện hộ kinh doanh;
 • Hợp đồng thuê để mở hộ kinh doanh.

Thông tin nào cần được cung cấp trong đơn đăng ký hộ kinh doanh?

 • Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh
 • Kinh doanh
 • Số vốn kinh doanh
 • Họ, tên, số và ngày phát hành thẻ căn cước của người đứng đầu hộ kinh doanh, đại diện hộ gia đình
 • Địa chỉ cư trú của cá nhân, hộ gia đình
 • Chữ ký

Quy định pháp luật về đăng ký thành lập hộ kinh doanh?

Luật doanh nghiệp 2014;
Nghị định số 78 / 2015 / NĐ – CP về đăng ký kinh doanh

Danh mục các ngành công nghiệp cần lưu ý khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Danh mục các nghề cần được kiểm tra về thực tế trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 • Dịch vụ nhà ở, nhà cho thuê;
 • Dịch vụ karaoke;
 • Dịch vụ internet;
 • Phục vụ tốt;
 • Giao dịch khí dầu mỏ hóa lỏng.

Danh mục các nghề cần chứng chỉ hành nghề khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh

 • Kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và kinh doanh dược;
 • Kinh doanh dịch vụ thú y và kinh doanh thuốc thú y;
 • Sản xuất, xử lý, đóng gói, đóng gói, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật;
 • Kinh doanh dịch vụ pháp lý;
 • Kinh doanh dịch vụ kiểm toán;
 • Dịch vụ kế toán kinh doanh;
 • Kinh doanh thiết kế quy hoạch xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát xây dựng;
 • Kinh doanh dịch vụ môi giới chứng khoán;
 • Mua và bán di tích, cổ vật và kho báu quốc gia;
 • Kinh doanh dịch vụ phòng tắm hơi;
 • Thiết kế phương tiện vận tải;

>>> Xem thêm: Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số >>>>

Công ty Luatvn.vn là một đơn vị chuyên đăng ký các hộ gia đình kinh doanh với các thủ tục nhanh chóng và tiết kiệm thời gian. Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi Công ty TNHH TV ĐT Luật VN hotline/Zalo: 0763387788 để được tư vấn. 

Công ty Luật VN

Địa chỉ: 60 Nguyễn Quang Bích, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatvn.vn02@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.  Trả lời