Quản lý công ty bằng quy chế là gì?

Quy định quản lý nội bộ là một cách để các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thể hiện bản sắc của họ. Giúp văn hóa ứng xử và môi trường làm việc của công ty trở nên văn minh, lịch sử, ôn hòa và kỷ luật. Các quy định này quy định quy tắc ứng xử, phong cách ăn mặc, mối quan hệ với đồng nghiệp, v.v. giúp đưa hình ảnh và thương hiệu của doanh nghiệp lên một tầm cao mới trong mắt khách hàng. Quản lý công ty bằng quy chế là gì? Hãy cùng Công ty Luatvn.vn tìm hiểu qua bài viết sau nhé:

Định nghĩa quản lý công ty bằng quy chế

Ngoài điều lệ, công ty có thể có các quy định quản lý nội bộ. Mỗi doanh nghiệp, cho dù đó là doanh nghiệp siêu nhỏ hay doanh nghiệp vừa và nhỏ, có ít nhất một số quy tắc và quy định cần phải được vận hành. Đối với các công ty có cấu trúc quản trị phức tạp như các công ty niêm yết (bao gồm cả các công ty niêm yết lớn), các tiêu chuẩn quản lý nội bộ đặc biệt quan trọng. Nó sẽ đi vào chi tiết hơn về các nguyên tắc này.
Sau khi hoàn thành mô hình tổ chức quản lý và điều hành, doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống quản lý nội bộ. Các quy định này là khuôn khổ pháp lý trong doanh nghiệp và tất cả các mối quan hệ giữa nhân viên và nhân viên, giữa nhân viên và ban chấp hành, giữa ban quản trị.
Trong thực tế, vai trò của các quy định quản lý nội bộ là rất quan trọng và thường được áp dụng chi tiết cho các hoạt động hàng ngày của công ty.
Ví dụ: Trong giao dịch mua bán cổ phần giữa các cổ đông hiện hữu, việc chuyển nhượng cổ phần quy định rằng hình thức bằng văn bản phải được ký kết bởi các bên và được công ty chứng nhận. Quy định chuyển nhượng cổ phần của nhiều công ty quy định hình thức hợp đồng mua bán cổ phần, các bên liên quan cần sử dụng mẫu, nhưng không thể thỏa thuận hợp đồng hoàn toàn khác với quy định của công ty. Ngoài ra, thỏa thuận mua cổ phần có thể cần phải được chứng nhận bởi Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty.
Quản lý công ty bằng quy chế là gì?

Tầm quan trọng của quản lý công ty bằng quy chế

“Nhà nước có luật nhà nước, nhà nước có quy tắc gia đình”, các quy định quản lý nội bộ được coi là “luật” của mỗi doanh nghiệp, là nền tảng và cải tiến để xây dựng và quản lý các tổ chức bền vững, văn minh và phát triển. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các doanh nghiệp không chú ý đầy đủ đến hệ thống quản lý nội bộ hoặc không thể thiết lập một hệ thống quản lý nội bộ hoàn chỉnh và rõ ràng.
Trách nhiệm, quyền hạn, quy định phối hợp giữa lãnh đạo và các bộ, ngành chưa rõ ràng, chồng chéo, dẫn đến hoạt động của cơ quan chưa hiệu quả, hoạt động chậm; nguyên tắc làm việc và quy tắc ứng xử của doanh nghiệp chưa chuẩn mực, môi trường làm việc chưa văn minh, không chuẩn mực; quy định về sử dụng tài chính, tài sản chưa minh bạch, dẫn đến thất thoát thu chi của doanh nghiệp; tiêu chí quan hệ với đối tác, khách hàng chưa được xây dựng, gây khó khăn cho việc xây dựng và duy trì hình ảnh doanh nghiệp, bồi thường không đầy đủ là nguyên nhân dẫn đến nhiều tranh chấp lao động.
Đây là những vấn đề mà nhiều doanh nghiệp phải đối mặt hàng ngày. Thay vì để cho vấn đề phát sinh để giải quyết vấn đề, thiết lập các quy tắc và quy định là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất.

Vai trò quản lý công ty bằng quy chế

Đưa ra phương hướng giải quyết

Các quy định về quản lý nội bộ giúp công ty dễ dàng hơn trong việc quản lý nội bộ, mỗi cá nhân, tập thể, đơn vị, bộ phận trong doanh nghiệp có thể hiểu được trách nhiệm, nghĩa vụ và lợi ích của mình thông qua các quy định của pháp lệnh, do đó đảm bảo rằng việc thực hiện và hoạt động của toàn bộ hệ thống trở nên trơn tru và không chồng chéo.
Các quy định của công ty giúp tiết kiệm thời gian cho hội đồng quản trị để quản lý công ty. Ban hành các quy định quản lý nội bộ cho mỗi nhóm nhân viên và bộ phận, không phải là triệt để, nhưng quyền nói chuyện.
Thông số kỹ thuật quản lý nội bộ giúp quản lý tốt các nguồn lực của công ty bạn. Các quy định quản lý nội bộ về tài chính, thu chi, tiền lương, tiền thưởng của người lao động là vũ khí hiệu quả để quản lý vốn và hệ thống tài chính kế toán, tránh lãng phí, thất thoát… Quy định nhân viên cũng là vũ khí bảo vệ nguồn nhân lực, đặt đúng người vào đúng vị trí, sử dụng thế mạnh phù hợp để nâng cao thế mạnh và tiềm năng của mỗi nhân viên.

Lập ra quy tắc chung của công ty

Quy tắc quản lý nội bộ trực tiếp quy định quy tắc ứng xử, chế độ ăn uống, ăn mặc, quan hệ với đồng nghiệp…, làm cho văn hóa ứng xử và môi trường làm việc của công ty trở nên văn minh, lịch sử, nhẹ nhàng, kỷ luật nhưng thoải mái; giúp đưa hình ảnh của doanh nghiệp lên một tầm cao mới trong mắt khách hàng.
Các quy định quản lý nội bộ cũng là một cách để các doanh nghiệp xây dựng bản sắc của riêng họ. Pháp luật không quy định nội dung và hình thức quy định quản lý nội bộ, vì vậy mỗi doanh nghiệp có thể thiết lập một hệ thống quy định quản lý nội bộ với màu sắc riêng của mình, miễn là phù hợp với các quy định quản lý nội bộ. luật pháp và điều lệ công ty.

Tính khả dụng

Thông thường, trong một doanh nghiệp, có các quy định chung sau đây: quy định hoạt động của Hội đồng quản trị / hội đồng thành viên, ban chấp hành, ban kiểm soát; (ii) quy định tài chính của công ty; (iii) quy định về an toàn thông tin kinh doanh; (iv) quy định chuyển nhượng cổ phần; (v) quy định về nhân sự và tiền lương; (iv) quy chế đào tạo; (vi) quy chế văn hóa doanh nghiệp; (vi) các văn bản phân cấp hành chính khác trong doanh nghiệp, chẳng hạn như: quy định hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

Ảnh hưởng của số lượng thành viên/cổ đông đối với việc xây dựng quy định

Ngoài yếu tố vốn, nhân tài là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến mô hình quản lý nội bộ và chất lượng của doanh nghiệp. Số lượng chủ sở hữu xác định việc xây dựng một số hệ thống quản lý trong doanh nghiệp.
Ví dụ: nếu chỉ có một chủ sở hữu, doanh nghiệp không cần phải thiết lập các quy tắc hoạt động của Hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên. Trường hợp cổ đông cá nhân hoặc tổ chức của công ty nắm giữ trên 50% cổ phần của cổ đông cá nhân hoặc cổ đông tổ chức có từ 11 người trở lên thì phải xây dựng quy định của Ban kiểm soát.

Yêu cầu, thách thức

Trong việc xây dựng và soạn thảo hệ thống quản lý nội bộ, công ty cần đáp ứng các yêu cầu sau: (i) xây dựng bộ máy quản lý doanh nghiệp nhỏ gọn và linh hoạt để giảm thiểu chi phí của công ty; (ii) cơ quan quản lý nội bộ của doanh nghiệp phải đảm bảo khả năng tham gia và bảo vệ tối đa lợi ích của chủ doanh nghiệp; (iii) cơ quan quản lý nội bộ phải tách quyền sở hữu của công ty khỏi quyền quản lý và hoạt động của công ty; (iv) tổ chức quản lý điều hành phải đảm bảo vai trò độc lập theo chế độ độc tài lấy giám đốc điều hành làm trung tâm.

Nội dung cần thiết trong quản lý công ty bằng quy chế

Các quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị/Ủy ban thành viên thường bao gồm: (i) điều kiện và phương pháp bầu/bổ nhiệm các vị trí quản lý cấp cao; (ii) nguyên tắc nhiệm kỳ, miễn nhiệm, cách chức, kỷ luật, công nhận; (iii) chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc làm việc; (iv) mối quan hệ với các thành viên khác của công ty hoặc các phòng ban khác; (v) cách triệu tập cuộc họp và cách thức họp…
Tài liệu quy định của bộ phận chuyên môn: Thông thường, để viết tệp này đòi hỏi chuyên môn chuyên sâu trong lĩnh vực này. Khi soạn thảo, cần xây dựng trước các nội dung, nguyên tắc và quy định cơ bản của quy chế rà soát để đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Quy trình phát hành/phê duyệt theo quy định về quản lý nội bộ của công ty

Không giống như điều lệ, các quy định quản lý nội bộ không yêu cầu nộp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Các quy định này có thể được xây dựng và hoàn thành dần dần trong quá trình hoạt động của công ty sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Trong một công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên duy nhất, điều lệ thường được ban hành bởi chủ sở hữu hoặc giám đốc. Trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, hội đồng thành viên / giám đốc ban hành và phê duyệt. Trong các công ty cổ phần, các quy tắc hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy tắc hoạt động của Ban kiểm soát thường được đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị và ban kiểm soát thông qua. Các quy định quản lý nội bộ khác được Hội đồng quản trị phê duyệt (theo khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014).

Vai trò của luật sư trong việc xây dựng các quy định về quản lý nội bộ

Có luật sư có trình độ, giàu kinh nghiệm và có uy tín có thể cung cấp dịch vụ chất lượng cho khách hàng trong việc xây dựng hệ thống quản lý nội bộ, cụ thể như sau: (i) Luật sư định hướng doanh nghiệp hành động theo quy định của pháp luật, chuẩn hóa quan hệ cổ đông, người góp vốn, hội đồng quản trị, giám đốc, nhân viên hoặc những người có liên quan khác và các biện pháp được thực hiện để thể hiện lợi ích của họ; (ii) đảm bảo thực hiện hiệu quả các quy định đã ban hành; (3) xem xét và sửa đổi Quy định này phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp.
Quản lý công ty bằng quy chế là gì?

Dịch vụ xây dựng hệ thống quản lý công ty bằng quy chế

Xây dựng các quy định quản lý nội bộ phù hợp với bản chất của từng doanh nghiệp và các quy định của pháp luật không phải là dễ dàng. Công ty Luatvn.vn có đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm và khách hàng của chúng tôi chủ yếu là các doanh nghiệp pháp lý thường xuyên phát sinh trong quản lý nội bộ của công ty. Quá trình tư vấn xây dựng và soạn thảo Công ty Luatvn.vn bao gồm các bước sau:
  • Bước 1. Nhận tài liệu, hồ sơ kinh doanh và các quy định hiện hành (nếu có)
  • Bước thứ hai, nghiên cứu và đánh giá tình hình hiện tại của các vấn đề tồn tại trong mô hình quản lý doanh nghiệp và các tài liệu quản lý nội bộ của doanh nghiệp.
  • Bước 3. Xây dựng phác thảo quy định và đồng ý với doanh nghiệp
  • Bước 4. Soạn thảo các quy định và gửi cho doanh nghiệp
  • Bước 5:lắng nghe phản hồi của doanh nghiệp, nếu cần thiết có thể gặp gỡ doanh nghiệp để thảo luận, đạt được thỏa thuận.
  • Bước 6. Hoàn thiện các quy định của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ doanh nghiệp ký quyết định ban hành/phê duyệt.

>>>> Quý khách tham khảo thêm: Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể >>>>

Công ty TNHH TVĐT Luật VN Vừa chia sẻ đến các bạn về Quản lý công ty bằng quy chế là gì? Nếu quý khách cần tư vấn hỗ trợ hãy liên hệ số Hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn hỗ trợ. 

Công ty Luật VN

Địa chỉ: 60 Nguyễn Quang Bích, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatvn.vn02@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.