Quy định về việc ký hợp đồng lao động với người nước ngoài

Quy định về việc ký hợp đồng lao động với người nước ngoài. Em gái tôi là chủ một doanh nghiệp, bây giờ, nếu muốn ký hợp đồng lao động với người nước ngoài, pháp luật là gì?

Mục lục

Câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo

Theo Nghị định số 34/2008/NĐ-CP về Quy chế tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam:

“Điều 3. Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau

1. Từ đủ 18 tuổi trở lên;
2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;
3. Là người quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định này;

Người nước ngoài đăng ký hành nghề y, dược tư nhân, trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về hành nghề y. các ngành nghề y, dược tư nhân hoặc giáo dục và dạy nghề.

4. Chưa có tiền án, tiền sự về tội xâm phạm an ninh quốc gia; không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và nước ngoài.
5. Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp không phải có giấy phép lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này.

Điều 4. Tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động

1. Người sử dụng lao động có thể tuyển dụng người nước ngoài khi người nước ngoài đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 3 Nghị định này để thực hiện công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia mà người lao động được tuyển dụng. Việt Nam chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh.

2. Hồ sơ đăng ký lao động nước ngoài: Người nước ngoài nộp 02 (hai) hồ sơ cho người sử dụng lao động, một hồ sơ do người sử dụng lao động lập và một hồ sơ cho người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động làm thủ tục đăng ký giấy phép lao động. Mỗi hồ sơ bao gồm:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển của người nước ngoài theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định;
b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước có người nước ngoài cư trú ở nước ngoài cấp trước khi đến Việt Nam. Trường hợp người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì chỉ có thẻ lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp;
c) Sơ yếu lý lịch của người nước ngoài được lập theo mẫu quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc giấy chứng nhận sức khỏe được cấp tại Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam;

Quý khách có thể tham khảo thêm:

Giấy phép lao độngDịch vụ giấy phép lao độngGiấy phép lao động cho người nước ngoài
đ) Bản sao giấy chứng nhận trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao của người nước ngoài. Đối với người nước ngoài là nghệ nhân của các ngành nghề truyền thống hoặc có kinh nghiệm trong nghề, trong hoạt động sản xuất hoặc quản lý mà không có chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp, phải có giấy chứng nhận ít nhất 05 năm. ) Kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong sản xuất và quản lý, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài;
e) 03 (ba) ảnh màu (kích thước 3cm x 4cm, đầu trần, tầm nhìn phía trước, khuôn mặt rõ ràng, tai rõ ràng, không đeo kính, nền trắng), ảnh chụp không quá 06 (sáu) tháng kể từ thời điểm người nước ngoài nộp đơn.
3. Các giấy tờ quy định tại hồ sơ nêu trên do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và được dịch sang tiếng Việt Nam; Bản dịch và bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Trình tự, thủ tục tuyển dụng người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam:

a) Ít nhất 30 (ba mươi) ngày trước khi tuyển dụng lao động, người sử dụng lao động phải thông báo nhu cầu tuyển dụng trên báo trung ương hoặc địa phương (báo viết, báo nói, báo điện tử, báo điện tử). về các nội dung: số lượng người được tuyển dụng, việc làm, trình độ chuyên môn, mức lương, điều kiện làm việc và một số yêu cầu cần thiết khác nếu người sử dụng lao động có nhu cầu.
Trường hợp người sử dụng lao động tuyển dụng người nước ngoài thông qua tổ chức giới thiệu việc làm thì không phải thông báo nhu cầu tuyển dụng trên báo trung ương hoặc địa phương theo quy định nêu trên.
b) Người sử dụng lao động phải quy định đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài vào Việt Nam làm việc; Người nước ngoài phải nghiên cứu đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam do người sử dụng lao động cung cấp, đồng thời phải chuẩn bị các tài liệu cần thiết và tuân thủ các quy định của Nghị định này.
c) Người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam phải nộp hồ sơ đăng ký tuyển dụng quy định tại khoản 2 Điều này cho người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng lao động từ người nước ngoài khi hồ sơ có đầy đủ các giấy tờ quy định tại Nghị định này và phải hoàn thành thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài. người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định này.
d) Khi được cấp giấy phép lao động, người nước ngoài và người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật về lao động Việt Nam; Người sử dụng lao động có trách nhiệm gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký cho cơ quan đã cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Nội dung của hợp đồng lao động không được mâu thuẫn với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp”.
Bạn có thể căn cứ vào các quy định trên để so sánh với trường hợp của bạn.

CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC BẢO

Địa chỉ: 191 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatquocbao.vn@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.