Tạm ngưng giải thể công ty/doanh nghiệp

Có rất nhiều lý do mà chúng ta không mong muốn dẫn đến công ty/doanh nghiệp phải tạm ngưng hoặc giải thể, việc tạm ngưng công ty hoặc giải thể doanh nghiệp cụ thể có những thủ tục gì? Luật Quốc Bảo sẽ giới thiệu với quý khách qua bài viết sau đây.

Dịch vụ của Luật Quốc Bảo

Thủ tục thành lập công ty
Thủ tục thành lập doanh nghiệp
Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ
Dịch vụ thành lập công ty TpHCM
Thủ tục thành lập công ty TNHH
Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh

Thủ tục thành lập công ty
Thành lập công ty cổ phần
Thành lập công ty tnhh
Thủ tục Giải thể công ty
Thủ tục đăng ký kinh hộ kinh doanh
Thành lập công ty tại HCM

Tạm ngưng công ty (Tạm ngưng kinh doanh)

– Tại thời điểm doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp không phải chịu mã số thuế. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp thành lập không kinh doanh tại trụ sở đăng ký hoặc không kinh doanh thực tế nên không kê khai đầy đủ thuế. Khi có vi phạm như trên, cơ quan thuế sẽ chốt mã số thuế cho các doanh nghiệp này. Do đó, để hoàn tất thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh, trước tiên doanh nghiệp sẽ phải làm thủ tục khôi phục mã số thuế đã đóng.

– Doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tạm ngừng hoạt động 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.
– Trước khi doanh nghiệp làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Văn phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký
– Thời hạn tạm ngừng kinh doanh được quy định tại khoản 2 Điều 57 Luật Doanh nghiệp 2014. Theo đó, doanh nghiệp có thể tạm ngừng kinh doanh không quá một năm. Sau khi hết thời hạn thông báo, nếu doanh nghiệp tiếp tục tạm ngừng kinh doanh phải thông báo thêm. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không quá hai năm.

Giải thể doanh nghiệp 

Giải thể doanh nghiệp là doanh nghiệp làm thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp chỉ được giải thể trong các trường hợp sau đây:
– Thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ công ty hết hạn mà không có quyết định gia hạn;
– Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
– Công ty không còn đáp ứng số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị thu hồi hoặc theo quyết định của Tòa án;
Doanh nghiệp chỉ có thể giải thể khi đảm bảo thanh toán tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.
Trường hợp doanh nghiệp bị giải thể do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người quản lý có liên quan và doanh nghiệp cùng chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.
Đối với doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh), trước khi làm thủ tục giải thể, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động của các đơn vị trực thuộc đó.

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp được thực hiện như sau:

1. Phê chuẩn quyết định giải thể doanh nghiệp

2. Công bố công khai quyết định giải thể

3. Thanh lý tài sản, nợ của doanh nghiệp:

Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.
Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau:
– Các khoản nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết
– Nợ thuế;
– Các khoản nợ khác.
Trường hợp sau khi đã thanh toán toàn bộ nợ và chi phí giải thể nhưng vẫn còn tài sản thì phần còn lại được chia cho cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

Làm thủ tục trả lại con dấu cho doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/7/2015 và vẫn sử dụng mẫu con dấu do cơ quan công an cấp trước đó.

4. Làm thủ tục thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế khi giải thể

5. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp bị giải thể do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án thì không thực hiện thủ tục phê chuẩn quyết định giải thể, nhưng triệu tập họp để quyết định giải thể doanh nghiệp.
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực, doanh nghiệp phải triệu tập cuộc họp để quyết định giải thể.
Sau đó, thực hiện theo quy trình giải thể doanh nghiệp như trong các trường hợp trên.

Lưu ý:

Đối với trường hợp pháp luật yêu cầu công bố trên báo, khi làm thủ tục thông báo giải thể phải công bố quyết định giải thể doanh nghiệp trên ít nhất một tờ báo, báo điện tử bằng văn bản trong ba số liên tiếp. tiếp tục.

Bảng giá tham khảo của Luật VN

Luật VN THỰC HIỆNTHỜI GIAN DỰ KIẾN
(Ngày làm việc)
PHÍ DỊCH VỤ
1. Giải thể địa điểm kinh doanh:
 – Làm thủ tục thay đổi Giấy phép kinh doanh
03 ngày1.000.000
2. Giải thể Cơ sở phụ thuộc tại TPHCM mà Công ty chính đặt tại TPHCM:
 – Xác nhận không nợ thuế
 – Xác nhận chưa khắc dấu
 – Trả lại giấy phép kinh doanh
15 ngày1.500.00
 3. Giải thể Cơ sở tại TPHCM mà Công ty chính đặt tại tỉnh/thành khác (chưa xuất hóa đơn):
 – Thực hiện hồ sơ để khóa Mã số thuế
 – Trả giấy phép kinh doanh
 – Trả dấu tròn
20 ngày từ khi có giấy xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế
2.500.000
(Cộng thêm 500k xác nhận của Hải Quan nếu có)
4. Giải thể Cơ sở tại TPHCM mà Công ty chính đặt tại tỉnh/thành khác (đã xuất hóa đơn):
 – Thực hiện hồ sơ để khóa Mã số thuế
 – Trả giấy phép kinh doanh
 – Trả dấu tròn
20 ngày từ khi có giấy xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế
3.000.000
(Cộng thêm 500k xác nhận của Hải Quan nếu có)
 5. Giải thể doanh nghiệp (Chưa xuất hóa đơn):
  – Thực hiện hồ sơ để khóa Mã số thuế
 – Trả giấy phép kinh doanh
 – Trả dấu tròn
20 ngày từ khi có giấy xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế
2.500.000
(Cộng thêm 500k xác nhận của Hải Quan nếu có)
6. Giải thể doanh nghiệp (Đã xuất hóa đơn):
 – Thực hiện hồ sơ để khóa Mã số thuế
 – Trả giấy phép kinh doanh
 – Trả dấu tròn
20 ngày từ khi có giấy xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế
3.000.000
(Cộng thêm 500k xác nhận của Hải Quan nếu có)
 7. Tạm ngưng kinh doanh:
 – Thực hiện hồ sơ tạm ngưng
 – Tư vấn và soạn hồ sơ
05 ngày1.000.000

5 điều doanh nghiệp cần lưu ý khi tạm ngừng kinh doanh

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp đã phải tạm ngừng kinh doanh. Để tránh sai sót pháp lý, các doanh nghiệp cần chú ý đến một số vấn đề trước và sau khi thực hiện thủ tục này.
Lưu ý: Việc tạm ngừng kinh doanh giữa doanh nghiệp và hộ kinh doanh có nhiều điểm chung. Do đó, nội dung của bài viết sẽ đề cập đến cả hai đối tượng này.

1. Tạm ngừng kinh doanh phải làm thủ tục thông báo

Theo khoản 1 Điều 6 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc nối lại hoạt động kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.
Cũng theo khoản 1 Điều 66 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn thông báo phải thông báo ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày chấm dứt hoạt động. tiếp tục đình chỉ hoạt động kinh doanh.
Lưu ý: Trường hợp hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở xuống không phải làm thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh.
– Đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:
+ Nơi nộp hồ sơ: Văn phòng đăng ký kinh doanh trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.

2. Đình chỉ hoạt động kinh doanh mà không thông báo cho cơ quan thuế

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế biết thông tin người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của người nộp thuế (Điều 14 Thông tư số 014)./2013/THÔNG TƯ. Số: 151/2014/TT-BTC).
Như vậy, doanh nghiệp chỉ phải nộp thông báo tạm ngừng kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh. Gửi thông báo cho cơ quan thuế là trách nhiệm của Phòng Đăng ký kinh doanh (không phải doanh nghiệp).

3. Trường hợp không phải khai thuế khi doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động

Theo điểm a khoản 2 Điều 4 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp tạm đình chỉ hoạt động cả tháng, quý, năm dương lịch. năm tài chính vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế hàng tháng, hàng quý; hồ sơ thanh toán hàng năm.
Riêng hộ kinh doanh, cá nhân nộp thuế theo phương pháp giả định tạm dừng hoạt động, kinh doanh sẽ được cơ quan thuế xác định lại.
Đồng thời, trong thời gian này, người nộp thuế cũng không được sử dụng hóa đơn và không phải nộp báo cáo về việc sử dụng hóa đơn. Trường hợp được chấp thuận sử dụng hóa đơn phải nộp hồ sơ khai thuế và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định.
Đối với  phí môn bài:
Theo Nghị định 22/2020/NĐ-CP, người nộp lệ phí trước bạ đang hoạt động và gửi văn bản cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý việc tạm ngừng sản xuất kinh doanh trong năm dương lịch không phải nộp lệ phí. giấy phép cho năm tạm đình chỉ nếu đáp ứng 02 điều kiện sau đây:
– Văn bản đề nghị tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh cho cơ quan thuế trước ngày 30 tháng 01 hàng năm;
– Lệ phí trước bạ chưa được nộp trong năm tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

4. Thời gian tạm ngừng kinh doanh

Thời gian tạm ngừng kinh doanh khác nhau giữa doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cụ thể:
Doanh nghiệpHộ kinh doanh
Thời hạn tạm ngừng kinh doanhKhông quá một năm. Khi hết thời hạn nếu muốn tạm ngừng doanh tiếp thì phải làm thủ tục thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh.Tạm ngừng kinh doanh vô thời hạn.
Căn cứ pháp lýKhoản 1 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.Khoản 1 Điều 91 Nghị định 01/2021.

5. Mức xử phạt khi không thông báo tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệpHộ kinh doanh
Mức phạt tiền– Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh về thời Điểm và thời hạn tạm dừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh: 01 – 02 triệu đồng.

– Đăng ký tạm ngừng kinh doanh nhưng không thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh: 01 – 02 triệu đồng.

– Tạm ngừng kinh doanh mà không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn (dưới 06 tháng): 500.000 – 01 triệu đồng.

– Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo: 01 – 02 triệu đồng.

Mức phạt bổ sungBị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Tạm ngừng hoạt động kinh doanh quá 01 năm).Buộc gửi thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
Căn cứ pháp lýĐiều 32 Nghị định 50/2016/NĐ-CPĐiều 42 Nghị định 50/2016/NĐ-CP
Quý khách cần tư vấn hãy liên hệ với Luật VN để được hỗ trợ hotline/zalo: 0763387788

CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC BẢO

Địa chỉ: 191 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatquocbao.vn@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.    Trả lời