Thành lập công ty TNHH

Công ty TNHH có tên tiếng anh là: Limited liability company- LLC
Thành lập công ty TNHH (LLC) là loại hình pháp nhân phổ biến nhất. Đây là đặc điểm nhận dạng doanh nghiệp lý tưởng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), xét về cấu trúc doanh nghiệp đơn giản chỉ cần một người sáng lập. Hơn nữa, LLC là một lựa chọn tuyệt vời cho các doanh nhân có ý định bảo vệ tài sản cá nhân của họ, vì trách nhiệm của các cổ đông chỉ giới hạn ở cổ phần của họ.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Công ty TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN thường được viết tắt là Công ty TNHH, đây là một trong những loại hình kinh doanh phổ biến ở nước ta.
Theo khoản 7 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020.
Công ty TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN bao gồm hai loại.
Đó là: Công ty TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
Người góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức.
Người góp vốn sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của Công ty được gọi là người góp vốn.

Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn

Một công ty TNHH có đặc điểm tối ưu và cũng có những đặc điểm hạn chế.

Công ty TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN có tư cách pháp nhân

Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân. Do đó, công ty có tài sản độc lập, có con dấu riêng, trụ sở chính và có thể tham gia vào các mối quan hệ pháp lý thay mặt mình mà không phụ thuộc vào tình trạng của chủ sở hữu.

Chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn

Người góp vốn chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp.
Đây là một lợi thế lớn của một công ty TNHH giống như một công ty cổ phần. Việc các thành viên góp vốn vào công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp, phân chia tài sản cá nhân đảm bảo an toàn nhất định cho người tham gia kinh doanh.

Về huy động vốn

Công ty TNHH được huy động vốn thông qua nguồn vốn vay và tín dụng của cá nhân, tổ chức. Công ty TNHH cũng có quyền phát hành trái phiếu.
Cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên đều không được phát hành cổ phần. Công ty TNHH không được phát hành nhiều loại Chứng khoán dưới hình thức chứng chỉ, mục nhật ký hoặc dữ liệu điện tử phát hành như công ty cổ phần.

Giới thiệu về người góp vốn

Như đã đề cập ở trên, người góp vốn là một người (cá nhân hoặc tổ chức) sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của Công ty.
Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chỉ có một thành viên góp vốn là chủ sở hữu duy nhất của công ty. Trường hợp muốn bổ sung người góp vốn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

Tìm hiểu thêm về công ty TNHH một thành viên

Là một loại hình công ty TNHH, công ty TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN một thành viên cũng có chung khái niệm và đặc điểm chung như trên. Tuy nhiên, loại này có một số tính năng đặc biệt như:
Theo Luật Doanh nghiệp 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty và các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi vốn điều lệ của công ty. Có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Công ty TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN một thành viên có cấu trúc chặt chẽ. Trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức, có thể lựa chọn cơ cấu tổ chức của công ty theo một trong hai mô hình: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên; hoặc Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.
Nếu chủ sở hữu là một cá nhân, cơ cấu tổ chức của công ty bao gồm: chủ tịch công ty, giám đốc hoặc tổng giám đốc.
Tuy nhiên, vì là một công ty một chủ sở hữu, bất kể nó được tổ chức dưới hình thức nào, chủ sở hữu có quyền tuyệt đối đối với các hoạt động của công ty.

Tìm hiểu thêm về Công ty TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN có từ hai thành viên trở lên

Cũng giống như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên cũng có những đặc điểm chung của công ty trách nhiệm hữu hạn như: trách nhiệm hữu hạn, không phát hành cổ phần, v.v. Các tính năng đặc biệt như:
Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có từ hai thành viên trở lên và tối đa năm mươi thành viên. Các thành viên chỉ chịu trách nhiệm về nghĩa vụ nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn góp vào công ty.
Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên có cơ cấu tổ chức gồm: Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty. Nếu số lượng thành viên từ 11 trở đi, một ủy ban kiểm soát công ty phải được thành lập.

LỢI ÍCH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

Trong số nhiều lợi ích của việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn tại Việt Nam, dưới đây là những lợi ích đáng chú ý nhất có thể được hưởng:
Bảo vệ tài sản cá nhân: như đã đề cập ngắn gọn ở trên, trong trường hợp xảy ra các vụ kiện hoặc thách thức tài chính, tài sản cá nhân của các cổ đông sẽ được bảo vệ. Không ngân hàng và chủ nợ nào có thể lấy tài sản đi, kể cả chính phủ.
Ít thủ tục giấy tờ hơn và quy trình được sắp xếp hợp lý: việc thành lập một LLC nhanh hơn đáng kể so với các tập đoàn lớn hơn và các loại hình pháp nhân khác ở Việt Nam.
Tiếp tục tồn tại: trong trường hợp một cổ đông hoặc một số cổ đông qua đời, một LLC sẽ không ngừng tồn tại.
Mở rộng dễ dàng: huy động vốn thông qua các tổ chức tài chính, nhà đầu tư mạo hiểm và nhà đầu tư thiên thần dễ dàng hơn nhiều với một LLC.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Công ty trách nhiệm hữu hạn tại Việt Nam có thể được thành lập bởi các cá nhân hoặc công ty với tư cách là nhà đầu tư. Các yêu cầu có thể khác nhau tùy thuộc vào loại nhà đầu tư.

YÊU CẦU THÀNH LẬP CÔNG TY

Nhà đầu tư dự định đăng ký thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty phải đáp ứng các yêu cầu sau:
Địa chỉ doanh nghiệp đã đăng ký : đây có thể là địa chỉ thực hoặc địa chỉ ảo. Nó cũng phụ thuộc vào các yêu cầu giấy phép kinh doanh.
Giấy chứng nhận doanh nghiệp (Giấy chứng nhận thành lập) hoặc giấy tờ tương đương có thể xác nhận tư cách pháp nhân.
Vốn điều lệ : số vốn phải đủ cao để trang trải các chi phí của công ty, chẳng hạn như tiền thuê văn phòng, tiền lương, chi phí hoạt động, v.v. trong ít nhất sáu tháng tới. Nói chung, đối với một LLC đơn giản, số tiền được khuyến nghị là từ 10.000 – 25.0000 USD.
Chứng từ tài chính : ví dụ: bảng sao kê của ngân hàng có số vốn điều lệ bằng hoặc lớn hơn dự định đầu tư vào Việt Nam. (Các) nhà đầu tư phải nộp bất kỳ bản sao hợp pháp hóa nào của các tài liệu tài chính của họ.
Người đại diện theo pháp luật ở vai trò quản lý trở lên, sống toàn thời gian tại Việt Nam, không phân biệt quốc tịch.
Danh tính chính thức : Bản sao có công chứng ID chính thức của Chủ đầu tư và (các) Người đại diện theo pháp luật (tức là hộ chiếu).

YÊU CẦU THÀNH LẬP CÔNG TY VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN

Nhà đầu tư dự định đăng ký thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn với tư cách cá nhân, phải đáp ứng các yêu cầu sau:
Địa chỉ doanh nghiệp đã đăng ký : đây có thể là địa chỉ thực hoặc địa chỉ ảo. Nó cũng phụ thuộc vào các yêu cầu giấy phép kinh doanh.
Người đại diện theo pháp luật ở vai trò quản lý trở lên, sống toàn thời gian tại Việt Nam, không phân biệt quốc tịch.
Vốn điều lệ : số vốn này phải đủ cao để trang trải các chi phí của công ty, chẳng hạn như tiền thuê văn phòng, tiền lương, chi phí hoạt động, v.v. Nói chung, đối với một Công ty TNHH  đơn giản, chúng tôi khuyến nghị từ 10.000 – 25.0000 USD.
Bản sao kê ngân hàng được hợp pháp hóa: bạn sẽ cần cung cấp bản sao hợp pháp hóa bản sao kê ngân hàng của mình với số dư cho thấy nó lớn hơn số vốn Điều lệ. Bản sao kê ngân hàng sẽ cần được hợp pháp hóa tại Đại sứ quán Việt Nam tại quốc gia của bản sao kê ngân hàng của bạn và sau đó được dịch và công chứng tại Việt Nam.
Bản sao có công chứng hoặc hợp pháp hóa Danh tính chính thức của Chủ đầu tư và (các) Người đại diện theo pháp luật.

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Cơ sở kinh doanh, thành lập công ty TNHH 

Bước 1: Chuẩn bị đơn đăng ký doanh nghiệp, bao gồm:

Sử dụng dịch vụ thiết lập công ty, đầu tiên, khách hàng cần chuẩn bị: bản sao thẻ công dân, thẻ căn cước, hộ chiếu pháp luật. Đồng thời, nó phải cung cấp thông tin về người đại diện theo pháp luật, thành viên, cổ đông.
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các thông tin sau:
+ tên loại bên dưới luật doanh nghiệp 2014 bao gồm một trong số: doanh nghiệp tư nhân ; công ty hợp danh ; công ty trách nhiệm hữu hạn ; công ty cổ phần
+ tên doanh nghiệp không vi phạm cấm cấm
+ chọn nghề phù hợp để đăng ký hoạt động không thuộc danh mục các ngành cấm
Có văn phòng giao dịch
+ phải có vốn điều lệ để đảm bảo sản xuất, cung cấp dịch vụ và nợ
Thông tin đăng ký thuế
+ số lao động
Danh sách thành viên đối với công ty hợp danh và công ty trách nhiệm hữu hạn
Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần

Bước 2: Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Tài liệu (1).
Doanh nghiệp (2) gửi văn bản đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở trong thời hạn 03 ngày.
Văn phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Bước 3: Khắc dấu công ty
Doanh nghiệp có quyền lựa chọn:
+ bề ngoài: có thể chọn hình dáng, cấu trúc và màu sắc của con dấu
+ số lượng: niêm phong không giới hạn theo điều lệ của công ty và quy định
+ nội dung của con dấu được xác định theo quyết định của riêng mình nhưng tên doanh nghiệp và mã là yêu cầu. Điểm đánh dấu được thực hiện từ 01 đến 02 ngày

Bước 4: Thông báo mẫu dấu của công ty

Sau khi có dấu niêm phong, doanh nghiệp sẽ gửi thông báo về mẫu con dấu nộp tại phòng đăng ký kinh doanh.
Đăng ký kinh doanh đăng ký kinh doanh.

Một số lưu ý khi thành lập công ty TNHH

Giới thiệu về việc đặt tên cho công ty trách nhiệm hữu hạn

Về việc đặt tên cho công ty, chúng tôi sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật và một số lưu ý để đặt tên đẹp và chính xác.
Cơ cấu tên công ty TNHH như sau: Công ty + Trách nhiệm hữu hạn (hoặc trách nhiệm hữu hạn) + tên riêng
Tên riêng phải là các ký tự trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, số và ký hiệu.
Để đặt tên đẹp, chúng ta cần lưu ý: Tên riêng phải dễ phát âm, rõ ràng, không gây nhầm lẫn với tên của một công ty hoặc tổ chức khác. Tên riêng nên mang một ý nghĩa lớn, dễ thương hiệu.

Vốn điều lệ của công ty TNHH

Vốn điều lệ là số vốn cam kết góp đủ trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc thời hạn nhỏ hơn quy định tại Điều lệ.
Một số ngành đòi hỏi phải góp vốn tối thiểu (vốn pháp định), trong khi hầu hết các thành phần kinh tế của Việt Nam không yêu cầu vốn tối thiểu hoặc tối đa.

Ngành nghề kinh doanh

Có rất nhiều lĩnh vực kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hầu hết chúng ta đều được tự do đăng ký các ngành nghề và doanh nghiệp. Tuy nhiên, có một số lưu ý về ngành nghề kinh doanh bị cấm và ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
Khi thành lập công ty nói chung và công ty TNHH nói riêng, ngành, lĩnh vực kinh doanh phải được đăng ký và áp dụng mã số theo quy định. Một số ngành nghề bị cấm kinh doanh. Một số nghề nghiệp có điều kiện. Chủ doanh nghiệp phải chú ý đáp ứng các điều kiện khi kinh doanh.

Tại sao chúng ta nên chọn dịch vụ thành lập công ty luật VN?

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh lân cận, không khó để tìm một nhà cung cấp dịch vụ thiết lập doanh nghiệp, thành lập trung tâm ngoại ngữ, v. v. Sự khác biệt về uy tín và chất lượng của dịch vụ.
Tất cả các khách hàng sẽ được hỏi trực tiếp bởi tất cả luật sư.
Chúng tôi sẽ tư vấn về mã số công nghiệp, vốn điều lệ hoặc cần thiết và đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp. Đặc biệt, giấy phép có cam kết phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mỗi khách hàng.
Thời gian nhận và xử lý hồ sơ nhanh chóng, lưu thời gian.
Thời gian cấp phép: Sau 04 ngày, sẽ có giấy phép kinh doanh và con dấu pháp lý cho doanh nghiệp và công ty.
Tư vấn nhiệt tình, hỗ trợ chuyên môn cho tất cả các thủ tục sau thành lập.
Luật VN đặt lợi ích của khách hàng nên trước cho việc phát triển chỉ cho công ty.
Luật VN có nhiều năm kinh nghiệm tự tin là một công ty đứng đầu trong lĩnh vực pháp luật. Bao gồm cả thành lập, cấp phép cho doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh,…
Dịch vụ thành lập công ty Luật VN cam kết mang đến sự hài lòng tuyệt đối đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết lời khuyên. Đường dây nóng / zalo: 076 338 7788.

CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC BẢO

Địa chỉ: 191 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatquocbao.vn@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.    Trả lời