Thành lập trung tâm ngoại ngữ cần chuẩn bị những gì?

Với xu hướng toàn cầu hóa, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ thứ hai rất quan trọng của Việt Nam. Học và đào tạo tiếng Anh (cũng như các ngôn ngữ khác: tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn…). Nhu cầu ngày càng tăng. Tuy nhiên, việc mở trung tâm anh ngữ hay thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học nói chung không phải là nhiệm vụ dễ dàng vì đây là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đòi hỏi rất khắt khe. Thành lập trung tâm ngoại ngữ cần chuẩn bị những gì?
Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng các điều kiện sau đây, bất kể ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật hay tiếng Trung:

Điều kiện về cơ sở vật chất

 • Phải có ít nhất 7 phòng học và các phòng chức năng đáp ứng các yêu cầu về hoạt động của trung tâm (như phòng giám đốc, phòng giáo viên, phòng ghi danh,…)
 • Phòng học có đầy đủ cơ sở vật chất cần thiết (như bảng, máy chiếu, bàn ghế…) và có đủ ánh sáng, diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học.
 • Có khu vực nghỉ giải lao (nghỉ giữa giờ) cho cán bộ, giáo viên và học viên.
 • Có khu vệ sinh cho giáo viên và học viên, đảm bảo tối thiểu 60 học viên/1 buồng vệ sinh.
 • Có nơi gửi xe và phương án trông xe cho giáo viên và học viên.
 • Trung tâm được trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo đúng các quy định của pháp luật.
 • Có giáo trình, tài liệu, và các thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo;
Mỗi trung tâm ngoại ngữ được phép hoạt động tại 01 địa điểm chính. Nếu đáp ứng đủ các điều kiện và được sự cho phép của Sở GD&ĐT thì được phép mở thêm điểm phụ.

Điều kiện tên trung tâm ngoại ngữ

 • Tên của trung tâm phải được ghi lại nhất quán trên giấy phép, quyết định thành lập, con dấu, bảng hiệu và tài liệu giao dịch của Trung tâm. Tên trung tâm được đặt dưới dạng: trung tâm + tên loại + tên của riêng bạn.
 • Ví dụ: Trung tâm Ngoại ngữ ABC. Tên trung tâm không được giống với tên trung tâm được cấp phép cùng tỉnh hoặc thành phố.

Thành lập trung tâm ngoại ngữ cần chuẩn bị những gì?

Yêu cầu giám đốc trung tâm

 • Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học là người quản lý tất cả các hoạt động của Trung tâm và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên theo quy định của pháp luật.
 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ có liên quan của trường đại học, hơn 3 năm kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ.
 • Trình độ quản lý: Hơn 3 năm kinh nghiệm quản lý, tìm hiểu về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
 • Về phẩm chất: Phải là người có quốc tịch, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt. Không có vấn đề chính trị, hình sự, dân sự và kinh tế.
 • Giám đốc trung tâm ngôn ngữ tư nhân không quá 65 tuổi khi ông nhậm chức với nhiệm kỳ năm năm.
 • Nếu bạn muốn bổ nhiệm giám đốc nước ngoài của Trung tâm, bạn cần phải có được giấy phép đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp.

>>>> Xem thêm: Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2021 >>>>

Yêu cầu đối với giảng viên/giáo viên của Trung tâm

 • Giáo viên chính quy của Trung tâm phải có trình độ cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng đại học/cao đẳng phù hợp với chương trình được giao và chứng chỉ đào tạo chuyên ngành giáo dục.
 • Giáo viên thỉnh giảng tuân thủ các quy định của Bộ Giáo dục.
 • Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỷ lệ trung bình không quá 25 học sinh/1 giáo viên/lớp.
 • Sau khi chuẩn bị đầy đủ các điều kiện trên, bạn có thể bắt đầu nộp đơn xin giấy phép thành lập một trung tâm ngoại ngữ.
 • Giáo viên Việt Nam đủ điều kiện giảng dạy ngoại ngữ khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
  • Có trình độ cao đẳng, đại học về giáo dục ngoại ngữ;
  • Có bằng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ giáo dục đại học.
 • Giáo viên có tiếng mẹ đẻ là ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể): Có trình độ đại học trở lên và chứng chỉ đào tạo ngoại ngữ tương ứng.
 • Giáo viên nước ngoài đáp ứng một trong các điều kiện sau đây có thể tham gia giảng dạy ngoại ngữ:
  • Có trình độ cao đẳng, đại học về giáo dục ngoại ngữ;
  • Có trình độ đại học ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ tương ứng;
  • Có trình độ đại học trở lên, có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ trình độ 5 trở lên của Việt Nam trình độ ngoại ngữ trình độ 6 bậc trở lên và chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ tương ứng.

Chủ thể có thể thành lập trung tâm ngoại ngữ

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ (được ban hành cùng với Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 21/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ vào loại đối tượng được mở) Trung tâm Ngoại ngữ có 3 hình thức:
 • Trung tâm ngoại ngữ do Nhà nước thành lập;
 • Trung tâm ngoại ngữ do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập;
 • Trung tâm ngoại ngữ do cá nhân, tổ chức nước ngoài thành lập toàn bộ hoặc một phần;

Do đó, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, tổ chức kinh tế, xã hội và nghề nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, hoàn toàn có thể tự thành lập trung tâm ngoại ngữ kinh doanh.

Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ

 • Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng, hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ trong khuôn viên trường;
 • Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được phép thành lập trung tâm đào tạo trực thuộc theo quy định của pháp luật có quyền quyết định trung tâm đào tạo ngoại ngữ trực thuộc.
 • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Trung tâm Ngoại ngữ theo thẩm quyền; cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, trường đại học, cao đẳng, trường đại học, cao đẳng sư phạm ngoài trường và trung tâm ngoại ngữ quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Thành lập trung tâm ngoại ngữ cần chuẩn bị những gì?

Mẫu đơn xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

 • Giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật của một công ty hoặc doanh nghiệp nộp đơn xin mở trung tâm.
 • Đơn phải có giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân phường (xã nơi trưởng phòng) cư trú hoặc cơ quan được chỉ định trong đơn quản lý.
 • Nhận ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở cấp huyện/khu vực do Trung tâm mở.
 • Tổ chức, cá nhân có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Phòng Kế hoạch và Đầu tư và Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp được miễn giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân huyện (xã).
 • Quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền ban hành;

Chuẩn bị chương trình thành lập trung tâm, bao gồm những điều sau

 • Tên trung tâm, loại trung tâm, vị trí trung tâm, sự cần thiết phải thành lập và cơ sở pháp lý;
 • Mục tiêu, chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm;
 • Các môn học và kế hoạch tuyển sinh.
 • Chương trình giảng dạy, chương trình giảng dạy, tài liệu giảng dạy, quy mô đào tạo;
 • Cơ sở vật chất trung tâm (báo cáo thiết bị làm việc văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở đào tạo, v.v.);
 • Giấy tờ chứng minh việc sử dụng hợp pháp nhà, đất trung tâm ít nhất 2 năm;
 • Tài liệu chứng minh nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của Trung tâm;
 • Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, phó giám đốc (khi cần thiết), nhóm (hoặc bộ phận chuyên môn);
 • Giới thiệu về đạo diễn:
 • Sơ yếu lý lịch của người mong muốn trở thành giám đốc trung tâm.
 • Sơ yếu lý lịch được chứng nhận bởi Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan chủ quản của huyện hoặc xã.
 • Bản sao văn bằng chuyên nghiệp, văn bằng quản lý và thị thực.
 • Bản sao hộ khẩu thường trú tại tỉnh/thành phố nơi trung tâm cư trú hoặc giấy phép tạm trú dài hạn có thị thực (người nước ngoài)
 • Hồ sơ nhân viên:
 • Sơ yếu lý lịch được Ủy ban nhân dân huyện hoặc xã hoặc cơ quan chủ quản chứng nhận.
 • Bản sao chứng nhận trình độ của giáo viên và kế toán;
 • Danh sách khám sức khỏe (miễn trừ đối với giáo viên, kế toán làm việc trực tiếp tại các trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý);
 • Hợp đồng lao động: Theo mẫu của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (một cho người lao động)

Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm

 • Quy định về chi phí học tập;
 • Sau khi hoàn thành khóa học, chứng chỉ sẽ được cấp cho sinh viên.

Các bước để làm thủ tục cấp phép thành lập một trung tâm ngoại ngữ

 • Các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký trung tâm ngoại ngữ phải nộp hồ sơ cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, người có thẩm quyền sẽ ban hành quyết định cho phép thành lập Trung tâm. Trường hợp hồ sơ không phù hợp với quy định thì phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm về nội dung sửa chữa, bổ sung;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, người có thẩm quyền sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát thực địa, đánh giá năng lực đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi nhận kết quả trong hồ sơ thẩm định;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền ra quyết định cho phép Trung tâm chính thức thực hiện việc giáo dục. Nếu phẫu thuật chưa được quyết định, một thông báo bằng văn bản sẽ được gửi đến Trung tâm để giải thích lý do.

Thành lập trung tâm ngoại ngữ cần chuẩn bị những gì?

Dịch vụ xin giấy phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ

Một trong những thế mạnh của Luatvn.vn là trong lĩnh vực cấp phép. Do đó, chúng tôi có thể dễ dàng nộp đơn xin giấy phép thành lập một trung tâm ngoại ngữ càng sớm càng tốt. Bởi vì chúng tôi có một đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và kiến thức pháp lý trong lĩnh vực này. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ không còn lo lắng về việc tiến hành nghiên cứu pháp lý, soạn thảo tài liệu và làm việc với chính quyền. Chúng tôi sẽ:
 • Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc xin cấp phép thành lập một trung tâm ngoại ngữ.
 • Đánh giá tính hợp pháp của tài liệu do khách hàng cung cấp và nếu có lỗi, hãy tư vấn cho bạn về việc chỉnh sửa tài liệu.
 • Chuẩn bị các tài liệu cần thiết để cấp phép.
 • Người đại diện được ủy quyền của khách hàng nộp đơn, chỉnh sửa hồ sơ và nhận kết quả.
 • Tư vấn xây dựng nội quy, hợp đồng lao động của Trung tâm.

>>>> Xem thêm: Thủ tục pháp lý khi thành lập trung tâm ngoại ngữ >>>>

Quý khách muốn mở trung tâm ngoại ngữ, chưa hiểu cụ thể quy định Thành lập trung tâm ngoại ngữ cần chuẩn bị những gì?. Hãy liên hệ với Luật VN hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn hỗ trợ hồ sơ thiếu.

CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC BẢO

Địa chỉ: 191 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatquocbao.vn@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.  Trả lời