Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của người dân trong xã hội, một loạt các trung tâm ngoại ngữ được mở ra với nhiều loại ngôn ngữ như tiếng anh, tiếng nhật, hàn quốc. Thành lập và hoạt động, các trung tâm ngoại ngữ phải đảm bảo các điều kiện kinh doanh có điều kiện có các nội dung chính sau đây:

Quý khách muốn mở trung tâm ngoại ngữ, chưa hiểu cụ thể quy định Thành lập trung tâm ngoại ngữ hãy liên hệ với Luật VN hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn hỗ trợ hồ sơ thiếu.

Thành lập trung tâm ngôn ngữ

Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ

 • Giám đốc của các trường đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng giáo dục đã quyết định thành lập trung tâm ngôn ngữ trên khuôn viên trường;
 • Thủ trưởng các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập trung tâm đào tạo có liên quan có thẩm quyền quyết định trung tâm ngôn ngữ liên kết;
 • Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định thành lập trung tâm ngôn ngữ có liên quan ; cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ của các trường đại học, viện, trường đại học và cao đẳng sư phạm ngoài trường, trung tâm ngoại ngữ quy định tại điểm b khoản 1 điều này.

Hồ sơ thành lập một trung tâm ngôn ngữ

 • Tờ trình thành lập trung tâm ngôn ngữ;
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm các nội dung sau: tên trung tâm, địa điểm trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của trung tâm ; mục tiêu, nhiệm vụ của người dự kiến là giám đốc trung tâm;
 • Dự thảo nội quy hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

Thủ tục thành lập trung tâm ngôn ngữ

• trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ chịu trách nhiệm thẩm định và kiểm tra theo quy định;
• trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập nếu chưa quyết định, nêu rõ lý do.

Hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ hoạt động

• có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên họp các tiêu chuẩn quy định đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.

• có các cơ sở phù hợp, trang thiết bị, tài liệu giảng dạy, bảo đảm chất lượng giáo dục theo quy hoạch xây dựng, phát triển và hoạt động của trung tâm.

Thầm quyền cho phép trung tâm ngoại ngữ hoạt động

 • Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với các trung tâm ngoại ngữ quy định tại điểm b, c khoản 1 điều 47 nghị định 46 / 2017 / nđ – cp
 • Giám đốc của các trường đại học, học viện ; hiệu trưởng trường đại học và cao đẳng quyết định cho phép hoạt động giáo dục cho trung tâm ngoại ngữ hoạt động trên khuôn viên trường.

Hồ sơ cho trung tâm ngoại ngữ hoạt động

 • Đơn xin cấp giấy phép giáo dục;
 • Bản sao được cấp từ sổ thạc sĩ, bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để so sánh quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;
 • Quy chế hoạt động giáo dục của trung tâm;
 • Báo cáo về cơ sở, thiết bị, chương trình, tài liệu giảng dạy ; cán bộ quản lý, giáo viên ; tài liệu chứng minh quyền sử dụng đất, nhà, kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.

Thủ tục hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được, người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ không phù hợp với quy định, trung tâm thông báo bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chính xác, người có thẩm quyền phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thẩm định thực tế về khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định. Quy định và ghi chép kết quả trong biên bản thẩm định;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quy định cụ thể trong quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu không có quyết định cho phép hoạt động giáo dục, phải có thông báo bằng văn bản cho trung tâm, nêu rõ lý do.

Quý khách muốn mở trung tâm ngoại ngữ, chưa hiểu cụ thể quy định Thành lập trung tâm ngoại ngữ hãy liên hệ với Luật VN hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn hỗ trợ hồ sơ thiếu.

CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC BẢO

Địa chỉ: 191 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatquocbao.vn@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.  Trả lời