Thỏa thuận nhượng quyền thương mại

Thỏa thuận nhượng quyền thương mại. Nhượng quyền thương mại đã trở nên rất phổ biến tại Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam nhận nhượng quyền từ các công ty nước ngoài và cả từ các công ty Việt Nam khác. Khi đó, họ rất cần một hợp đồng nhượng quyền hợp pháp và bí mật để bảo vệ tốt nhất quyền và nghĩa vụ hợp pháp của mình. Điều này đặc biệt quan trọng khi các tranh chấp nhượng quyền thương mại không phải là hiếm.

Mục lục

1. Cơ sở pháp lý khi tư vấn soạn thảo hợp đồng nhượng quyền

Việc soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại cần dựa trên các văn bản pháp luật sau:

 • Luật thương mại 2005
 • Nghị định 35/2006 / NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 08/2018 / NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại
 • Thông tư 04/2016 / TT-BCT sửa đổi một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động thương mại mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện
 • Thông tư 09/2006 / TT-BTM hướng dẫn đăng ký nhượng quyền thương mại do Bộ Thương mại ban hành
 • Nghị định 120/2011 / NĐ-CP sửa đổi thủ tục hành chính tại Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại

2. Hợp đồng nhượng quyền thương mại là gì?

Theo quy định tại Điều 284 Luật Thương mại 2005, nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền thực hiện việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo điều kiện của mình. Như sau:

 • Hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được thực hiện theo phương thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và gắn với nhãn hiệu, tên thương mại, bí mật kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền.
 • Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và hỗ trợ bên nhận quyền điều hành công việc kinh doanh.

Hợp đồng nhượng quyền cũng giống như các hợp đồng thông thường khác, là sự thoả thuận giữa các bên trong quan hệ nhượng quyền làm phát sinh, thay đổi và chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động nhượng quyền. hành vi nhượng quyền thương mại và cũng là cơ sở để giải quyết các tranh chấp có thể phát sinh giữa các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.

3. Các tranh chấp thường gặp đối với hợp đồng nhượng quyền thương mại là gì?

Một. Tranh chấp hợp đồng nhượng quyền liên quan đến hiệu lực của hợp đồng nhượng quyền

Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp tranh chấp hợp đồng nhượng quyền thương mại có những tranh chấp liên quan đến hiệu lực của hợp đồng, đặc biệt là với những hợp đồng vô hiệu. Hợp đồng nhượng quyền thương mại hoàn toàn vô hiệu khi hợp đồng đã giao kết trái với quy định của pháp luật và không làm phát sinh nghĩa vụ giữa các bên kể từ thời điểm ký kết. Bao gồm các trường hợp sau:

 • Nội dung của hợp đồng nhượng quyền thương mại vi phạm điều cấm của pháp luật. Chẳng hạn, hợp đồng vi phạm nguyên tắc các bên tự do tự nguyện giao kết hợp đồng; hàng hóa, dịch vụ sử dụng trong nhượng quyền thương mại là hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của Nhà nước;

Bên nhượng quyền hoặc bên nhận quyền chưa đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại cơ quan có thẩm quyền, chưa vận hành hệ thống kinh doanh hoặc đã hoạt động kinh doanh ít nhất 1 năm trước khi tham gia quan hệ nhượng quyền thương mại; và người ký hợp đồng nhượng quyền thương mại không được ủy quyền hoặc có hành vi gian dối. Trên thực tế, có rất nhiều hợp đồng được ký bởi một người không có thẩm quyền như:

 • Không phải người đại diện theo pháp luật, không được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật nhưng không được ủy quyền ký. Ngoài ra, có thể xảy ra tranh chấp do Người ký không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty được ủy quyền hợp pháp nhưng lại ký hợp đồng vượt quá phạm vi ủy quyền. Khi một người ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại, ý chí mà họ thể hiện trong hợp đồng có thể không phải là ý chí của bên mà họ đại diện và hợp đồng bị coi là vô hiệu toàn bộ.

b. Tranh chấp hợp đồng nhượng quyền về giá cả, phí chuyển nhượng và phương thức thanh toán

Việc xác định phí nhượng quyền thương mại thường là vấn đề gây tranh cãi và khó đạt được thỏa thuận giữa các bên. Bên nhận quyền có xu hướng tăng giá đến mức tối đa để thu được lợi nhuận cao, trong khi bên nhận quyền lại muốn chi phí thấp để thu được lợi nhuận cao. Do đó, hợp đồng nhượng quyền phải quy định rõ bản chất và mức phí mà bên nhận quyền phải trả cho bên nhượng quyền:

 • Phí nhượng quyền ban đầu thường không được hoàn lại và thanh toán một lần khi bắt đầu hợp đồng nhượng quyền. Về bản chất, khoản phí này là sự bù đắp cho những thiệt thòi do việc cấp quyền kinh doanh, nhãn hiệu, giấy phép bí mật kinh doanh, đào tạo, hỗ trợ trước khi mở đại lý, cung cấp nguyên vật liệu trong thời gian đầu mở đại lý mà bên nhượng quyền cung cấp cho bên nhận quyền. .

Loại phí thứ hai là phí định kỳ dưới bản chất của việc cho thuê thương hiệu cụ thể theo tỷ lệ phần trăm trên tổng doanh thu. Phần trăm có thể được xác định hoặc chia tỷ lệ theo các mức doanh thu khác nhau tại một điểm hoặc mục tiêu hiệu suất nhất định.

 • Phí thứ ba là phí định kỳ dưới hình thức quỹ quảng cáo và xúc tiến hợp tác quốc gia.
 • Các khoản phí khác mà bên nhượng quyền phải trả cho bên nhượng quyền, bao gồm doanh thu từ việc bán các sản phẩm và dịch vụ độc quyền cho đại lý, phí tư vấn, phí kiểm tra và giám định, phí thiết kế trang web và phí. quản lý tài sản cho thuê và phí gia hạn hợp đồng, chuyển nhượng.
 • Tính chất phức tạp của các loại phí nêu trên và mối quan hệ trực tiếp đến lợi nhuận của chúng khiến các bên rất quan tâm, nhưng dễ gây mâu thuẫn với nhau.

C. Tranh chấp hợp đồng nhượng quyền thương mại liên quan đến đối tượng của hợp đồng nhượng quyền thương mại

 • Hợp đồng nhượng quyền cần xác định rõ các sản phẩm và dịch vụ mà bên nhượng quyền phải cung cấp cho bên nhận quyền, bao gồm cả các dịch vụ hỗ trợ thường xuyên trong thời gian hợp đồng nhượng quyền còn hiệu lực.
 • Hầu hết các hệ thống nhượng quyền dựa trên sản phẩm đều có một hoặc nhiều sản phẩm độc quyền do bên nhượng quyền sản xuất hoặc kiểm soát. Bên nhận quyền có nghĩa vụ mua sản phẩm này hoặc bán lại cho khách hàng hoặc sử dụng nó để cung cấp dịch vụ. Bên nhượng quyền có nghĩa vụ giao những sản phẩm này đúng thời hạn, chất lượng tốt và giá cả hợp lý. Nhưng với hệ thống nhượng quyền dựa trên dịch vụ, các quy định trên là không cần thiết vì quan hệ nhượng quyền không hình thành qua kênh phân phối các sản phẩm độc quyền của bên nhượng quyền.
 • Do tính chất phức tạp của sản phẩm và dịch vụ nêu trên, các tranh chấp liên quan đến hợp đồng nhượng quyền thương mại rất đa dạng, có thể liên quan đến chất lượng hàng hóa, dịch vụ, công bố thông tin hoặc vi phạm quy định. Gửi đi…

d. Tranh chấp hợp đồng nhượng quyền liên quan đến việc kiểm soát chất lượng việc sử dụng quyền và tính nhất quán của nhượng quyền

 • Một hợp đồng nhượng quyền hoàn chỉnh luôn có đầy đủ các điều khoản đảm bảo việc kiểm soát chất lượng và tính nhất quán trong toàn hệ thống. Những điều khoản như vậy thường xuất hiện trong các hợp đồng dưới dạng ràng buộc về nguồn cung ứng sản phẩm, nguyên vật liệu, hướng dẫn và thông số kỹ thuật nghiêm ngặt trong quy trình hoạt động của đại lý.
 • Nếu bên nhượng quyền hoạt động với tư cách là nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất độc quyền của một hoặc nhiều sản phẩm mà họ sử dụng trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của mình, thì tính độc quyền đó phải được chứng minh bằng một sản phẩm độc quyền thực tế. NS.
 • Việc kiểm soát này là một giải pháp vừa thương lượng về chất lượng của các quyền được sử dụng, vừa đảm bảo tính nhất quán của các quyền được cấp đồng thời tránh sự vi phạm của bên nhận quyền. Tuy nhiên, nếu động cơ không đúng thì nó cũng là một vũ khí quan trọng để ép buộc bên nhận quyền. Do đó, việc giải quyết tranh chấp càng trở nên khó khăn hơn khi bên nhận quyền khởi kiện.

e. Tranh chấp hợp đồng nhượng quyền liên quan đến việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và các điều khoản chống cạnh tranh

 • Các tranh chấp liên quan đến sở hữu trí tuệ và cạnh tranh khiến cho việc giải quyết tranh chấp hợp đồng nhượng quyền thương mại càng trở nên phức tạp hơn. Sự phức tạp này không chỉ dừng lại ở việc áp dụng luật mà còn ở việc lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp.
 • Rõ ràng là không chỉ Luật Thương mại 2005 quy định về các hình thức giải quyết tranh chấp thương mại mà các luật khác cũng có quy định về giải quyết tranh chấp thương mại. Vì vậy việc sử dụng giải quyết tranh chấp và thẩm quyền giải quyết tranh chấp cũng là một loại tranh chấp liên quan đến tranh chấp hợp đồng nhượng quyền thương mại.

f. Tranh chấp hợp đồng nhượng quyền về việc chuyển giao quyền cho bên thứ ba

 • Theo quy định của Luật Thương mại Việt Nam, bên nhận quyền có quyền tái cấp phép nhượng quyền thương mại cho bên thứ ba (gọi tắt là bên nhận nhượng quyền phụ), nếu được bên nhượng quyền chấp thuận, đồng thời bên nhận quyền muốn Bên nhận quyền phải có đăng ký kinh doanh phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.
 • Tranh chấp phát sinh và mối quan hệ giữa Bên nhượng quyền và Bên nhận quyền, và thậm chí với bên thứ ba, có nguy cơ bị phá vỡ hoặc xấu đi, cản trở hoạt động kinh doanh nhượng quyền của cả hai. lãnh thổ hoặc khu vực nhượng quyền.

g. Tranh chấp hợp đồng nhượng quyền liên quan đến thời hạn, gia hạn và chấm dứt hợp đồng nhượng quyền

 • Trên thực tế, có một số vấn đề xoay quanh điều khoản chấm dứt hợp đồng. Chẳng hạn, bên nhận quyền cố tình chấm dứt hợp đồng trước thời hạn khi hoạt động kinh doanh không thuận lợi, hoặc khi đã đạt được những thành công nhất định. Bên nhượng quyền buộc bên nhận quyền phải thực hiện hợp đồng nhượng quyền trong một thời gian dài để thu được lợi nhuận và tránh rắc rối khi chuyển nhượng quyền.
 • Thời hạn chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại được coi là một trong những điều khoản có ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của các chủ thể tham gia quan hệ này, cũng như các chủ thể khác có liên quan.
Xóa điều khoản: Thỏa thuận nhượng quyền Thỏa thuận nhượng quyền

4. Đặc điểm của hợp đồng nhượng quyền thương mại là gì?

Có 7 lưu ý quan trọng về hợp đồng nhượng quyền mà chúng tôi sẽ trình bày dưới đây:

Một. Về hình thức của hợp đồng nhượng quyền thương mại

 • Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản hoặc hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương (Điều 285 Luật Thương mại 2005).

b. Về ngôn ngữ của hợp đồng nhượng quyền

 • Hợp đồng nhượng quyền phải được lập bằng tiếng Việt. Trong trường hợp nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài, ngôn ngữ của hợp đồng nhượng quyền do các bên thỏa thuận. Trong trường hợp này, hợp đồng cũng cần quy định ngôn ngữ giải thích hợp đồng để làm căn cứ giải quyết tranh chấp về nhượng quyền thương mại (Điều 12 Nghị định số 35/2006 / NĐ-CP).

C. Về chủ thể của hợp đồng nhượng quyền thương mại

 • Trong quan hệ nhượng quyền thương mại có hai bên là bên nhượng quyền và bên nhận quyền. Vì nhượng quyền là hoạt động thương mại đặc thù nên hầu hết các nước đều quy định chủ thể của quan hệ nhượng quyền phải là thương nhân, tồn tại hợp pháp, có thẩm quyền kinh doanh và có quyền hoạt động thương mại theo quy định của pháp luật. phù hợp với bên nhận quyền.
 • Đối với Việt Nam, pháp luật thương mại cũng đã ghi nhận các đối tượng có thể trở thành quan hệ nhượng quyền thương mại, bao gồm bên nhượng quyền, bên nhận quyền, bên nhượng quyền thứ cấp, bên nhận quyền chính. và bên nhận quyền thứ cấp (Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 3 Nghị định số 35/2006 / NĐ-CP).
 • Hợp đồng nhượng quyền có thể có nhiều hình thức. Ở dạng cơ bản nhất, bên nhượng quyền và bên nhận quyền tồn tại. Tuy nhiên, ở một hình thức phức tạp hơn, bên nhận quyền sơ cấp được phép chuyển nhượng quyền cho bên nhận quyền thứ cấp và trở thành bên nhận quyền thứ cấp.

Điều kiện đối với bên nhận quyền:

Các chủ thể ký kết hợp đồng nhượng quyền phải đáp ứng các điều kiện về chủ thể hợp đồng để hạn chế phát sinh tranh chấp nhượng quyền thương mại. Thương nhân được chuyển quyền thương mại khi có đủ các điều kiện sau đây (Theo Điều 8 Nghị định 08/2018 / NĐ-CP):

 • Thương nhân được phép chuyển nhượng quyền kinh doanh khi hệ thống kinh doanh dự kiến ​​sử dụng để nhượng quyền đã hoạt động được ít nhất 01 năm.

Điều kiện đối với bên nhận quyền:

 • Trước đây, theo quy định tại Nghị định số 35/2016 / NĐ-CP, thương nhân được nhận quyền thương mại khi đã đăng ký ngành, nghề kinh doanh phù hợp với đối tượng của quyền thương mại. Tuy nhiên, hiện nay, theo quy định tại Điều 9 Nghị định 08/2018 / NĐ-CP thì “Điều 6… Nghị định số 35/2006 / NĐ-CP ngày 31/3/2006 của Chính phủ đã bị bãi bỏ. quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại. ”

Do đó, đối tượng được nhượng quyền và nhận nhượng quyền đã được mở rộng hơn rất nhiều so với trước đây.

d. Về đối tượng của hợp đồng nhượng quyền thương mại

 • Mặc dù Nghị định 08/2018 / NĐ-CP đã bãi bỏ quy định về điều kiện hàng hóa, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền tại Điều 7 Nghị định số 35/2006 / NĐ-CP, nhưng hàng hóa, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại là hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh.

e. Về các loại hợp đồng nhượng quyền thương mại

 • Hợp đồng phát triển quyền thương mại (Khoản 8 Điều 3 Nghị định số 35/2006 / NĐ-CP).
  Hợp đồng thương mại thứ cấp (Khoản 10 Điều 3 Nghị định số 35/2006 / NĐ-CP).

f. Nhượng quyền phụ cho bên thứ ba:

 • Bên nhận quyền có quyền tái cấp phép nhượng quyền thương mại cho bên thứ ba (gọi là người tái cấp phép) nếu được bên nhượng quyền chấp thuận.
 • Bên nhận quyền có các quyền và nghĩa vụ của bên nhận quyền như trên.

g. Đăng ký nhượng quyền:

• Trước khi nhượng quyền, bên dự định nhượng quyền phải đăng ký với Bộ Thương mại.
• Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện kinh doanh theo phương thức nhượng quyền và trình tự, thủ tục đăng ký nhượng quyền.
Cần lưu ý các trường hợp sau đây không phải đăng ký nhượng quyền thương mại (căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị định số 120/2011 / NĐ-CP) như: Nhượng quyền thương mại trong nước; Nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài.
Đối với các trường hợp không phải đăng ký nhượng quyền thương mại thì phải thực hiện chế độ báo cáo về Sở Công Thương.

5. Các điều khoản cơ bản của hợp đồng nhượng quyền

Trường hợp các bên lựa chọn áp dụng pháp luật Việt Nam thì hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Nội dung của quyền thương mại.

Ghi lại nội dung bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ với các điều kiện sau:

 • Hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được thực hiện theo phương thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và gắn với nhãn hiệu, tên thương mại, bí mật kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền.
 • Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và hỗ trợ bên nhận quyền điều hành hoạt động kinh doanh

b) Quyền và nghĩa vụ của bên nhượng quyền.

Quyền của Bên nhận quyền:

Trừ khi có thỏa thuận khác, bên nhượng quyền có các quyền sau:

 • Nhận tiền nhượng quyền;
 • Tổ chức quảng cáo cho hệ thống nhượng quyền và mạng lưới nhượng quyền;
 • Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của bên nhận quyền để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống nhượng quyền và sự ổn định của chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

Nghĩa vụ của bên nhượng quyền:

 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn về hệ thống nhượng quyền cho bên nhận quyền;
 • Đào tạo ban đầu và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật thường xuyên cho bên nhận quyền;
 • Thiết kế và sắp xếp các địa điểm bán hàng và cung cấp dịch vụ bằng chi phí của bên nhận quyền;
 • Bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ cho các đối tượng được ghi trong hợp đồng nhượng quyền;
 • Đối xử bình đẳng với các bên nhận quyền trong hệ thống nhượng quyền.

c) Quyền và nghĩa vụ của bên nhận quyền.

Quyền của bên nhận quyền:

 • Yêu cầu bên nhượng quyền cung cấp hỗ trợ kỹ thuật thích hợp đầy đủ;
 • Yêu cầu bên nhận quyền phải đối xử bình đẳng với các bên nhận quyền khác trong hệ thống.

Nghĩa vụ của bên nhận quyền:

 • Thanh toán nhượng quyền thương mại và các khoản thanh toán khác theo hợp đồng nhượng quyền thương mại;
 • Đầu tư đủ cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính, nhân lực để tiếp nhận các quyền và bí quyết kinh doanh;
 • Chấp nhận sự kiểm soát, giám sát và hướng dẫn của bên nhượng quyền; Tuân thủ các yêu cầu về thiết kế và bố trí địa điểm bán hàng và cung cấp dịch vụ của bên nhượng quyền;
 • Giữ bí mật kinh doanh của bên nhận quyền, ngay cả sau khi hợp đồng nhượng quyền thương mại kết thúc hoặc chấm dứt;
 • Ngừng sử dụng nhãn hiệu, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, logo doanh nghiệp và các quyền sở hữu trí tuệ khác (nếu có) hoặc hệ thống của bên nhượng quyền khi chấm dứt hoặc chấm dứt hợp đồng;
 • Điều hành hoạt động phù hợp với hệ thống nhượng quyền;
 • Không được phép nhượng quyền phụ mà không có sự đồng ý của bên nhượng quyền.

d) Giá, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán:

Theo thỏa thuận của các bên.

e) Quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng của hợp đồng

f) Thời hạn hiệu lực của hợp đồng:

Theo thỏa thuận của các bên

g) Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp về nhượng quyền thương mại.

Quý khách cần tư vấn hãy liên hệ với Luật VN để được tư vấn. Hotline/zalo: 0763387788

CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC BẢO

Địa chỉ: 191 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatquocbao.vn@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.