Thủ tục đăng ký giấy phép hộ kinh doanh cá thể

Thủ tục đăng ký giấy phép hộ kinh doanh cá thể theo quy định tại Điều 79 của Nghị định 01/2020 / ND-CP về đăng ký thành lập doanh nghiệp: Doanh nghiệp hộ gia đình được đăng ký bởi một cá nhân hoặc thành viên hộ gia đình để thành lập một hộ gia đình kinh doanh cá nhân và chịu trách nhiệm thành lập một hộ gia đình kinh doanh cá nhân . chịu trách nhiệm với tất cả tài sản của họ cho các hoạt động kinh doanh của hộ gia đình.

Để hỗ trợ các cá nhân muốn xin giấy phép kinh doanh hộ gia đình và điều hành các doanh nghiệp quy mô nhỏ ngay trong mỗi hộ gia đình, quy mô nhỏ, thuận tiện trong quản lý với các hoạt động kế toán, đơn giản. Trong bài viết dưới đây, Luatvn.vn muốn trình bày nội dung của thủ tục thành lập một hộ gia đình kinh doanh riêng lẻ như sau :

Điều kiện để thành lập một hộ kinh doanh cá thể

 • Các hộ kinh doanh cá thể thuộc sở hữu của một cá nhân hoặc một nhóm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc thuộc sở hữu của một hộ gia đình, chỉ có thể đăng ký giấy phép kinh doanh hộ kinh doanh cá thể tại một địa điểm.
 • Các hộ kinh doanh cá thể chỉ có thể sử dụng ít hơn mười nhân viên và chịu trách nhiệm với tất cả tài sản của họ cho các hoạt động kinh doanh.
 • Do đó, một doanh nghiệp gia đình cá nhân là một hình thức kinh doanh nhỏ, thuộc sở hữu của một cá nhân hoặc một hộ gia đình, kinh doanh ở một địa điểm cố định, với rất ít nhu cầu lao động.

Quy định về giấy phép kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể

 • Thứ nhất: Một cá nhân hoặc một hộ gia đình chỉ được phép đăng ký một hộ kinh doanh cá thể trên toàn quốc.
 • Thứ hai: Một địa điểm chỉ có thể đăng ký 1 hộ kinh doanh cá thể
 • Thứ ba: Một hộ kinh doanh cá thể chỉ có thể sử dụng tối đa 10 nhân viên.
 • Thứ tư: Các hộ kinh doanh cá thể không được phép đăng ký làm đơn vị phụ thuộc như một công ty và không thể mở nhiều hơn một địa điểm do quy định rằng 1 người chỉ có thể mở 1 hộ kinh doanh cá thể
 • Thứ năm: Các hộ kinh doanh cá thể chỉ phát hành hóa đơn trực tiếp mà không có VAT, hóa đơn được mua tại cơ quan thuế huyện.

Trong trường hợp một hộ kinh doanh cá thể không thể được thành lập

 • Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; những người đã mất năng lực hành vi dân sự; những người gặp khó khăn trong việc kiểm soát nhận thức và hành vi
 • Những người đang bị kiểm tra trách nhiệm hình sự, bị giam giữ, đang thụ án tù, đang phục vụ các biện pháp xử lý hành chính tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc, các cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc bị Tòa án cấm giữ một số chức vụ nhất định, bị cấm hành nghề nhất định hoặc làm một số công việc nhất định;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Thủ tục đăng ký giấy phép để thành lập một hộ kinh doanh cá thể

 • Mỗi cá nhân hoặc thành viên hộ gia đình chỉ có thể đăng ký một hộ kinh doanh cá thể riêng lẻ trên toàn quốc và không thể đồng thời là chủ sở hữu của một doanh nghiệp tư nhân hoặc đối tác chung của một quan hệ đối tác, trừ khi luật pháp cho phép khác. sự đồng ý của các đối tác chung còn lại;
 • Một cá nhân hoặc thành viên hộ gia đình đăng ký một hộ kinh doanh cá thể có thể không đồng thời là chủ sở hữu của một doanh nghiệp tư nhân hoặc đối tác chung của một quan hệ đối tác, trừ khi các đối tác chung còn lại đồng ý. ;
 • Các hộ gia đình tham gia vào nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, sản xuất muối và những người bán hàng hóa đường phố, đồ ăn nhẹ, chuyến đi, doanh nghiệp di động, doanh nghiệp thời vụ và nhà cung cấp dịch vụ có thu nhập thấp không bắt buộc phải đăng ký kinh doanh hộ gia đình. kinh doanh cá nhân, trừ trường hợp ngành nghề kinh doanh có đầu tư kinh doanh có điều kiện;
 • Các hộ hộ kinh doanh cá thể có quyền tiến hành các ngành nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi họ đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và phải đảm bảo rằng họ hài lòng trong suốt quá trình hoạt động.

Ưu điểm và nhược điểm của việc thiết lập một hộ hộ kinh doanh cá thể

Ưu điểm của các hộ doanh nghiệp cá nhân

 • Hệ thống chứng từ kế toán đơn giản, không khai thuế hàng tháng, chế độ thuế phẳng được áp dụng (Khoản 1, Điều 51 của Luật Quản lý thuế 2019);
 • Các hộ gia đình kinh doanh cá nhân không phải trả thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế giá trị gia tăng khi thu nhập của họ dưới 100 triệu / năm (theo điểm b, Khoản 1, Điều 2 của Thông tư 92/2015 / TT-BTC);
 • Tất cả các thành viên của hộ gia đình kinh doanh cá nhân chịu trách nhiệm chung về các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp gia đình, tạo ra sự chia sẻ và liên kết giữa các thành viên trong gia đình.

Hạn chế của các hộ doanh nghiệp cá nhân

 • Không có tư cách pháp nhân, các thành viên trong gia đình phải chịu trách nhiệm chung với tất cả tài sản của họ;
 • Không được hoàn trả và tính thuế VAT theo phương thức tín dụng, không thể phát hành hóa đơn VAT (Điều 4, Điều 1 của Luật Thuế giá trị gia tăng 2008, được sửa đổi và bổ sung năm 2013);
 • Hoạt động ở quy mô nhỏ, tạo ra ít niềm tin cho các đối tác trong các giao dịch lớn, giao dịch đầu tiên.

Đặt tên cho hộ doanh nghiệp cá nhân

 • Tên của một hộ kinh doanh cá thể bao gồm hai yếu tố: cụm từ “kinh doanh hộ gia đình” và tên riêng được viết bằng các chữ cái của bảng chữ cái Việt Nam, các chữ cái F, J, Z, W, có thể kèm theo các chữ cái của bảng chữ cái tiếng Việt. theo chữ số, ký hiệu;
 • Không sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”, từ và ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và tốt đẹp của quốc gia để đặt tên cho một hộ gia đình kinh doanh. ;
 • Tên riêng của một hộ gia đình kinh doanh cá nhân không được trùng với tên riêng của một hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký trong huyện.

Làm thế nào để đăng ký thành lập một hộ kinh doanh cá thể

 • Các hộ gia đình hoặc người được ủy quyền sẽ đăng ký các hộ gia đình kinh doanh cá nhân của họ tại văn phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện (Phòng Tài chính và Kế hoạch thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện) nơi đặt trụ sở chính.
 • Các thành phần của đơn xin thành lập một hộ gia đình cá nhân
 • Hồ sơ bao gồm:
  • Đơn đăng ký hộ gia đình doanh nghiệp cá nhân;
  • Tài liệu pháp lý của cá nhân (chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc tài liệu thay thế hợp lệ khác) đăng ký hộ gia đình kinh doanh;
  • Một bản sao biên bản cuộc họp của các thành viên trong gia đình về việc thành lập một hộ gia đình kinh doanh cá nhân trong trường hợp thành viên của hộ gia đình đăng ký làm hộ gia đình kinh doanh;
  • Một bản sao thư ủy quyền của thành viên hộ gia đình để một thành viên làm chủ hộ kinh doanh, trong trường hợp các thành viên trong gia đình đăng ký làm hộ gia đình kinh doanh cá nhân;
  • Giấy ủy quyền và một bản sao hợp lệ của tài liệu pháp lý của cá nhân (thẻ ID hoặc thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc tài liệu thay thế hợp lệ khác) của người được ủy quyền;
  • Tuyên bố thông tin của người nộp đơn.
  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ
  • Thời gian xử lý: Trong vòng 03 ngày
  • Cơ quan thực hiện: Văn phòng đăng ký kinh doanh của huyện nơi đặt trụ sở của hộ doanh nghiệp cá nhân
  • Đối tượng của thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

Kết quả của việc thực hiện các thủ tục để thành lập một hộ kinh doanh cá thể

 • Giấy chứng nhận đăng ký hộ gia đình kinh doanh cá nhân

Cơ sở pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2020
 • Nghị định 01/2020 / ND-CP về đăng ký kinh doanh
 • Luật về thuế giá trị gia tăng 2008, được sửa đổi và bổ sung vào năm 2013 \
 • Thông tư 92/2015 / TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân cho các cá nhân cư trú thực hiện các hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số sửa đổi và bổ sung thuế thu nhập cá nhân được quy định trong Luật sửa đổi và bổ sung một số điều khoản của Luật Thuế 71/2014 / QH13 và Nghị định 12/2015 / ND- CP .

Quyền và nghĩa vụ của chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh

 • Chủ hộ gia đình kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ tài chính và hoạt động kinh doanh của hộ doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Chủ sở hữu của hộ gia đình kinh doanh đại diện cho hộ gia đình kinh doanh như một người yêu cầu giải quyết các vấn đề dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có lợi ích và nghĩa vụ liên quan trước khi phân xử, tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác. theo quy định của pháp luật.
 • Chủ hộ gia đình kinh doanh có thể thuê một người khác để quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của hộ doanh nghiệp. Trong trường hợp này, chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ gia đình vẫn chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác phát sinh từ các hoạt động kinh doanh.
 • Chủ hộ gia đình kinh doanh và các thành viên của hộ gia đình tham gia đăng ký hộ gia đình kinh doanh chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh của hộ doanh nghiệp.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Ngành nghề kinh doanh của hộ doanh nghiệp

 • Khi đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký hộ gia đình kinh doanh, hộ gia đình kinh doanh phải viết danh bạ kinh doanh trên Đơn đăng ký hộ gia đình và Thông báo thay đổi đăng ký hộ gia đình kinh doanh.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh của huyện sẽ ghi lại thông tin về các ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ gia đình kinh doanh.
 • Các hộ gia đình kinh doanh có quyền tiến hành các ngành nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi họ đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và phải đảm bảo rằng họ hài lòng trong suốt quá trình hoạt động.
 • Việc quản lý nhà nước của các ngành nghề kinh doanh phải đầu tư có điều kiện và kinh doanh và kiểm tra sự tuân thủ của các hộ gia đình kinh doanh thuộc thẩm quyền của các cơ quan chuyên môn theo luật pháp chuyên ngành.
 • Trong trường hợp văn phòng đăng ký kinh doanh của huyện nhận được một tài liệu từ cơ quan có thẩm quyền rằng doanh nghiệp hộ gia đình thuộc một ngành kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. 

CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC BẢO

Địa chỉ: 191 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatquocbao.vn@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.  Trả lời