Thủ tục đổi người đại diện pháp luật

Thủ tục đổi người đại diện pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh, nhiều doanh nghiệp có những thay đổi trong thông tin của đại diện pháp lý của họ. Trong những trường hợp như vậy, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục để thay đổi người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, đôi khi các doanh nghiệp chưa nắm bắt được thứ tự chính xác của các thủ tục và thành phần của các tài liệu để thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Luật Thái Nguyên chuyên cung cấp dịch vụ làm tài liệu, thủ tục thay đổi đại diện pháp lý cho các doanh nghiệp với chi phí hợp lý nhất.

Đại diện pháp lý của doanh nghiệp là gì?

Theo khoản 1, Điều 13 của Luật Doanh nghiệp 2014, đại diện hợp pháp của doanh nghiệp là một cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp trong khả năng của doanh nghiệp. nguyên đơn, bị đơn, người có lợi ích và nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài viên, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Doanh nghiệp có quyền thay thế, thêm hoặc xóa một đại diện hợp pháp. Sau đó, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi người đại diện
Các công ty trách nhiệm hữu hạn và các công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều đại diện pháp lý. Điều lệ của công ty quy định số lượng và chức danh quản lý và quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Lưu ý cho doanh nghiệp

Căn cứ vào khoản 1, Điều 14 của Luật doanh nghiệp 2014, đại diện pháp lý của doanh nghiệp có các trách nhiệm sau :
– Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn thận và tốt nhất để đảm bảo lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.
– Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng vị trí, vị trí và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để thu lợi cá nhân hoặc phục vụ lợi ích của các tổ chức và cá nhân khác.
– Để thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho doanh nghiệp rằng người đại diện đó và những người có liên quan của họ sở hữu hoặc có cổ phần kiểm soát hoặc góp vốn vào các doanh nghiệp khác.
Quy định về đại diện pháp lý của doanh nghiệp
Theo quy định tại Điều 13, Luật doanh nghiệp 2014, đại diện pháp lý của một doanh nghiệp được hiểu là một cá nhân đại diện cho doanh nghiệp để thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp; đại diện cho doanh nghiệp là nguyên đơn, bị cáo, người có lợi ích và nghĩa vụ liên quan trước khi phân xử, tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Một doanh nghiệp có thể có một hoặc nhiều đại diện pháp lý của công ty. Luật hiện hành cho phép doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật nhưng phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điều kiện để trở thành một đại diện pháp lý

Điều kiện để trở thành đại diện hợp pháp của công ty :
Từ 18 tuổi đầy đủ.
Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
Không bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp.
Chỉ cung cấp 01 bản sao chứng minh thư hoặc hộ chiếu.
Không có mã số thuế treo trên dữ liệu quản lý thuế và kinh doanh.
Người đại diện theo pháp luật không nhất thiết phải là người góp vốn tại Công ty.

Lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật

Trong trường hợp người đại diện pháp lý cũ bị đình chỉ, doanh nghiệp không được phép thay đổi người đại diện theo pháp luật.
Người đang quản lý một doanh nghiệp có số nhận dạng thuế bị đình chỉ có thể không thể đăng ký làm đại diện pháp lý mới của doanh nghiệp.
Trong trường hợp người đại diện là người thuê, hồ sơ cần thêm hợp đồng lao động với người đại diện mới.
Trong trường hợp thay đổi đại diện pháp lý của doanh nghiệp thay đổi điều lệ, biên bản cuộc họp để thay đổi đại diện của công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên phải nêu rõ. nội dung được thay đổi trong điều lệ của doanh nghiệp.
Ngoài ra, luật cũng hạn chế các trường hợp quản lý trong trường hợp phá sản:
  • Chủ sở hữu của các doanh nghiệp tư nhân, đối tác chung của quan hệ đối tác, giám đốc (tổng giám đốc) chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên của một doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản không được quyền thành lập doanh nghiệp hoặc làm quản lý doanh nghiệp trong thời gian từ một đến ba năm kể từ ngày doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản. phá sản, trừ các trường hợp quy định trong Luật Phá sản doanh nghiệp.

Các thành phần của hồ sơ khi thay đổi người đại diện theo pháp luật

Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng minh thư nhân dân của người đại diện hợp pháp mới (lưu ý rằng ngày hết hạn của các tài liệu này vẫn còn hiệu lực).
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gốc / Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Thông báo thay đổi đại diện pháp lý của doanh nghiệp.
Biên bản cuộc họp của công ty về việc thay đổi đại diện pháp lý của doanh nghiệp.
Quyết định thay đổi đại diện pháp lý của doanh nghiệp.
Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế.
Thư giới thiệu hoặc ủy quyền của người đó để thực hiện thủ tục tại một cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Làm thế nào để thay đổi người đại diện hợp pháp trực tuyến

Sau khi chuẩn bị tất cả các tài liệu, doanh nghiệp chuẩn bị và nộp đơn tại văn phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh / thành phố hoặc có thể gửi nó qua cổng thông tin quốc gia tại https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/

Thời gian thực hiện

05 – 07 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được đơn đăng ký hợp lệ.

Lưu ý sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật

Đăng ký thông tin chủ tài khoản tại ngân hàng.
Thay đổi người ký trong chữ ký số.
Trong trường hợp cựu đại diện pháp lý là người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh, nếu có nhu cầu thay đổi, cần phải thực hiện các thủ tục để thay đổi.
Thông báo cho khách hàng, đối tác, cơ quan bảo hiểm, các cơ quan liên quan khác.
Đối với các doanh nghiệp có giấy phép con như: giấy phép kinh doanh du lịch, giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải, giấy phép vệ sinh và an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an ninh và đặt hàng, v.v. thủ tục thay đổi các loại giấy phép.
Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật liên quan đến việc chuyển vốn cho người đại diện theo pháp luật mới, cần chú ý đến các thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng, nộp thuế thu nhập (nếu có thuế thu nhập).
Sau khi thực hiện các thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật, công ty cần lập báo cáo về sự thay đổi tại Cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia.

Dịch vụ làm tài liệu để thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Luật Thái Nguyên

Chuẩn bị hồ sơ dịch vụ

Luật Thái Nguyên chuẩn bị và hoàn thành các tài liệu cần thiết cho các thủ tục pháp lý của khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam trên cơ sở thông tin do Khách hàng cung cấp.
Gửi một bộ tài liệu tại một cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Thay mặt Khách hàng, nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thay mặt Khách hàng, liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo dõi quá trình đánh giá hồ sơ của các cơ quan này.
Hỗ trợ khách hàng trong việc giải thích, sửa đổi và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.
Nhận kết quả của các thủ tục pháp lý từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cung cấp chúng cho khách hàng.

Khách hàng cần cung cấp các tài liệu sau :

Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng minh thư nhân dân của người đại diện theo pháp luật mới
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gốc / Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ để thay đổi đại diện pháp lý của doanh nghiệp

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bao gồm các tài liệu sau :
Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với loại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản cuộc họp của Hội đồng thành viên, đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên;
Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản của Đại hội đồng cổ đông đối với loại hình công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật nếu thay đổi người đại diện theo pháp luật thay đổi nội dung của Điều này. tỷ lệ; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị cho các công ty cổ phần trong trường hợp người đại diện thay đổi nhưng không thay đổi điều lệ của công ty.

Thông báo về việc thay đổi đại diện pháp lý

Thông báo về việc thay đổi đại diện pháp lý của công ty bởi Chủ tịch Hội đồng quản trị cho các công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên cho các công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 2 thành viên trở lên, chủ sở hữu của công ty cho một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với một chủ sở hữu cá nhân, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch của công ty cho một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với chủ sở hữu tổ chức;Một bản sao hợp lệ của một trong những giấy tờ tùy thân của người được bổ sung hoặc thay thế làm đại diện pháp lý của công ty;
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gốc; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
Mục lục của hồ sơ;
Tuyên bố thông tin của người nộp đơn.

Trình tự thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  • Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
  • Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký kinh doanh
  • Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp
  • Bước 4: Doanh nghiệp nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi Công ty TNHH TV ĐT Luật VN hotline/Zalo: 0763387788 để được tư vấn. 

CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC BẢO

Địa chỉ: 191 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatquocbao.vn@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.    Trả lời