Thủ tục giải thể công ty/doanh nghiệp

Vì một số lý do, doanh nghiệp của bạn không thể tiếp tục hoạt động và bạn cần phải làm thủ tục giải thể công ty/doanh nghiệp năm 2021. Tuy nhiên, để giải thể doanh nghiệp, cần phải trải qua nhiều thủ tục hành chính rườm rà.
Mệt mỏi của không biết bắt đầu từ đâu và làm thế nào để làm điều đó? Luatvn.vn hiểu được mối quan tâm của bạn và chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho bạn dịch vụ giải thể kinh doanh nhanh nhất. Chúng tôi sẽ giúp bạn chuẩn bị tài liệu và nhanh chóng thực hiện các thủ tục giải thể, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Trường hợp giải thể công ty

Giải thể công ty là công ty (doanh nghiệp) thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình. Có nhiều lý do để thương nhân quyết định giải thể sau một thời gian đăng ký kinh doanh hoặc hoạt động: có thể là do chủ sở hữu đã đạt được mục tiêu của mình hoặc không thể hoạt động kinh doanh; bị cơ quan chức năng buộc giải thể theo quy định của pháp luật… Doanh nghiệp có thể giải thể trong các trường hợp sau:
 • Trường hợp tự nguyện: Theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân; trong trường hợp hợp doanh nghiệp hợp danh, tất cả đối tác chung; hội đồng thành viên và chủ sở hữu công ty, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; nghị quyết đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần.
 • Trường hợp công ty bị cơ quan chức năng yêu cầu giải thể: Trường hợp thành viên công ty chuyển nhượng vốn góp, cổ phần hoặc góp vốn mua lại của công ty, dẫn đến công ty không còn số lượng thành viên tối thiểu trong 6 tháng liên tiếp. Không cần phải làm thủ tục để thay đổi loại hình kinh doanh.

Thủ tục giải thể công ty/doanh nghiệp

Điều kiện giải thể công ty, doanh nghiệp

Trên thực tế, có rất nhiều người thành lập công ty, sau đó ngay cả khi công ty không còn hoạt động, không có thông báo tạm thời ngừng hoạt động hoặc giải thể vì lo ngại thủ tục và tài liệu phức tạp và tốn kém. …
Điều này làm cho việc quản lý các doanh nghiệp nhà nước trở nên khó khăn và theo thời gian, các chủ sở hữu đã mất ngày càng nhiều tài sản. Do đó, khi bạn không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh của mình, bạn nên làm thủ tục giải thể để đảm bảo lợi ích riêng của bạn.
Doanh nghiệp có thể giải thể nếu đáp ứng các điều kiện sau:
 • Đảm bảo thanh toán tất cả các khoản nợ của doanh nghiệp và các nghĩa vụ tài sản khác, chẳng hạn như tiền lương của nhân viên, nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội và nợ đối tác kinh doanh.
 • Doanh nghiệp không giải quyết tranh chấp tại tòa án hoặc trọng tài thương mại.
 • Trường hợp doanh nghiệp không có khả năng trả nợ (không có khả năng trả nợ) thì phải thực hiện thủ tục phá sản theo quy định của Luật Phá sản năm 2014.

>>>> Xem thêm: Giải thể công ty cổ phần gồm những quy định gì? >>>>

Thanh toán các khoản nợ doanh nghiệp theo thứ tự sau

 • Nợ tiền lương, tiền thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác.
 • Sau khi thanh toán toàn bộ nợ và giải thể chi phí kinh doanh, phần còn lại được phân bổ cho chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên, cổ đông hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân theo tỷ lệ góp vốn hoặc tỷ lệ cổ phần.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải nộp đơn xin giải thể cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán toàn bộ khoản nợ của doanh nghiệp.

Thủ tục giải thể công ty/doanh nghiệp năm 2021

Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bị Tòa án tuyên án

Trường hợp công ty bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bị tòa án quyết định giải thể thì thủ tục giải thể doanh nghiệp như sau:

Bước 1

Sau khi nhận được quyết định giải thể của Tòa án hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh sau đó đã thay đổi địa vị pháp lý của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia thành trạng thái trong quá trình giải thể công ty.

Bước 2

Sau khi doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận được quyết định giải thể doanh nghiệp của Tòa án, doanh nghiệp phải tổ chức họp để ra quyết định giải thể (quyết định chủ doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp tư nhân; quyết định chủ doanh nghiệp hoặc hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn; quyết định đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần).
Doanh nghiệp giải thể phải gửi:
 • Quyết định giải thể;
 • Danh sách chủ nợ và phương thức thanh toán nợ của từng chủ nợ: địa điểm, phương thức thanh toán và phương thức thanh toán và thời hạn.
Đến các tổ chức sau:
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Quản lý thuế trực tiếp
 • Công nhân
 • Niêm yết công khai tại trụ sở chính doanh nghiệp và chi nhánh.

Bước 3

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh ban hành thông báo giải thể doanh nghiệp
 • Trong thời hạn 180 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo giải thể, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày không có bên liên quan phản đối hoặc nhận được đơn xin giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ phát đi thông báo thông báo giải thể doanh nghiệp và thay đổi địa vị pháp lý của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử.

Giải thể doanh nghiệp theo quyết định của chủ doanh nghiệp

Thủ tục giải thể của các doanh nghiệp khác nhau chỉ khác nhau về tài liệu và tài liệu, nhưng thứ tự thực hiện các thủ tục là như nhau:

Bước 1: Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thì đến Tổng cục Hải quan để làm thủ tục.

Doanh nghiệp phải làm thủ tục xin hoàn thuế với Tổng cục Hải quan theo quy định tại Điều 140 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. , quản lý thuế đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Hồ sơ xin hoàn thuế của Tổng cục Hải quan bao gồm:
 • Yêu cầu bằng văn bản để hoàn thành giấy chứng nhận nghĩa vụ thuế (theo mẫu)
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Bước 2: Làm thủ tục nghĩa vụ nộp thuế (thông báo chấm dứt mã số thuế) cho cơ quan thuế

Khi doanh nghiệp giải thể doanh nghiệp phải làm thủ tục hủy bỏ tin trước cho cơ quan thuế theo quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC.
Hồ sơ mã số thuế không hợp lệ bao gồm:
 • Yêu cầu bằng văn bản về số nhận dạng thuế không hợp lệ;
 • Quyết định giải thể (chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu và hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn, quyết định của Đại hội đồng cổ đông của doanh nghiệp cổ phần) công ty);
 • Biên bản họp Đại hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông giải thể doanh nghiệp;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh;
 • Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, kinh doanh phải kèm theo giấy chứng nhận thực hiện nghĩa vụ nộp thuế do Tổng cục Hải quan cấp;

>>>> Xem thêm: Giải thể doanh nghiệp – chi nhánh >>>>

Bước 3: Đến Cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục giải thể

Hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp gửi cơ quan đăng ký kinh doanh nơi tổng tổ chức bao gồm các giấy tờ sau đây:
 • Thông báo giải thể doanh nghiệp
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp
 • Biên bản thỏa thuận giải thể doanh nghiệp
 • Biên bản thanh lý tài sản
 • Xác nhận đóng tài khoản ngân hàng
 • Xác nhận mã số thuế đóng
 • Danh sách chủ nợ và kế hoạch thanh toán (nếu có)
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Thông báo hủy mẫu con dấu (theo biểu mẫu).

Thủ tục giải thể công ty/doanh nghiệp

Lưu ý

Doanh nghiệp thành lập trước năm 2015, sử dụng con dấu của cơ quan công an thì phải làm thủ tục trả lại mẫu con dấu cho cơ quan công an. Hồ sơ trả lại con dấu bao gồm:
 • Gửi lại mã niêm phong
 • Con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu của cơ quan công an
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Ngoài việc gửi thông báo giải thể đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, chủ doanh nghiệp còn phải gửi thông báo giải thể và quyết định giải thể cho người lao động và công bố quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh. Trụ sở chính.

Hạn giải quyết

Trường hợp không nhận được ý kiến giải thể doanh nghiệp hoặc ý kiến phản đối bằng văn bản của bên liên quan, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm đăng ký doanh nghiệp có địa vị pháp lý trong cơ sở dữ liệu quốc gia vào trạng thái giải thể, đồng thời ban hành thông báo giải thể doanh nghiệp.
Phía trên là bài viết tư vấn Thủ tục giải thể công ty/doanh nghiệp năm 2021. Quý khách cần tư vấn hãy liên hệ với Luật VN để được hỗ trợ hotline/zalo: 0763387788.

CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC BẢO

Địa chỉ: 191 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatquocbao.vn@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.  Trả lời