Thủ tục tạm ngưng kinh doanh cho doanh nghiệp 2021

Trong tình hình kinh tế thị trường phát triển hiện nay, khi các doanh nghiệp tiếp tục phát triển và phát triển, sẽ có những doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động, dẫn đến không thể tiếp tục hoạt động ổn định. “tạm ngưng kinh doanh” là thời điểm tạm ngưng hoạt động theo quy định tại Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020, thay đổi địa vị pháp lý thành ngày “tạm ngưng kinh doanh” là ngày doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, tạm ngưng hoạt động. Ngày chấm dứt tình trạng pháp lý “tạm ngưng kinh doanh” là ngày kết thúc thời hạn tạm ngưng thông báo của doanh nghiệp hoặc ngày doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trở lại trước thời hạn thông báo. Và tìm hiểu rõ những thủ tục tạm ngưng kinh doanh cho doanh nghiệp 2021.

Để khắc phục khó khăn của công ty, doanh nghiệp đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó, ngừng kinh doanh là biện pháp tốt nhất để giúp doanh nghiệp giữ được vốn và tránh rủi ro khi tình hình kinh doanh tiếp tục hoạt động hoặc xấu đi.

Tạm dừng kinh doanh sẽ giúp công ty của bạn giảm bớt áp lực về nghĩa vụ tài chính, “nộp thuế” và “tiền lương” cho nhân viên. Tạm dừng kinh doanh có thể giúp công ty của bạn trong những thời điểm khó khăn, nhưng các công ty thường không hiểu các thủ tục để thực hiện việc này. Trong bài viết này, tôi hy vọng tôi có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về việc tạm dừng kinh doanh và các tài liệu và thủ tục có thể tạm dừng kinh doanh.

Tạm ngưng hoạt động công ty là gì?

Theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, tất cả các công ty đều có quyền tạm ngưng hoạt động nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời gian, thời hạn tạm ngừng kinh doanh cho cơ quan đăng ký. Viết thư cho Cơ quan đăng ký kinh doanh không muộn hơn 03 ngày làm việc trước ngày tạm dừng hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn thông báo.
Có hai trường hợp đóng cửa:
 • Tạm ngưng theo quyết định của công ty.
 • Tạm ngưng theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Điều kiện tạm ngưng hoạt động của công ty

 • Trước khi công ty ngừng hoạt động phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trước ít nhất 3 ngày;
 • Công ty chỉ được phép ngừng kinh doanh không quá một năm, sau một năm, doanh nghiệp có thể làm thủ tục gia hạn tạm ngưng.
 • Trong thời gian công ty ngừng hoạt động, Công ty vẫn phải nộp đầy đủ số tiền thuế còn nợ, tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ, hoàn thành hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp doanh nghiệp có nghĩa vụ khác. Các thỏa thuận khác.

Quy định doanh nghiệp vẫn phải thực hiện nghĩa vụ trong thời gian tạm thời ngừng hoạt động của công ty là hợp lý, có thể bảo vệ nhu cầu của doanh nghiệp cũng như quyền và lợi ích của khách hàng và người lao động. Quy định này giúp Nhà nước kiểm soát việc tạm ngừng kinh doanh, tránh tình trạng doanh nghiệp lợi dụng cơ hội ngừng kinh doanh để trốn thuế, nợ và hủy hợp đồng, ký hợp đồng, nghĩa vụ với người lao động.

Thủ tục tạm ngưng kinh doanh cho doanh nghiệp 2021

Khi công ty tạm thời ngừng hoạt động, công ty phải tuân thủ thủ tục, chuẩn bị các tài liệu sau:

Thủ tục để làm thủ tục tạm ngưng kinh doanh

 • Công ty phải gửi thông báo tạm dừng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh đã đăng ký kinh doanh của công ty ít nhất 15 ngày trước thời gian tạm ngừng kinh doanh.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi nhận được thông báo tạm ngưng hoạt động của doanh nghiệp sẽ gửi hồ sơ trả hồ sơ cho doanh nghiệp. Sau khi xem xét hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận tạm thời tạm ngưng hoạt động của công ty.

Thành phần của tài liệu ngừng hoạt động của công ty

Có hai loại tạm ngưng theo yêu cầu của doanh nghiệp và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong thời hạn 15 ngày trước khi ngừng hoạt động (đối với doanh nghiệp gia đình phải từ 30 ngày trở lên), công ty phải gửi thông báo tạm ngưng hoạt động đến cơ quan đăng ký kinh doanh, hồ sơ thông báo bao gồm:
 • Thông báo tạm ngưng hoạt động của công ty (mẫu xem Phụ lục II-21, Phụ lục III-4 tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT).
 • Căn cứ vào loại hình công ty, hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty, hội đồng quản trị, đối tác chung có quyết định tạm ngưng hoạt động và bản sao hợp lệ biên bản cuộc họp của công ty.
 • Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư phải nộp thông báo như sau: Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký thuế; kèm theo hồ sơ bổ sung, cập nhật hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Trường hợp tạm ngưng hoạt động kinh doanh theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Trường hợp công ty phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước thì phải tuân thủ các quy định về đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP:
 • Khi cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được báo cáo về ngành nghề kinh doanh có điều kiện của công ty nhưng không đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định về thu phí của cơ quan có thẩm quyền, Văn phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo yêu cầu công ty tạm dừng hoạt động hoặc tạm ngưng hoạt động kinh doanh có điều kiện.
 • Trường hợp công ty không ngừng hoạt động theo quy định thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ yêu cầu công ty báo cáo, giải trình theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Trường hợp công ty không báo cáo, giải thích thì cơ quan đăng ký kinh doanh có thể thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp thường phải đối mặt với những khó khăn mà họ muốn tạm thời ngừng kinh doanh

 • Không biết công ty có đủ điều kiện để đóng cửa không?
 • Các công ty có xu hướng không biết về các chương trình và không biết loại tài liệu để chuẩn bị
 • Công ty rất lo lắng khi làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước
 • Công ty không có đủ năng lực chuyên môn trong việc soạn thảo văn bản tạm ngưng, dẫn đến việc tạm thời bị tạm ngưng khi nộp hồ sơ, thường được các chuyên gia yêu cầu bổ sung, sửa chữa, dẫn đến chậm trễ thủ tục.
 • Công ty không quen thuộc với các thủ tục liên quan đến thuế và thông báo tạm dừng trên cổng thông tin của công ty.
 • Công ty của bạn cần phải làm các vấn đề sau khi tạm ngưng các doanh nghiệp thường không hiểu. hoặc tạm dừng chương trình tiếp tục chạy sau một khoảng thời gian nhất định.

Mặc dù công ty đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, nó vẫn không thể hiểu được các quy định và không thể giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục tạm ngưng của công ty. Tuy nhiên, công ty của bạn không cần phải lo lắng quá nhiều, và bây giờ có rất nhiều nhà cung cấp pháp nhân công ty có thể tìm kiếm lời khuyên từ các đơn vị trên và giúp thực hiện các thủ tục tạm ngưng.

Việc tạm dừng kinh doanh có cần thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư không?

 • Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định thời hạn thông báo tạm ngưng hoạt động là 15 ngày trước ngày công ty ngừng hoạt động, tổng thời gian ngừng hoạt động của công ty không quá hai năm. Do đó, khi bạn muốn tạm dừng kinh doanh, công ty của bạn phải thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Khi công ty tạm dừng hoạt động mà không có thông báo sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 50/2016/NĐ-CP:
 •  Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu không thông báo kịp thời cho cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc thông báo thời gian và thời hạn ngừng hoạt động.
 • Ngoài ra, đối với chi nhánh, văn phòng đại diện… thì khi công ty ra thông báo tạm ngưng hoạt động phải gửi thông báo tạm tạm ngưng hoạt động đối với đơn vị trực thuộc, nếu không sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Đồng Việt Nam.

Nghĩa vụ của công ty phải được thực hiện sau khi đăng ký ngừng hoạt động

Nghĩa vụ thuế của công ty

 • Trong trường hợp công ty ngừng kinh doanh trong thời gian ngừng hoạt động mà không có nghĩa vụ nộp thuế, công ty không phải nộp tờ khai thuế trong thời gian ngừng hoạt động. Nếu công ty không hoàn thành năm dương lịch hoặc năm tài chính, công ty vẫn phải thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế trong thời gian công ty chưa bị tạm ngưng. Ngoài ra, doanh nghiệp cần thực hiện báo cáo tài chính cuối năm. Nếu doanh nghiệp không đủ khả năng thuê dịch vụ để lập báo cáo tài chính

Nghĩa vụ thanh toán nợ của công ty

 • Trong thời gian công ty ngừng hoạt động, Công ty phải tiếp tục nộp thuế chưa nộp, các khoản nợ mà Công ty phải trả, nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng với đối tác, khách hàng, nhân viên và khách hàng, công ty phải tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp có quy định khác về thỏa thuận giữa Công ty và các bên.tạm ngưng kinh doanh có nhất thiết phải thông báo cho cơ quan thuế không?
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế về việc tạm ngưng hoạt động của công ty trong thời hạn ít nhất 2 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ của công ty. Do đó, khi ngừng hoạt động, công ty chỉ cần nộp đơn cho cơ quan đăng ký kinh doanh và thông báo cho cơ quan thay thế là trách nhiệm của cơ quan đăng ký kinh doanh.

>>>> Xem thêm: Lý do pháp lý khi muốn giải thể doanh nghiệp >>>>

Doanh nghiệp có nên tạm dừng hay giải thể?

Hậu quả pháp lý

Từ định nghĩa giải thể và ngừng hoạt động:
 • Giải thể là việc chấm dứt sự tồn tại của công ty, do đó trước khi công ty giải thể phải đảm bảo thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính liên quan đến nhân viên, khách hàng và cơ quan nhà nước.
 • Việc tạm ngưng không chấm dứt sự tồn tại của công ty mà chỉ chấm dứt hoạt động của công ty trong một khoảng thời gian nhất định. Sau khi hết thời hạn tạm ngưng, công ty trở lại hoạt động bình thường. Trong thời gian ngừng hoạt động, công ty vẫn có nghĩa vụ tài chính đối với cơ quan nhà nước, trả nợ và nghĩa vụ hợp đồng với khách hàng và người lao động.

Trình tự và thủ tục

 • Thủ tục giải thể phức tạp hơn việc ngừng hoạt động. Bởi việc giải thể công ty sẽ chấm dứt sự hiện diện của công ty trên thị trường, tránh giải thể công ty để tránh nghĩa vụ tài chính đối với cơ quan thuế và đối tác doanh nghiệp khi giải thể. Nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ ký kết hợp đồng.
 • Đồng thời, công ty tạm thời ngừng hoạt động để giúp công ty giảm bớt gánh nặng nghĩa vụ về tiền lương, thuế cho người lao động. Vì vậy, trong thời gian tạm thời ngừng hoạt động, công ty có thể tập trung vào việc giải quyết những khó khăn và tìm cách huy động vốn để hồi sinh công ty. Nếu công ty tiếp tục hoạt động trước đó, chỉ cần thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về hoạt động tiếp tục.

Dịch vụ tạm ngưng kinh doanh Luatvn.vn

Luatvn.vn cho rằng có thể đồng hành cùng công ty trong việc giải quyết vấn đề về việc ngừng hoạt động. Viet Luat có thể cung cấp các văn bản pháp lý và hướng dẫn cần thiết và hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến thuế và kế toán trong thời gian công ty ngừng hoạt động.

 • Lợi thế của việc sử dụng dịch thuật pháp lý Luatvn.vn
 • Phí dịch vụ tạm thời đầy đủ và hợp lý nhất.
 • Cung cấp cho khách hàng các khuyến nghị về các tài liệu và tài liệu để chuẩn bị khi thực hiện thủ tục tạm dừng
 • Công ty của bạn không phải đi đến các cơ quan nhà nước để thực hiện các thủ tục này
 • Luatvn.vn cam kết đảm bảo thời gian thực hiện thủ tục
 • Luatvn.vn có thể xử lý các ứng dụng nhanh chóng
 • Các luật sư và cố vấn nhiệt tình, được đào tạo để đảm bảo tính hợp pháp trước và sau khi đóng cửa.
 • Cam kết của Công ty Luatvn.vn khi sử dụng dịch vụ
 • Công ty của bạn không cần phải di chuyển, không lãng phí thời gian áp dụng.
Phía trên là những thủ tục tạm ngưng kinh doanh cho doanh nghiệp 2021. Quý khách cần tư vấn hãy liên hệ với Luật VN để được hỗ trợ hotline/zalo: 0763387788

CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC BẢO

Địa chỉ: 191 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatquocbao.vn@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.  Trả lời