Thủ tục thành lập công ty cổ phần chỉ với 3 bước

Thủ tục thành lập công ty cổ phần năm 2021 được cập nhật theo quy định mới nhất khi giao tiếp và phối hợp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn thủ tục thành lập công ty cổ phần chỉ với 3 bước mới nhất năm 2021!

Một số đặc điểm của các công ty cổ phần

Nếu bạn đang định thành lập một công ty cổ phần, bạn nên đọc bài báo này để hiểu các đặc điểm của loại hình kinh doanh này, quyết định sẽ trở nên nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Phải có ít nhất 3 cổ đông

 • Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành phần bình đẳng được gọi là cổ phiếu, và chủ sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông của công ty cổ phần.
 • Theo điểm b khoản 1 điều 110 của Luật doanh nghiệp 2014, cổ đông của công ty cổ phần có thể là tổ chức, cá nhân. Phải có tối thiểu 3 cổ đông và không giới hạn số lượng tối đa.
 • Theo đó, tất cả các tổ chức và cá nhân có quyền tham gia công ty cổ phần, trừ trường hợp không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.

Linh hoạt về vốn

 • So với các loại công ty khác, các công ty cổ phần có khả năng huy động vốn linh hoạt. Các công ty cổ phần được phép phát hành chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu, v. v.
 • Cổ phiếu là chứng chỉ của công ty cổ phần, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc nhiều cổ phần của công ty đó;
 • Các công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định.
 • Nhờ cơ chế huy động vốn này, các công ty cổ phần có thể chủ động hơn trong các nguồn vốn khi cần thiết.

Chuyển vốn tự do

Công ty cổ phần được tự do chuyển nhượng cổ phần mà không hạn chế chuyển nhượng ngoại trừ trong hai trường hợp sau đây:

 • Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần cho người khác ngoài cổ đông sáng lập phải được đại hội đồng cổ đông khoản 3 điều 119 Luật doanh nghiệp;
 • Các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi bầu cử không được chuyển nhượng cổ phần cho người khác, điều 116 của Luật doanh nghiệp.

>>>> Xem thêm: Xu hướng và chiến lược cho doanh nghiệp 2021 >>>>

Có tư cách pháp lý

Theo bộ Luật dân sự 2015, một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi nó đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây

 • Thành lập hợp pháp;
 • Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ;
 • Có tài sản độc lập với cá nhân hoặc tổ chức khác và chịu trách nhiệm về tài sản đó;
 • Tham gia độc lập về quan hệ pháp lý chặc chẽ.
 • Công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ của nó. Công ty có thể trở thành nguyên đơn hoặc bị cáo trong tranh chấp dân sự và thương mại nếu có.
 • Công ty có quyền sở hữu tài sản riêng. Cổ đông chỉ có thể sở hữu cổ phần của công ty, không phải tài sản của công ty.

Do đó, công ty cổ phần có tư cách pháp lý đầy đủ.

Trách nhiệm hữu hạn đối với nợ

Không giống như doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần có hạn chế trách nhiệm về nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty. Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về số vốn góp vào công ty, vì vậy mức rủi ro sẽ thấp hơn.

Hồ sơ chuẩn bị thành lập công ty cổ phần

Thành phần hồ sơ

 • Mẫu đơn đăng ký doanh nghiệp.
 • Dự thảo điều lệ công ty họ tên, họ, tên, chữ ký của cổ đông sáng lập là cá nhân ; người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập.
 • Danh sách các cổ đông sáng lập:

Danh mục cổ đông sáng lập theo mẫu quy định tại phụ lục i – 7 thông tư 02 / 2019 / TT – BKHDT;

Danh mục cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài theo mẫu quy định tại phụ lục i – 8 thông tư 02 / 2019 / TT-BKHDT;

Danh mục đại diện được ủy quyền của cổ đông là người nước ngoài theo mẫu quy định tại phụ lục i – 10 thông tư số 02 / 2019 /TT-BKHDT.

Cam kết đạt được mục tiêu xã hội và môi trường

Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội trường hợp chuyển đổi thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội hoặc quỹ từ thiện thành một tổ chức xã hội;

Bản sao hợp lệ các tài liệu sau

 • Thẻ căn cước / thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hợp lệ của cổ đông.
 • Chứng chỉ đăng ký kinh doanh tổ chức là nhà nước và văn bản ủy quyền kèm theo giấy tờ tùy thân của người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức.
 • Chứng chỉ đăng ký đầu tư trong trường hợp doanh nghiệp thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của luật đầu tư và các văn bản pháp luật khác.
 • Trường hợp không phải chủ doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ, người được uỷ quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ xác định cá nhân
 • Cho công dân Việt Nam: thẻ căn cước / thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hợp lệ.
 • Cho người nước ngoài: hộ chiếu nước ngoài hoặc văn bản hợp lệ thay hộ chiếu nước ngoài vẫn còn hiệu lực.
 • Đính kèm văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến việc đăng ký kinh doanh hoặc chứng thực.

Trình tự, thủ tục thành lập công ty cổ phần năm 2021

Căn cứ quyết định 1523 / QĐ – BKHĐT, thủ tục thành lập công ty cổ phần được thực hiện trong 03 bước như sau:

Bước 1: Gửi đơn đăng ký

Có 2 cách để gửi đơn, cụ thể:

Lựa chọn 1: nộp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh của cục kế hoạch và đầu tư nơi trụ sở chính của doanh nghiệp.

Lựa chọn 2: đăng ký trực tuyến tại cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia (https://. gov. vn) với một chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Nhận và giải quyết

Trường hợp ứng dụng trực tiếp:

 • Người đại diện theo pháp luật / người được uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nộp lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh.
 • Khi nhận được hồ sơ, phòng đăng ký kinh doanh một biên lai. Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Trong trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản.

Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến bằng chữ ký số online

 • Người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền tuyên bố thông tin, tải xuống tài liệu điện tử, đăng ký điện tử hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình của cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia.
 • Sau khi hoàn thành hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
 • Nếu hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông tin cho cơ quan thuế tự động tạo mã kinh doanh. Sau khi nhận được số nhận dạng doanh nghiệp từ giấy tờ.
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh gửi thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Trường hợp áp dụng trực tuyến sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

 • Đại diện pháp luật / người được ủy quyền tuyên bố thông tin, tải xuống tài liệu điện tử của giấy tờ chứng minh cá nhân tại cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia được cấp tài khoản đăng ký kinh doanh.
 • Người đại diện theo pháp luật / người được ủy quyền sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải xuống tài liệu điện tử và chứng thực đăng ký kinh doanh trực tuyến
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ, phải sửa đổi, bổ sung ; nếu có hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông tin cho cơ quan thuế tạo mã doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp sau khi nhận được mã từ cơ quan thuế.
 • Sau khi nhận được thông báo, người đại diện theo pháp luật sẽ nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh giấy tờ kèm theo biên lai đăng ký kinh doanh. Người đại diện theo pháp luật có thể trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Bước 3: Nhận kết quả

 • Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Số: 50. 000 đồng / lần tài liệu nộp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư thông tư 47 / 2019 / TT- BTC).
 • Miễn phí hồ sơ đăng ký trực tuyến.

>>>> Xem thêm: Thành lập công ty năm 2021 có gì mới? >>>>

Công ty TNHH TVĐT Luật VN Vừa chia sẻ với Quý khách Thủ tục thành lập công ty cổ phần chỉ với 3 bước. Nếu quý khách cần tư vấn hỗ trợ hãy liên hệ số Hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn hỗ trợ. 

Công ty Luật VN

Địa chỉ: 60 Nguyễn Quang Bích, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatvn.vn02@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.  Trả lời