Thủ tục thành lập trung tâm dạy ngoại ngữ

Trung tâm dạy và học ngoại ngữ là tổ chức thực hiện giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ theo quy định của pháp luật. Thủ tục thành lập trung tâm dạy học ngoại ngữ được pháp luật quy định rõ ràng. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp, trình tự và thủ tục thành lập các trung tâm dạy học ngoại ngữ chưa rõ ràng. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ, Luatvn.vn đã giới thiệu bài viết: “Thủ tục thành lập trung tâm dạy ngoại ngữ” với mong muốn được tham khảo cho các bạn hiểu thêm:

Mục lục

Cơ sở pháp lý cho thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

Luật Doanh nghiệp 2014;
Luật Giáo dục 2019;
Nghị định 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục;
Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.
Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học;
Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

Để thực hiện các hoạt động giảng dạy ngoại ngữ, cần phải thành lập các trung tâm giảng dạy ngoại ngữ theo quy định của pháp luật. Trung tâm dạy ngoại ngữ phải là tổ chức hoạt động dạy và học ngoại ngữ. Trung tâm dạy ngoại ngữ phải nộp đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ và xin giấy phép giáo dục.

Thứ tự thành lập trung tâm ngoại ngữ

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ để thành lập trung tâm dạy ngoại ngữ

Các thành phần hồ sơ bao gồm:
 • Đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ;
 • Dự án xây dựng trung tâm ngoại ngữ
Dự án xây dựng trung tâm ngoại ngữ bao gồm:
 • Tên trung tâm;
 • Vị trí trung tâm;
 • Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập Trung tâm;
 • Mục tiêu và nhiệm vụ của Trung tâm;
 • Thiết lập chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
 • Cơ sở vật chất trung tâm;
 • Lý lịch của Giám đốc Cơ quan tổ chức Trung tâm, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ;
Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ.

Bước 2: Doanh nghiệp xin thành lập trung tâm dạy ngoại ngữ

Doanh nghiệp, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho cơ quan cấp giấy chứng nhận. Tùy thuộc vào chức năng của các cơ quan nhà nước, các trung tâm ngoại ngữ khác nhau ở các cấp độ khác nhau của cơ quan quản lý cấp phép, và các khu vực khác nhau có các cơ quan cấp phép khác nhau. Theo quy định, cơ sở cấp phép trung tâm ngoại ngữ là sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp, cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ;
Thủ tục thành lập trung tâm dạy ngoại ngữ

Bước 3: Xem xét đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ, hợp lệ, cơ quan thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học thực hiện thẩm định theo quy định.

Bước 4: Quyết định thành lập trung tâm ngôn ngữ

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định thành lập, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, ra quyết định thành lập hoặc được thành lập khi đáp ứng mọi điều kiện; trường hợp chưa có quyết định thành lập thì phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đó biết lý do.

Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động giáo dục tại Trung tâm dạy và học ngoại ngữ

Sau khi có quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, trung tâm ngoại ngữ phải xin giấy phép hoạt động giáo dục, trình tự cấp phép hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ như sau:

Bước 1: Trung tâm dạy và học ngoại ngữ chuẩn bị 01 hồ sơ xin giấy phép hoạt động giáo dục

Các thành phần hồ sơ bao gồm:
 • Giấy phép kinh doanh giáo dục;
 • Bản sao sổ đăng ký chung, bản sao xác nhận bản gốc hoặc bản sao kèm theo bản gốc, quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;
 • Quy định về hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ;
 • Báo cáo cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, sách giáo khoa; cán bộ quản lý, giáo viên; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở hợp pháp; nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của Trung tâm.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin giấy phép hoạt động giáo dục

Trung tâm Ngoại ngữ gửi 01 bộ hồ sơ xin giấy phép hoạt động giáo dục trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Bước 3: Nhận hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng được quy định thì phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Ngoại ngữ về nội dung sửa chữa, bổ sung.

Bước 4: Xác minh hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ chính xác, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức đánh giá thực tế năng lực đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi nhận kết quả đánh giá. Trong hồ sơ đánh giá.

Bước 5: Cho phép các hoạt động giáo dục

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm thực hiện giáo dục. Trường hợp chưa có quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm biết lý do.
Trong trường hợp của bạn, tiếng Anh của bạn chỉ có IELTS 6.5 và bạn không đủ điều kiện để thành lập một trung tâm tiếng Anh. Có thể được thành lập, cần phải có đủ cơ sở vật chất, nguồn lực, cơ cấu hoạt động, và các dự án như thành lập trung tâm trên, có thể thiết lập trung tâm. Trong tài liệu không có quy định mở trung tâm anh ngữ, sẽ dạy toán, vật lý, hóa học và các môn học khác, vì vậy mở trung tâm tiếng Anh chỉ có thể dạy tiếng Anh. Nếu bạn muốn dạy thêm vật lý và hóa học, bạn có thể chọn loại hình kinh doanh để bắt đầu một doanh nghiệp.

Điều kiện tên trung tâm để thành lập trung tâm dạy ngoại ngữ

 • Việc đặt tên trung tâm ngoại ngữ được thiết lập theo các nguyên tắc sau:
 • Trung tâm ngôn ngữ + tên riêng của bạn
 • Tên độc quyền của trung tâm ngoại ngữ không được trùng khớp với tên riêng của trung tâm ngoại ngữ được thành lập ban đầu; không được sử dụng văn bản, biểu tượng trái với lịch sử, văn hóa, đạo đức, truyền thống tốt đẹp của Việt Nam.

Về cơ cấu tổ chức của trung tâm dạy ngoại ngữ

Cơ cấu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ như sau:
 • Giám đốc Trung tâm;
 • Phó Giám đốc Trung tâm (nếu có);
 • Bộ phận chuyên môn và chuyên môn;
 • Ủy ban tư vấn của Trung tâm (nếu có);
 • Tổ chức Đảng (nếu có) và các tổ chức quần chúng khác;

Về giám đốc trung tâm dạy ngoại ngữ

Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
 • Có nhân cách tốt;
 • Phải có năng lực quản lý;
 • Phải tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ; hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 trở lên trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam;
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động giáo dục và đào tạo.

Về giáo viên tại trung tâm dạy ngoại ngữ

 • Giáo viên tại các trung tâm ngoại ngữ bao gồm giáo viên toàn thời gian và giáo viên hợp đồng. Giáo viên là người Việt Nam hoặc giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể) để đảm bảo mỗi lớp có một cán bộ hoặc giáo viên để giám sát và quản lý (ít nhất 3 giáo viên).
 • Nếu giáo viên là người Việt Nam thì phải có trình độ đại học trở lên về sư phạm ngoại ngữ; hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ và phương pháp giảng dạy từ cao đẳng trở lên;
 • Nếu giáo viên là người bản ngữ thì phải có trình độ đại học trở lên và chứng chỉ đào tạo ngoại ngữ tương ứng;
 • Trường hợp giáo viên là người nước ngoài thì phải có trình độ cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên; hoặc có trình độ đại học ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ tương ứng; hoặc có trình độ đại học trở lên, có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ trình độ 6 bậc trở lên hoặc tương đương.

Cơ sở vật chất

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dự án, tài liệu giảng dạy, nguồn kinh phí của trung tâm dạy học ngoại ngữ, bảo đảm chất lượng giảng dạy theo quy hoạch xây dựng, phát triển và hoạt động quy mô của trung tâm ngoại ngữ. Pháp luật hiện hành không quy định rõ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị của trung tâm ngoại ngữ, nhưng để đáp ứng yêu cầu hoạt động thực tế, trung tâm ngoại ngữ vẫn phải bảo đảm đủ điều kiện về vật chất, trang thiết bị như sau:
 • Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp để đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; văn phòng cơ quan hành chính phục vụ công tác quản lý, đào tạo theo cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ngoại ngữ. Lớp học phải có đủ ánh sáng với diện tích tối thiểu là 1,5 m2/học sinh/lớp;
 • Trung tâm Ngoại ngữ khi chuẩn bị chương trình được cấp phép phải có sách giáo khoa, tài liệu, thiết bị dạy học theo yêu cầu của chương trình đào tạo;
 • Trung tâm ngoại ngữ phải có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học sinh nghỉ ngơi, nghỉ ngơi.

Về phòng cháy chữa cháy

Trung tâm ngoại ngữ có diện tích > 500㎡, phải nộp đơn xin giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy; Trường hợp trung tâm ngoại ngữ có diện tích < 500m2, doanh nghiệp chỉ cần cam kết thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy cơ sở.
Thủ tục thành lập trung tâm dạy ngoại ngữ

Điều kiện đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật về giáo dục ở Điều 77 Ngành giáo dục

Trình độ đào tạo tiêu chuẩn giáo viên được quy định như sau

 • Có bằng trung cấp sư phạm đối với giáo viên mầm non, tiểu học;
 • Có bằng cao đẳng sư phạm hoặc trình độ đại học, chứng chỉ giáo dục và đào tạo giáo viên trung học cơ sở;
 • Có bằng đại học sư phạm hoặc bằng tốt nghiệp đại học và chứng chỉ bồi thường chuyên môn sư phạm giáo viên trung học phổ thông;
 • Thợ thủ công, công nhân lành nghề có trình độ chuyên môn cao hoặc có tay nghề cao làm hướng dẫn viên thực tập tại cơ sở dạy nghề;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc bằng tốt nghiệp đại học và chứng chỉ đào tạo giáo viên trung cấp;
 • Có trình độ đại học trở lên, có chứng chỉ bồi tra chuyên môn sư phạm đối với giáo viên đại học trở lên; giáo viên chủ đề hoặc hướng dẫn luận án thạc sĩ có bằng thạc sĩ trở lên; cung cấp tiến sĩ cho giáo viên có đề tài, hướng dẫn luận án tiến sĩ.

>>>> Xem thêm: Cách tuyển sinh cho Trung tâm ngoại ngữ >>>>

Điều kiện bổ sung

 • Sức khỏe tốt.
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật; hoàn thành nhiệm vụ được giao tại cơ quan làm việc.
 • Không bị xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, không tạm giữ hình sự, quản chế, thực hiện các biện pháp giáo dục xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào trại giam, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục; không được bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.
 • Nội dung quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này (giáo viên tư vấn ngoài nhà trường) được người đứng đầu cơ quan quản lý hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có giấy chứng nhận; được sự cho phép của người đứng đầu cơ quan quản lý quy định tại điểm b khoản 4 Điều 4 của Quy chế này (giáo viên nhận lương từ quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập).

Quý khách muốn mở trung tâm ngoại ngữ, chưa hiểu cụ thể quy định Thủ tục thành lập trung tâm dạy ngoại ngữ. Hãy liên hệ với Luật VN hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn hỗ trợ hồ sơ.

CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC BẢO

Địa chỉ: 191 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatquocbao.vn@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.  Trả lời