Thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học

Dịch vụ tư vấn du học là kinh doanh có điều kiện, đối với doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh và hoạt động dịch vụ này, cần phải xin giấy phép kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định. Có thể thực hiện công việc này theo quy định của pháp luật và xin cấp giấy phép phù hợp, doanh nghiệp cần hiểu các quy định sau:

Cơ sở pháp lý về thành lập trung tâm tư vấn du học

 • Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 Của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trinh lĩnh vực  giáo dục
 • Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của nghị định 46/2017
 • Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/08/2018 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
 • Luật Giáo Dục năm 2019

Điều kiện xin giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Điều kiện cơ sở trung tâm tư vấn du học

 • Theo các quy định của Nghị định 46, nghiên cứu các trung tâm tư vấn du học phải có cơ sở đáp ứng các điều kiện. Nó không chỉ định điều kiện nào bao gồm các yêu cầu nào. Và Nghị định 135/2018/ND-CP cũng đã bãi bỏ quy định này của Nghị Định 46/2018. Do đó, hiện nay không có quy định cụ thể về yêu cầu của cơ sở nghiên cứu tại trung tâm tư vấn du học
 • Tuy nhiên, trong quá trình xin giấy phép, cơ quan có thẩm quyền, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thường xuyên thành lập một đội thậm định để tiến hành đánh giá đủ điều kiện của cơ sở hoạt động kinh doanh.

Điều kiện cơ sở vật chất nhà đầu tư cần chuẩn bị

Văn phòng phải được trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ để nhân viên làm việc. Có nhà vệ sinh, địa điểm ăn uống, thư viện, phòng họp, phòng nghỉ, khu vực nghỉ ngơi, khu vực đỗ xe, v.v. để đảm bảo vệ sinh, an toàn và trật tự.

 • Thiết bị, vật tư như bàn, ghế, máy vi tính, linh kiện điện tử, bóng đèn và các vật dụng khác phục vụ công tác tư vấn.
 • Đã lắp đặt đầy đủ trang thiết bị phòng cháy và chữa cháy theo quy định đối với cơ sở dưới 5 tầng phải xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy (do Công an cấp huyện cấp), đối với cơ sở có bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
 • Trường hợp có trên 5 tầng thì phải thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy (Do công an cấp tỉnh, thành phố cấp)
 • Ngoài ra, văn phòng có thể là chủ sở hữu của công ty / nhà đầu tư hoặc văn phòng được thuê bởi chủ đầu tư / công ty. Cần cung cấp giấy tờ nhà hoặc hợp đồng thuê nhà phù hợp với thời hạn tối thiểu. Mất tích 2 năm

Điều kiện về nhân sự của trung tâm tư vấn du học

Theo quy định tại Nghị định 46, điều kiện về nhận sự được quy định như sau:

 Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Như vậy để có thể xin cấp phép hoạt động Công ty/chủ đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ nhân sự đáp ứng điều kiện  cụ thể như sau

 1. Số lượng nhân viên phải đạt tối thiểu 2 nhân viên
 2. Có trình độ đại học trở lên;
 3. Có chứng chỉ ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương;

<< Thành lập trung tâm tư vấn du học >>

Thủ tục xin cấp phép mở trung tâm tư vấn du học

Bước 1: Đăng ký thành lập công ty mới với ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn du học hoặc thêm ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho doanh nghiệp chưa có ngành nghề kinh doanh.
Bước 2: Gửi đơn xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn kinh doanh ở nước ngoài
Cơ quan cấp giấy phép: Sở giáo dục và đầu tư tỉnh, thành phố
Thời gian: 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; các nội dung chính gồm: mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ tu vấn du học
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Danh sách nhân viên trực tiếp tham mưu nghiên cứu ở nước ngoài gồm các thông tin chính: tên, ngày sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ.
 • Bản giải trình về các điều kiện về cơ sở vật chất và giấy xác nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatthainguyen.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đơn xin thành tập trung tâm tư vấn du học.

Tên đơn vị

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         

V/v: Xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học tự túc

……………, ngày….tháng…..năm……

GIẤY PHÉP HỌAT ĐỘNG DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC TỰ TÚC

Kính gửi: …………………………………………

1- Tên tổ chức: (chữ in hoa)…………………………………………………………

Địa chỉ văn phòng giao dịch:

(kèm theo bản xác nhận của địa phương về địa điểm văn phòng giao dịch)

Điện thoại: …………………Fax:…………………………………Email:……………

Quyết định thành lập (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số: ………………………………………..

Ngày cấp: ………………………………. Nơi cấp: …………………………………..

2 – Cơ quan chủ quản: …………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………..

 • Cơ quan bảo trợ (nếu có): ………………………………………………………
 • Họ và tên người đứng đầu tổ chức: (chữ in hoa)………………………..
 • Quốc tịch: ………………………………………………. Dân tộc: ……………..

Sinh ngày: ………………………. Số CMND:………………… Cấp ngày: …….

Nơi cấp: …………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………………….. .

Điện thoại:  Nhà riêng ………………………………. Di động: ………………….

Địa chỉ email: ……………………………………..Website: ………………………..

5-  Tên tổ chức nước ngoài đã thoả thuận hợp tác nhận học viên du học: ………………………………………..

Địa chỉ nước ngoài: …………………………………………………………………….

Địa chỉ email: …………………………………………………………………………….

Địa chỉ nước ngoài: …………………………………..Website: …………………..

Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) ………………………….

(Tên đơn vị) xin được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ TVDHTT gồm các nội   dung:

1- ……………………………………………………………………………………………..

2- ……………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi cam kết thực hiện các quy chế và quy định về quản lý của Nhà nước, Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng. Tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học tự túc theo chương trình, nội dung đã đăng ký. Các hoạt động khác có liên quan của (tên đơn vị) thực hiện theo đúng luật pháp hiện hành.

Nơi nhận:

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC 

– Chủ đầu tư: …………………………………………………..

– Địa chỉ: ……………………………………………………….

– Điện thoại: ……………………………………………………

– Người thực hiện: …………………………………………..

LỜI MỞ ĐẦU

………………………………………………………………………………………….

PHẦN I

CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hoà Xú hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

– Luật Giáo dục 2019 do Quốc hội nước Cộng hoà Xú hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2019.

– Nghị định 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 21 tháng 4 năm 2017.

– Nghị định 135/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 10 năm 2018.

– Điều lệ hoạt động của Công ty …………….ban hành ngày […] tháng […] năm […];

PHẦN II

NHỮNG NÉT CHUNG VỀ DU HỌC ……….

Việc du học có những lợi ích gì?

Sau đây là hướng dẫn về Lợi ích của việc du học:

Thứ nhất, Du học là con đường tối ưu để học sinh, sinh viên học ngoại ngữ.

Thứ hai, Du học cho bạn cơ hội du lịch.

Thứ ba, Du học giúp bạn tìm hiểu văn hóa.

Thứ tư, Du học mang lại cho bạn cơ hội phát triển kĩ năng.

Thứ năm, Du học là cơ hội kết bạn trên toàn thế giới.

Thứ sáu, Du học cũng là cơ hội để bạn khám phá bản thân mình.

Thứ bảy, Du học mở rộng tầm nhìn thế giới.

Thứ tám, Du học cho bạn một phương thức học tập hoàn toàn mới.

Thứ chín, Du học mang lại triển vọng nghề nghiệp cho bạn.

Thứ mười, Du học nâng cao giá trị tấm bằng của bạn.

I. ĐÔI NÉT VỀ ĐẤT NƯỚC …….

(Đất nước mà trung tâm tư vấn du học hướng đến: Singapore, Mỹ, Anh, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản…..)

 1. Đất nước…………………………………………………………………………………
 1. Ngôn ngữ…………………………………………………………………………………
 1. Cuộc sống…………………………………………………………………………………
 1. Khí hậu…………………………………………………………………………………
 1. Thời tiết…………………………………………………………………………………
 1. Giờ Nhật Bản…………………………………………………………………………………
 1. Con người …………………………………………………………………………………

II. NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA VIỆC HỌC TẬP TẠI ĐẤT NƯỚC NÀY:……………………

Đoạn mở đầu

 1. Nền kinh tế phát triển và công nghệ tiên tiến…………………………
 1. Văn hóa độc đáo và đại chúng…………………………………
 1. Cơ hội nghề nghiệp………………………………………………
 1. Tìm một công việc tại đất nước này…………………………………
 1. Trải nghiệm sống……………………………………………………

PHẦN III

TÊN GỌI, ĐỊA ĐIỂM, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

TÊN GỌI, ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

Tên gọi : ………………………………………………………

Địa chỉ : ………………………………………………………

Điện thoại     : ………………………………………………………

Fax      : ………………………………………………………

Hotline         : ………………………………………………………

Website        : ………………………………………………………

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT……………………………………………………………

IV. BỘ MÁY NHÂN SỰ…………………………………………………………

V. TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG……………………………………………………

PHẦN IV

KẾT LUẬN………………………………………………………………………………….

TpHCM, ngày …. tháng …. năm 2020

NGƯỜI LẬP ĐỀ ÁN

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatthainguyen.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC BẢO

Địa chỉ: 191 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatquocbao.vn@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.  Trả lời