Trình tự xin giấy phép ATVSTP huyện Củ Chi

Việc thực hiện giấy phép an toàn thực phẩm và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (nói chung) tại huyện Củ Chi, TP.HCM không chỉ quan trọng đối với các cơ sở tham gia sản xuất; các doanh nghiệp thực phẩm mà còn cho các cơ sở quản lý nhà nước cũng như người tiêu dùng. Giấy phép an toàn thực phẩm là cơ sở pháp lý để cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoạt động theo quy định của pháp luật; phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi doanh nghiệp bắt đầu sản xuất, kinh doanh và bán sản phẩm ra thị trường. Trình tự xin giấy phép ATVSTP huyện Củ Chi sẽ được trình bày ro như sau:

Công ty Luatvn.vn là đơn vị tư vấn văn bản quy phạm pháp luật của doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực cấp phép an toàn thực phẩm. Với nhiều năm kinh nghiệm và uy tín, chúng tôi cam kết mang đến cho doanh nghiệp những dịch vụ thỏa đáng nhất, đặc biệt là việc thực hiện cấp phép an toàn thực phẩm và giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất tại huyện Củ Chi, TP.HCM.

Hồ sơ xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm tại huyện Củ Chi

 • Mẫu đơn xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu/theo loại hình kinh doanh).
 • Mô tả cơ sở vật chất; thiết bị; Các công cụ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo mẫu.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực phẩm (bản sao được chứng nhận).
 • Danh sách chung về tình trạng sức khỏe được chứng minh bởi chủ doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận sức khỏe của chủ doanh nghiệp do cơ quan y tế cấp huyện hoặc cấp cao hơn cấp và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
 • Danh sách các nhà sản xuất và thương nhân thực phẩm đã được đào tạo về kiến thức an toàn thực phẩm và được chứng nhận bởi chủ doanh nghiệp.

Trình tự xin giấy phép ATVSTP huyện Củ Chi

Điều kiện làm giấy vệ sinh an toàn thực phẩm

Điều kiện để có được giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm

Chủ doanh nghiệp và người lao động tham gia sản xuất, chế biến phải cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận khám sức khỏe, chứng chỉ đào tạo an toàn và chứng chỉ đào tạo an toàn trước khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các giấy tờ cần thiết để nộp đơn xin giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm:

 • Nộp đơn xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm
 • Giấy phép kinh doanh với ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của cơ quan đủ điều kiện.
 • Bản sao giấy chứng nhận sức khỏe của chủ doanh nghiệp và người sản xuất và chế biến.
 • Bản sao chứng chỉ đào tạo của chủ doanh nghiệp và nhân viên.
 • Mô tả cơ sở vật chất.
 • Sơ đồ sản xuất và chế biến.

>>>> Xem thêm: Xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tại Thủ Đức >>>>

Điều kiện để xin giấy phép an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất

 • Vị trí: Cơ sở sản xuất phải có vị trí, khu vực và khoảng cách an toàn phù hợp; các yếu tố có hại như nguồn độc hại, nguồn ô nhiễm;
 • Hệ thống cấp nước: Có đủ nước đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật sản xuất; kinh doanh thực phẩm;
 • Thiết bị: Có đầy đủ thiết bị phù hợp để xử lý, chế biến và đóng gói nguyên liệu; lưu trữ và vận chuyển; các loại thực phẩm; có đầy đủ thiết bị, dụng cụ, phương tiện giặt và khử trùng và khử trùng nước; thiết bị chống côn trùng và động vật có hại;
 • Hệ thống xử lý rác thải: Đã xây dựng hệ thống xử lý rác; hoạt động thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
 • Nguyên liệu: duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; ghi nhận nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm; các tài liệu khác trong toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
 • Tuân thủ các quy định về sức khỏe và kiến thức; và thực hành sản xuất và kinh doanh thực phẩm trực tiếp của người dân.

Cơ sở pháp lý để xin giấy phép an toàn thực phẩm tại huyện Củ Chi

Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2011.

Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Trình tự xin giấy phép ATVSTP huyện Củ Chi

Bước 1.  Công ty Luatvn.vn sẽ soạn thảo hồ sơ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Mẫu đơn xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bao gồm cả ngành nghề kinh doanh thực phẩm);
 • Giải thích các cơ sở vật chất, thiết bị và công cụ, bao gồm:
  • Sơ đồ sàn cho địa điểm kinh doanh và khu vực xung quanh;
  • Quy trình sản xuất thực phẩm hoặc sơ đồ quy trình bảo quản và phân phối sản phẩm;
 • Giấy chứng nhận đào tạo kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ doanh nghiệp và người trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh.
 • ≤ doanh nghiệp sản xuất 30 người: nộp bản sao chứng nhận (được chứng nhận bởi doanh nghiệp);
 • ≥ doanh nghiệp sản xuất 30 người: nộp danh sách những người được đào tạo kiến thức (phải được chứng nhận bởi doanh nghiệp);
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của chủ sở hữu đơn vị trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh (giấy chứng nhận do cơ sở y tế cấp);

Bước 2.  Công ty Luatvn.vn thay mặt khách hàng nộp hồ sơ đầy đủ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • Nộp cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong các trường hợp sau đây:
  • Tổ chức dịch vụ thương mại được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với quy mô ≥ 200 bữa/lần.
 • Trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trấn cấp giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh ≤ 200 bữa ăn/giờ phục vụ.

Bước 3. Đại diện khách hàng theo dõi quá trình nộp đơn và nhận kết quả xử lý đơn

 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét và ra quyết định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Trường hợp từ chối thì cơ quan có thẩm quyền sẽ nêu rõ lý do bằng văn bản. Công ty Luatvn.vn sẽ hoàn thành hồ sơ trong thời gian ngắn nhất.

Quy trình thẩm định và cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm

 • Sở Y tế TP.HCM cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm do thành phố hoặc trung ương cấp, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bếp ăn tập thể cho 200 người trở lên, nhà hàng, khách sạn 1 sao trở lên, trung học phổ thông trở lên ,…
 • Ủy ban nhân dân quận cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm (áp dụng đối với các cơ sở được cấp giấy phép kinh doanh do huyện cấp) như trường trung học cơ sở trở xuống, bệnh viện, chợ、…… Được quản lý bởi quận.
 • UBND xã cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở không cần đăng ký kinh doanh như hộ gia đình, nhà hàng có thể chế biến thực phẩm trong cùng một ngày…

Thời gian thực hiện giấy phép an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất

 • Thời gian xử lý hồ sơ xin giấy phép an toàn thực phẩm tại cơ quan nhà nước: 20-25 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ;
 • Thời gian nhập cảnh của ban giám khảo: 7-10 ngày làm việc (kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ);
 • Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm có giá trị trong 03 năm kể từ ngày cấp;
 • Giấy phép an toàn thực phẩm có giá trị trước 6 tháng; tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận.

Hình phạt đối với trường hợp không có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm

 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp không có giấy chứng nhận đó. Quy định tại khoản 2 Điều này.
 • Người nào sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng, trừ trường hợp không có giấy chứng nhận. vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.
 • Người nào không có giấy chứng nhận điều kiện an toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu bảo vệ sức khỏe của GMP, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo quy định của pháp luật thì bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng. ”
Ba mức phạt hành chính này chỉ dành cho các cá nhân và doanh nghiệp vi phạm, ngoài ra, các cơ quan và bộ phận cũng áp dụng các hình phạt tương ứng tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vi phạm, có thể buộc doanh nghiệp phải đóng cửa trong một thời gian. Do đó, nếu cơ sở của bạn cần cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, hãy đến Công ty Luatvn.vn càng sớm càng tốt để được hỗ trợ làm giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm với chi phí hợp lý.
Trình tự xin giấy phép ATVSTP huyện Củ Chi

Dịch vụ sản xuất giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm Công ty Luatvn.vn

Trên thực tế, chúng tôi không chỉ cung cấp tư vấn pháp lý thuần túy về cấp phép mà còn hỗ trợ khách hàng đảm bảo đủ điều kiện cho việc cấp phép và cập nhật giấy phép, đặc biệt là trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng tôi có đội ngũ luật sư chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ cấp phép an toàn vệ sinh thực phẩm sau:

Tư vấn trình tự đến khách hàng

 • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các điều kiện được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm;
 • chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật;
 • thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm với cơ quan có thẩm quyền thay mặt khách hàng;
 • Đại diện khách hàng cập nhật thông tin đơn xin giấy phép và nhận kết quả từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Bàn giao kết quả cho khách hàng: Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
 • Tham khảo ý kiến về các vấn đề phát sinh sau khi nhận được giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đảm bảo quyền lợi khách hàng

 • Lợi ích của cơ sở xin giấy phép an toàn thực phẩm sản xuất nước đóng chai tại huyện Củ Chi.
 • Các cơ sở sản xuất nước uống là hoàn toàn hợp pháp trước khi hoạt động.
 • Doanh nghiệp có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm để tránh bị xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm khi bị thanh tra.
 • Chứng minh rằng các cơ sở sản xuất đảm bảo các điều kiện an toàn thực phẩm trong các thiết bị và công cụ được sử dụng để sản xuất.
 • Trực tiếp từ nhân viên được trang bị đầy đủ các vật dụng bảo hộ, đào tạo kiến thức an toàn thực phẩm và kiểm tra y tế được xác nhận theo quy định, để đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất nước uống.

>>>> Xem thêm: Cấp giấy phép an toàn thực phẩm Huyện Bình Chánh >>>>

Trên đây là nội dung tư vấn về Trình tự xin giấy phép ATVSTP huyện Củ Chi mà Công ty Luatvn.vn gửi tới Quý khách hàng. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với Luatvn.vn qua hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn và giải đáp thắc mắc nhé.

CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC BẢO

Địa chỉ: 191 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatquocbao.vn@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.