Tư vấn luật kinh tế cho doanh nghiệp

Tư vấn luật kinh tế. Ở Việt Nam, luật kinh tế ra đời và được thừa nhận là một ngành luật độc lập trong hệ thống các ngành luật Việt Nam từ những năm 70 của thế kỷ XX và nó là một bộ phận quan trọng của hệ thống pháp luật kinh tế. Đến nay, quy luật kinh tế vẫn tồn tại và phát triển cả về nội dung cũng như hình thức. Để được tư vấn rõ ràng và đầy đủ nhất về luật kinh tế, mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây của Luật VN. Cảm ơn bạn!

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Luật VN qua hotline / zalo: 076 338 7788. Chúng tôi sẽ giải đáp miễn phí mọi thắc mắc của bạn. Cảm ơn bạn!

Mục lục

1. Khái niệm Luật Kinh tế – Tư vấn Luật Kinh tế

 • Luật kinh tế là tập hợp các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức, quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Nghiệp. giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế.
 • Luật kinh tế là một bộ phận của luật kinh tế, là hệ thống các chuẩn mực pháp luật do nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức kinh tế và quản lý nhà nước. và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh.
 • Luật Kinh tế ra đời nhằm duy trì và giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh, thương mại cũng như đảm bảo hoạt động của các doanh nghiệp trong quá trình giao lưu, thương mại cả trong nước và quốc tế.

Luật kinh tế quy định hai nhóm quan hệ xã hội chính, đó là:

 • Mối quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế với doanh nghiệp, phát sinh trong quá trình tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh và mối quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế với doanh nghiệp. các mối quan hệ giữa các doanh nghiệp, phát sinh trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, luật kinh tế còn điều chỉnh các mối quan hệ kinh tế bên trong, tức là điều chỉnh mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành của doanh nghiệp, chủ thể kinh doanh. Chủ thể của luật kinh tế là các chủ thể kinh doanh và các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế. Thành lập công ty cổ phần

Bối cảnh xuất hiện

 • Quy luật kinh tế xuất hiện từ những năm đầu thế kỷ XX ở các nước tư bản khi một số nước tư sản tăng cường can thiệp vào lĩnh vực quan hệ kinh tế. Sau Cách mạng Nga năm 1917, cùng với sự hình thành của Nhà nước liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết và sau này là hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa, ở các nước này luật kinh tế được công nhận là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của mỗi nước.

Luật kinh tế Việt Nam

 • Ở Việt Nam, luật kinh tế ra đời và được thừa nhận là một ngành luật độc lập trong hệ thống các ngành luật Việt Nam từ những năm 70 của thế kỷ XX và nó là một bộ phận quan trọng của hệ thống pháp luật. kinh tế. Đến nay, quy luật kinh tế vẫn tồn tại và phát triển cả về nội dung cũng như hình thức.
  Tư vấn luật kinh tế Công ty luật Việt Nam

Luật kinh tế bao gồm các chuyên ngành sau:

 • Luật thương mại quốc tế
 • Luật Kinh doanh
 • Luật tài chính ngân hàng.

2. Nghiên cứu quy luật kinh tế là gì? – Tư vấn luật kinh tế

 • Sinh viên chuyên ngành Luật Kinh tế được cung cấp những kiến ​​thức, kỹ năng chuyên sâu về luật, hành nghề luật sư, luật kinh doanh; khả năng nghiên cứu và xử lý các vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp và quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.
 • Một số môn học chính trong chương trình đào tạo luật kinh tế: Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Thủ tục đăng ký doanh nghiệp và Thủ tục đầu tư, Phá sản và giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh, Luật Kinh doanh bất động sản , Luật Đầu tư, Luật Đầu tư xây dựng…

3. Khái niệm quy luật kinh tế

 • Luật kinh tế trong điều kiện kinh tế thị trường là tổng hợp các chuẩn mực pháp luật do nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức kinh tế, quản lý nhà nước và trong quá trình phát triển kinh tế. phát triển kinh tế. quy trình kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh:

3.1 Đối tượng mục tiêu của luật kinh tế

 • Đối tượng điều chỉnh của quy luật kinh tế là các quan hệ kinh tế chịu sự tác động của quy luật kinh tế, bao gồm:

3.2 Nhóm quan hệ quản lý kinh tế

Là mối quan hệ phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế giữa đơn vị quản lý nhà nước về kinh tế và chủ thể kinh doanh.

Đặc điểm của nhóm mối quan hệ này:

 • Các quan hệ quản lý kinh tế phát sinh và tồn tại giữa cơ quan quản lý và cơ quan quản lý (đơn vị sự nghiệp) khi đơn vị quản lý thực hiện chức năng quản lý.
 • Các chủ thể tham gia vào mối quan hệ này ở vị thế không bình đẳng (Vì mối quan hệ này được hình thành và thực hiện dựa trên nguyên tắc thần quyền, phục tùng)
 • Cơ sở pháp lý: Tập trung thông qua các văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị quản lý có thẩm quyền ban hành.

4. Các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh – Tư vấn luật kinh tế

+ Là những quan hệ kinh tế thường phát sinh từ hoạt động sản xuất, hoạt động tiêu thụ sản phẩm, hoặc hoạt động dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. Trong bộ máy các quan hệ kinh tế là đối tượng của quy luật kinh tế thì nhóm quan hệ này là nhóm quan hệ quan trọng nhất, thường xuyên và phổ biến nhất.

+ Tính năng:

 • Chúng phát sinh trực tiếp trong quá trình kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu bán hàng của các chủ thể kinh doanh
 • Phát sinh trên cơ sở thỏa thuận ý chí của các bên thông qua hình thức hợp đồng hoặc thoả thuận kinh tế hợp pháp.
 • Đối tượng của nhóm quan hệ này chủ yếu là các chủ thể kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia vào quan hệ này theo nguyên tắc tự nguyện, công bằng và cùng có lợi.
 • Nhóm quan hệ này là nhóm quan hệ tài sản – hàng hóa – tiền tệ.

5. Các quan hệ kinh tế phát sinh trong một số doanh nghiệp

 • Các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động mua bán giữa công ty, tập đoàn kinh doanh với các cơ quan thành viên cũng như giữa các đơn vị thành viên trong công ty, tập đoàn bán hàng. ở đó cùng nhau.
  Cơ sở pháp lý: Phê duyệt nội quy, quy chế, điều lệ, bảo lãnh.

6. Phương pháp điều chỉnh – Tư vấn luật kinh tế

 • Vì luật kinh tế vừa điều chỉnh các quan hệ quản lý kinh tế giữa các chủ thể công bằng vừa điều chỉnh các quan hệ tài sản giữa các chủ thể công bằng phát sinh trong quá trình kinh doanh, sử dụng và phối hợp của luật kinh doanh. Có các phương thức tác động khác nhau như kết hợp phương thức bắt buộc với phương thức thỏa thuận theo mức độ linh hoạt tùy theo từng quan hệ kinh tế cụ thể.

Tuy nhiên, phương pháp điều chỉnh của luật kinh tế được bổ sung nhiều điểm mới:

 • Phương thức bắt buộc trong các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh hầu như không còn được áp dụng rộng rãi. Các quan hệ bất động sản nhằm mục đích bán được hoàn trả cho họ theo nguyên tắc tự do ý chí.

7. Phương pháp bắt buộc – Tư vấn luật kinh tế

Chủ yếu dùng để điều chỉnh nhóm quan hệ quản lý kinh tế giữa các chủ thể không bình đẳng. Để phù hợp với đặc điểm của nhóm quan hệ này, luật kinh tế đã tác động đến chúng bằng cách quy định các đơn vị quản lý nhà nước về kinh tế trong phạm vi sử dụng của mình có quyền ra quyết định chỉ thị bắt buộc. đối với các chủ thể kinh doanh (bên bị kiểm soát). Bên được quản lý có nghĩa vụ thi hành quyết định sau:

7.1 Phương thức thỏa thuận

 • Dùng để điều chỉnh các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình mua bán giữa các chủ thể hợp lý.
 • Thực chất của phương pháp này thể hiện ở chỗ: Luật kinh tế quy định các bên tham gia quan hệ kinh tế có quyền bình đẳng với nhau, thoả thuận những vấn đề mà các bên quan tâm khi xác lập hoặc đàm phán thoả thuận. chấm dứt các quan hệ kinh tế. kinh tế mà không phụ thuộc vào ý chí của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.
 • Điều này có nghĩa là pháp luật điều chỉnh các quan hệ kinh tế chỉ được coi là hình thành trên cơ sở thoả thuận ý chí của các bên và không trái với quy định của nhà nước.

7.2 Nội dung cơ bản của Luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường – Tư vấn luật kinh tế

Luật kinh tế quy định pháp luật về các loại pháp nhân kinh doanh trong nền kinh tế.

 • Luật Kinh tế quy định các loại hình công ty và các pháp nhân kinh doanh khác
 • Luật Kinh tế quy định các điều kiện và thủ tục để các nhà đầu tư tham gia thị trường
 • Luật Kinh tế quy định quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh và thành viên góp vốn
 • Luật Kinh tế quy định cơ cấu tổ chức và quản trị (quản trị nội bộ) của từng loại hình doanh nghiệp
 • Luật Kinh tế quy định việc tổ chức lại doanh nghiệp
 • Luật Kinh tế quy định điều kiện và thủ tục để tổ chức rút khỏi thị trường (bao gồm cả thủ tục giải thể, phá sản doanh nghiệp).

Luật Kinh tế điều chỉnh các hoạt động thương mại và đầu tư và hợp đồng thương mại và đầu tư (gọi chung là hợp đồng thương mại).

 • Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động thương mại được thực hiện trong khuôn khổ hợp đồng tự do và thương mại tự do.
 • Xét về mức độ liên quan, hoạt động thương mại không chỉ ảnh hưởng đến lợi ích của doanh nghiệp, đối tác của công ty mà còn ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân khác và sự phát triển của doanh nghiệp. xí nghiệp. hàng hóa, dịch vụ và sự phát triển kinh tế – xã hội nói chung.

Đây là lý do tại sao pháp luật phải cung cấp cơ sở pháp lý cần thiết để một công ty tiến hành một hoạt động thương mại cụ thể.

Luật kinh tế điều chỉnh hành vi cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của các công ty

 • Tự do kinh doanh, tự do hợp đồng cùng với việc đề cao quy luật giá trị và bản chất con người dẫn đến các hoạt động cạnh tranh tự phát có xu hướng thái quá, cực đoan, nhằm gây phiền hà, ngăn cản, hạn chế hoặc triệt tiêu sự cạnh tranh của các đối thủ… Tiêu diệt đà phát triển kinh tế
 • Đây là lý do tại sao nhà nước phải can thiệp vào hoạt động cạnh tranh của các chủ thể kinh doanh.

Luật Kinh tế quy định việc giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong hoạt động thương mại và đầu tư của doanh nghiệp và cá nhân.

Xung đột kinh tế bao gồm các tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại của công ty, bao gồm các xung đột trong quan hệ đầu tư, mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, v.v.

Thông qua một số văn bản quy phạm pháp luật, Luật Kinh tế là cơ sở pháp lý để xác định:

 • Quyền của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh hàng hóa trong việc xử lý xung đột thương mại phát sinh giữa họ với nhau hoặc với các chủ thể khác có liên quan;
  Nghĩa vụ và hành vi vi phạm hợp đồng của các bên tranh chấp trong hoạt động thương mại;
 • Trách nhiệm pháp lý của bên vi phạm trong hoạt động thương mại thể hiện ở việc thực hiện các chế tài trong hợp đồng như phạt vi phạm hợp đồng, bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng, hủy bỏ hợp đồng. ..
 • Cách thức giải quyết các xung đột phát sinh từ hoạt động thương mại thông qua tự thảo luận, hòa giải, trọng tài thương mại và tòa án.

NÓI NGẮN GỌN

Luật kinh tế là một bộ phận của luật kinh tế, là hệ thống các chuẩn mực pháp luật do nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức kinh tế, quản lý nhà nước và trong quá trình phát triển kinh tế. sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh.

Luật Doanh nghiệp 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, trong đó có một số điểm mới nổi bật như:

 • Thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước, cụ thể bao gồm doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Hiện nay, tại Luật Doanh nghiệp 2014: là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Bỏ quy định về việc thông báo mẫu con dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng.

 • Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, trước khi sử dụng, doanh nghiệp phải thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Bổ sung chủ thể không được thành lập và quản lý doanh nghiệp như Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh và hoạt động trong một số lĩnh vực theo quy định của BLHS.

Đến với Luật VN, chúng tôi sẽ giúp bạn những giải pháp đầu tư hiệu quả và bền vững. Mọi thủ tục liên quan đến pháp lý đều được chúng tôi tư vấn và hỗ trợ đầy đủ. Bạn có thể yên tâm dành thời gian phát triển các chiến lược cho các dịch vụ kinh doanh của mình. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua hotline / zalo: 076 338 7788. miễn phí.

CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC BẢO

Địa chỉ: 191 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatquocbao.vn@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.