Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2023

Việc thành lập trung tâm ngoại ngữ và tin học đang trở thành tâm điểm chú ý của các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Các thủ tục pháp lý để thành lập một trung tâm ngoại ngữ là gì? Tổng quan và điều kiện sau khi thành lập? Hãy xem bài viết này để được chúng tôi tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2021. Nhu cầu học tập và nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, tin học ngày càng tăng của học sinh tiểu học, sinh viên, nhân viên văn phòng… Vậy thủ tục pháp lý để thành lập trung tâm ngoại ngữ là gì? Do đó, việc đầu tư xây dựng trung tâm ngoại ngữ và tin học cũng trở thành tâm điểm chú ý của các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Các thủ tục pháp lý để thành lập một trung tâm ngoại ngữ là gì? Để làm rõ vấn đề trên, Luatvn.vn muốn đưa ra các bài viết sau đây.

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, không phân biệt ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật hoặc tiếng Trung phải đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện chung cho các tổ chức

 • Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội địa phương và mạng lưới cơ sở giáo dục phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội địa phương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê Trường hợp thành lập trung tâm ngoại ngữ thì phải có giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi hoạt động dạy và học ngoại ngữ của địa phương phù hợp với quy hoạch giáo dục của địa phương.
 • Phương án thành lập Trung tâm Ngoại ngữ và Thông tin phải xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vị trí dự định, tổ chức, nguồn lực, kinh phí; định hướng chiến lược xây dựng và phát triển Trung tâm. Hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ phải có kế hoạch rõ ràng để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tiếp cận thông tin quản lý chuyên ngành như: số lượng học sinh, đối tượng mục tiêu..

Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2021

Điều kiện bổ sung

 • Có cán bộ quản lý, giáo viên, kỹ thuật viên giảng dạy lý luận, thực hành, bảo đảm trình độ chuyên môn theo quy định; kế toán, thủ quỹ đáp ứng yêu cầu hoạt động của Trung tâm. Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỷ lệ trung bình không quá 25 học sinh/1 giáo viên/lớp.
 • Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp để đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; văn phòng cơ quan hành chính phục vụ công tác quản lý, đào tạo theo cơ cấu tổ chức của Trung tâm. Lớp học tràn ngập ánh sáng với diện tích tối thiểu là 1,5 m2/học sinh/lớp.
 • Sách giáo khoa, tài liệu, thiết bị dạy học có yêu cầu về chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở vật chất phòng thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ.

>>>> Xem thêm: Thủ tục pháp lý khi thành lập trung tâm ngoại ngữ >>>>

Đơn xin giấy phép hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ

 • Đơn xin cấp phép hoạt động giáo dục;
 • Quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền ban hành;
 • Quy định về hoạt động giáo dục của Trung tâm;
 • Báo cáo trang thiết bị làm việc văn phòng; phòng học, phòng thực hành, cơ sở đào tạo có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở hợp pháp; bảo đảm nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm;
 • Chương trình giảng dạy, chương trình giảng dạy, tài liệu giảng dạy;
 • Danh sách ngắn các giám đốc điều hành và giáo viên tham gia giảng dạy;
 • Quy định về chi phí học tập;
 • Chứng chỉ sẽ được cấp cho sinh viên vào cuối khóa học.

Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ

 • Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp xã hội, tổ chức kinh tế được phép thành lập trung tâm đào tạo trực thuộc theo quy định của pháp luật có quyền quyết định trung tâm ngoại ngữ, tin học; trường trực thuộc;
 • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học thuộc thẩm quyền của mình; cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học tại các trường đại học, cao đẳng, đại học, cao đẳng sư phạm ngoài trường và trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định tại điểm b khoản b nêu trên.
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (được Sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học; Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học trung học cơ sở; Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học do tổ chức, cá nhân đề xuất thành lập;
 • Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng quyết định các trung tâm ngoại ngữ và tin học do họ điều hành.
 • Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và tổ chức kinh tế được phép thành lập trung tâm đào tạo trực thuộc theo quy định của pháp luật có quyền quyết định việc thuộc về Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học trực tuyến. Đối với hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc doanh nghiệp, cơ sở cấp phép thường là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phạm vi công việc của luật sư bao gồm:

Tư vấn sơ bộ các quy định theo Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT, Nghị định 46/2017/NĐ-CP, Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.
 • Chuẩn bị tài liệu theo quy định dựa trên thông tin do khách hàng cung cấp.
 • Thay mặt khách hàng, liên hệ với cơ quan cấp phép để nộp đơn và nhận kết quả.
 • Theo dõi tiến độ công việc trong khi chờ cấp phép.
 • Tư vấn pháp lý sau khi ủy quyền cho khách hàng

Làm thủ tục xin cấp giấy phép trung tâm ngoại ngữ

Cơ sở pháp lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 49 Nghị định 46/2017/NĐ-CP

Bước 1

Các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ nộp hồ sơ tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bước 2

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm quyền sẽ nhận hồ sơ.

Bước 3

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn chính xác, người có thẩm quyền sẽ phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan tổ chức đánh giá thực tế năng lực đủ điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản đánh giá;

Bước 4

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định:

 • Nếu hồ sơ hợp lệ: Người được ủy quyền sẽ quyết định cho phép trung tâm giáo dục.
 • Nếu đơn không hợp lệ: Doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo bằng văn bản để bổ sung, sửa đổi hồ sơ đăng ký.
 • Những lưu ý doanh nghiệp cần biết khi đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ.
 • Điều kiện xin cấp phép kinh doanh trung tâm ngoại ngữ theo quy định tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP:
 • Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các văn bản, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại phòng giáo dục và đào tạo thực hiện nghiệp vụ trung tâm ngoại ngữ.

Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2021

Đăng ký ngành nghề cho thành lập trung tâm ngoại ngữ

Doanh nghiệp thành lập trung tâm ngoại ngữ cần lưu ý hình thức đăng ký dòng nghiệp vụ:

 • Chọn mã ngành giáo dục khác chưa được phân loại là 8559.
 • Theo hướng dẫn tại Quyết định số 337/2007/QĐ-BKHĐT, hồ sơ doanh nghiệp: Dạy ngoại ngữ và kỹ năng đàm thoại.
 • Các doanh nghiệp mới thành lập thường không được cơ quan đăng ký kinh doanh (bao gồm cả ngành nghề kinh doanh) cấp giấy chứng nhận thông tin đăng ký kinh doanh và do đó yêu cầu hoàn thành hồ sơ này.

>>>> Xem thêm: Trung tâm ngoại ngữ 100% vốn nước ngoài >>>>

Quý khách muốn mở trung tâm ngoại ngữ, chưa hiểu cụ thể quy định Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2021. Hãy liên hệ với Luật VN hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn hỗ trợ hồ sơ thiếu.

CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC BẢO

Địa chỉ: 191 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatquocbao.vn@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.  Trả lời