Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty, kinh doanh không còn lạ. Tùy thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp trong quy trình kinh doanh, địa chỉ công ty có thể được thay đổi cho phù hợp với định hướng phát triển. Luật hiện hành cũng mở ra nhiều quy định để giúp các doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ của công ty đơn giản hơn. Công ty có thể thay đổi địa chỉ của cùng một hoặc khác Quận / Huyện và có thể thay đổi địa chỉ thành Tỉnh / Thành phố khác.
Có kinh nghiệm trong việc thực hiện các thủ tục để thay đổi địa chỉ của các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, v.v. để đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng, Luatvn.vn luôn tự tin mang đến các dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty có uy tín và đáng tin cậy. và tốt nhất hiện nay.

Địa chỉ công ty là gì?

Địa chỉ công ty là địa điểm làm việc và liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam. Địa chỉ công ty được xác định theo số nhà, hốc, ngõ, ngõ, đường, đường hoặc ấp, thôn, xã, phường, thị trấn, huyện, huyện, thị trấn, thành phố tỉnh, tỉnh, thành phố trung tâm; số điện thoại, số fax và email (nếu có).

Các thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cần phải được thực hiện trước 

 • Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ của trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc di dời theo luật thuế.
 • Trong trường hợp có sự thay đổi của trụ sở chính của người nộp thuế dẫn đến sự thay đổi của cơ quan thuế trực tiếp quản lý ở một tỉnh khác hoặc thành phố tập trung, người nộp thuế có trách nhiệm thanh toán đầy đủ số tiền thuế chưa thanh toán;
 • Yêu cầu hoàn lại thuế đã nộp quá mức (trừ thuế thu nhập cá nhân) thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ hoàn toàn có thể được hoàn thuế theo quy định (hoặc yêu cầu cơ quan thuế xác nhận rằng số tiền thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ hoàn toàn).
 • Khấu trừ hoàn toàn nó làm cơ sở để chuyển sang cơ quan thuế quản lý mới để tiếp tục theo dõi) trước khi thay đổi trụ sở chính và không phải hoàn thuế với cơ quan thuế, trừ khi thời điểm thay đổi trụ sở chính trùng với thời điểm quyết định.
 • Nộp thuế hàng năm theo quy định của pháp luật.
 • Đối với thuế thu nhập cá nhân, nếu người nộp thuế có số tiền thuế được trả quá cao, nó sẽ được bù vào số tiền thuế phải nộp tại cơ quan thuế mà nó được chuyển.

Hồ sơ cần chuẩn bị khi thay đổi địa chỉ công ty

 • Trong trường hợp chuyển địa chỉ của trụ sở chính đến một nơi khác trong tỉnh hoặc thành phố do doanh nghiệp đăng ký, doanh nghiệp sẽ gửi Thông báo đến Văn phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung của Thông báo bao gồm :
  • Tên, số nhận dạng doanh nghiệp, số nhận dạng thuế hoặc số chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu doanh nghiệp không có số nhận dạng doanh nghiệp hoặc số nhận dạng thuế).
  • Địa chỉ của trụ sở chính sẽ được chuyển đến.
  • Tên đầy đủ và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
  • Thông báo phải được đính kèm với Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản cuộc họp của Hội đồng thành viên, đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông, cho các công ty cổ phần và các thành viên khác. đối tác chung trong trường hợp hợp tác;
  • Quyết định của chủ sở hữu công ty cho một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Biên bản quyết định và cuộc họp phải nêu rõ nội dung sửa đổi trong điều lệ của công ty.
  • Trong trường hợp địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp được chuyển đến một tỉnh hoặc thành phố do trung tâm nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp sẽ gửi Thông báo đến Văn phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới.
  • Nội dung của Thông báo bao gồm: “Tên, số nhận dạng doanh nghiệp, số nhận dạng thuế hoặc số chứng nhận đăng ký kinh doanh (trong trường hợp doanh nghiệp không có số nhận dạng doanh nghiệp hoặc số nhận dạng thuế)”.

Nội dung của thông báo khi làm thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

 • Địa chỉ của trụ sở chính sẽ được chuyển đến.
 • Tên đầy đủ, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác theo quy định, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Kèm theo Thông báo thay đổi địa chỉ công ty phải là :
  • Một bản sao hợp lệ của Điều lệ sửa đổi của công ty.
  • Danh sách thành viên cho các công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên; danh sách đại diện ủy quyền cho các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, đại diện ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, cho các công ty cổ phần; danh sách các đối tác chung cho một công ty hợp danh.
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản cuộc họp của Hội đồng thành viên, đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông, đối với các công ty cổ phần, của các đối tác chung để hợp tác;
  • Quyết định của chủ sở hữu công ty cho một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Thứ tự thay đổi địa chỉ kinh doanh trực tuyến

Sau khi chuẩn bị tất cả các thành phần của ứng dụng, doanh nghiệp chuẩn bị và nộp đơn tại văn phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh / thành phố hoặc có thể gửi qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh tại link https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/

Quy trình nộp hồ sơ khi làm thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Trong trường hợp thay đổi địa chỉ trong Tỉnh / Thành phố nơi doanh nghiệp đã đăng ký :

Khi nhận được Đơn, Văn phòng Đăng ký Kinh doanh sẽ cấp biên lai, kiểm tra tính hợp lệ của đơn đăng ký và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh cho doanh nghiệp.

Trong trường hợp địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp được chuyển đến một tỉnh hoặc thành phố do trung tâm điều hành nơi doanh nghiệp đã đăng ký :

 • Khi nhận được Thông báo, Văn phòng Đăng ký Kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới sẽ bàn giao biên lai, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Văn phòng Đăng ký Kinh doanh.
 • Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã được đăng ký trước đó.

Thời gian thực hiện :

 • Sau 05 – 07 ngày làm việc, nếu đơn đăng ký hợp lệ, Văn phòng đăng ký kinh doanh của tỉnh / thành phố nơi đặt doanh nghiệp sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Những việc cần làm sau khi thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới bởi một cơ quan nhà nước, vẫn còn nhiều vấn đề liên quan mà các doanh nghiệp cần phải giải quyết. Đặc biệt, các vấn đề liên quan đến con dấu và hóa đơn khiến doanh nghiệp đau đầu nhất. Do đó, Luật Hoàng Phi sẽ hướng dẫn mọi người cách thay đổi và bổ sung con dấu và hóa đơn của công ty. Như sau:

Về con dấu công ty

Nếu vị trí của công ty được đổi thành một quận, tỉnh hoặc thành phố khác, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục khắc lại con dấu và xuất bản lại việc sử dụng con dấu trên cơ sở dữ liệu quốc gia – Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong trường hợp thay đổi địa chỉ của công ty trong cùng một quận, không cần phải khắc lại con dấu.

Về hóa đơn công ty

Trong trường hợp thay đổi địa chỉ công ty trong cùng một quận

Các doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ. Tuy nhiên, cần phải khắc tên công ty và địa chỉ mới và đóng dấu vào hóa đơn cũ. Sau đó gửi công văn chính thức (Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn) cho Cục Thuế yêu cầu cho phép tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ.

Trong trường hợp thay đổi địa chỉ của công ty sang một quận / quận / tỉnh khác

– Gửi báo cáo về việc sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế nơi bạn di chuyển
– Đóng dấu địa chỉ mới trên hóa đơn
– Gửi danh sách hóa đơn chưa sử dụng
– Gửi thông báo điều chỉnh hóa đơn cho cơ quan thuế
Hoặc nếu khách hàng không muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ mà muốn sử dụng hóa đơn mới, khách hàng cần tiến hành :
– Gửi thông báo hủy hóa đơn cho cơ quan thuế
– Gửi thông báo phát hành hóa đơn mới

Các vấn đề khác khi làm thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

– Thay đổi thông tin địa chỉ công ty khác ngoài quận sẽ cần thay đổi cơ quan bảo hiểm y tế và xã hội
– Thay đổi thông tin địa chỉ chủ tài khoản cho tài khoản ngân hàng doanh nghiệp;
– Ký hợp đồng thay đổi địa chỉ với các hợp đồng đã ký và tiến hành công việc;
– Thay đổi tất cả các thông tin liên quan với địa chỉ công ty trên đó

Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty tại Luật Thái Nguyên

Hồ sơ chuẩn bị

Luật Thái Nguyên chuẩn bị và hoàn thành các tài liệu cần thiết cho các thủ tục pháp lý của khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam trên cơ sở thông tin do Khách hàng cung cấp.

Gửi một bộ tài liệu tại một cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 • Thay mặt Khách hàng, nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thay mặt Khách hàng, liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo dõi quá trình đánh giá hồ sơ của các cơ quan này.
 • Hỗ trợ khách hàng trong việc giải thích, sửa đổi và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.
 • Nhận kết quả của các thủ tục pháp lý từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cung cấp chúng cho khách hàng.
 • Khắc một con dấu tròn và xuất bản mẫu con dấu trên cổng đăng ký kinh doanh quốc gia theo yêu cầu của khách hàng (nếu có).
 • Trả thuế giấy phép thay mặt khách hàng trực tuyến bằng cách sử dụng chữ ký số (mã thông báo).
 • Tài liệu mà khách hàng cần cung cấp
 • Địa chỉ nơi doanh nghiệp chọn để xác định trụ sở mới của mình.
 • Bản sao giấy phép kinh doanh.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan sau khi thay đổi địa chỉ công ty;
 • Soạn thảo hồ sơ thủ tục thay đổi địa chỉ công tyvà nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh nới cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi Công ty TNHH TV ĐT Luật VN hotline/Zalo: 0763387788 để được tư vấn. 

CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC BẢO

Địa chỉ: 191 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatquocbao.vn@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.  Trả lời